Cách nhân trong Excel: số, cột, nhiều ô 1 lúc với hàm PRODUCT

Nhân các giá trị là một trong những phép toán số học cơ bản thường xuyên được thực hiện trong Excel. Có nhiều cách bạn có thể nhân trong Excel, tất cả những gì bạn cần làm là tạo một công thức đơn giản để thực hiện.

Bây giờ, hãy xem cách bạn có thể tạo công thức để nhân số, ô, phạm vi, cột và hàng.

Nhân trong Excel Sử dụng Biểu tượng Phép nhân

Để tạo công thức nhân trong một ô Excel, hãy luôn bắt đầu công thức bằng dấu bằng (=) và sử dụng biểu tượng dấu hoa thị (*) hoặc hàm PRODUCT để nhân các số hoặc ô. Sử dụng phương pháp này, bạn có thể dễ dàng nhân các số, ô, cột và hàng.

Nhân các số trong Excel

Sử dụng công thức sau để nhân các số trong một ô.

=number_1*number_2

Khi bạn áp dụng công thức trên trong ô E1, câu trả lời cũng sẽ được hiển thị trong cùng ô. Xem ví dụ sau.

Nhân các ô trong Excel

Để nhân hai hoặc nhiều ô với giá trị, hãy nhập cùng một công thức ở trên, nhưng sử dụng tham chiếu ô thay vì số. Ví dụ, để nhân giá trị trong ô A1 và B1, chúng tôi đã nhập ‘= A1 * B1’.

Nhân các cột trong Excel

Để nhân hai cột số trong Excel, hãy nhập công thức nhân các ô ở trên.

Sau khi bạn nhập công thức vào ô đầu tiên (D1 trong ví dụ sau), hãy nhấp vào hình vuông nhỏ màu xanh lục (ô điều khiển điền) ở góc dưới bên phải của ô D1 và kéo nó xuống ô D5.

Bây giờ, công thức được sao chép vào D1: D5 của cột D và cột A và B được nhân lên, và câu trả lời được hiển thị trong cột D.

Bạn có thể nhân nhiều ô bằng cách chỉ thêm ‘*’ giữa mỗi tham chiếu ô. Ví dụ: công thức dưới đây nhân nhiều giá trị ô trong các ô A3, B2, A4 và B5.

Nhân một cột với một số không đổi trong Excel

Giả sử bạn muốn nhân một cột số với một số không đổi trong một ô khác. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sửa tham chiếu đến ô chứa số không đổi bằng cách thêm ký hiệu ‘$’ vào trước chữ cái cột và số hàng. Bằng cách này, bạn có thể khóa tham chiếu ô đó để nó không thay đổi cho dù công thức được sao chép ở đâu.

Ví dụ: chúng tôi đã tạo một tham chiếu ô tuyệt đối bằng cách chèn ký hiệu đô la ‘$’ vào phía trước ký tự cột và số hàng của ô B7 ($ B $ 7), vì vậy giá trị trong B8 sẽ không bị thay đổi. Bây giờ, chúng ta có thể nhân giá trị trong ô B7 với giá trị trong ô B1.

Sau đó, nhấp vào ô điều khiển điền của ô C1 và kéo nó xuống ô C5. Bây giờ công thức được áp dụng cho tất cả các hàng và ô C1 được nhân với ô B1 thành B5.

Nếu công thức trên hơi khó nhớ, bạn vẫn có thể nhân trong một cột với một số bằng cách sử dụng phương pháp Dán Đặc biệt trong Excel.

Bây giờ, bạn có thể thực hiện chức năng tương tự ở trên mà không cần công thức. Để làm điều đó, nhấp chuột phải vào ô B7 và sao chép (hoặc nhấn CTRL + c).

Tiếp theo, chọn phạm vi ô B1: B5, nhấp chuột phải và nhấp vào ‘Dán đặc biệt’.

Chọn ‘Nhân’ trong ‘Thao tác’ và nhấp vào nút ‘OK’.

Bây giờ giá trị ô B7 được nhân từ một cột số (B1: B5). Nhưng các giá trị ô gốc của B1: B5 sẽ được thay thế bằng các số nhân.

Nhân trong Excel bằng hàm PRODUCT

Nếu bạn cần nhân một cột gồm nhiều ô hoặc phạm vi, bạn cần viết tham chiếu từng ô được phân tách bằng toán tử ‘*’ trong công thức, công thức có thể khá dài. Để rút ngắn công thức, bạn có thể sử dụng chức năng PRODUCT.

Ví dụ: công thức PRODUCT trong ô B7 nhân các giá trị trong phạm vi B1: B5 và trả về kết quả.

Đó là tất cả những cách khác nhau mà bạn có thể nhân trong Excel. Chúng tôi hy vọng bài đăng này sẽ giúp bạn nhân trong Excel.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo