Cách căn chỉnh lề, khổ giấy in chuẩn trong Word

Lề là khoảng trống giữa nội dung của trang và cạnh của trang. Theo mặc định, các tài liệu Word có lề 2,54 cm hoặc 1 inch.

Bạn có thể thay đổi mức ký quỹ mặc định theo nhu cầu của mình. Bạn có thể chọn bất kỳ lề đặt trước nào hoặc đặt lề với các giá trị tùy chỉnh.

Thay đổi lề trong Word

Để bắt đầu, hãy mở tài liệu Word trên ứng dụng máy tính để bàn của bạn hoặc trên đám mây. Sau đó, nhấp vào tab ‘bố cục’ trong menu chính.

Chọn tab ‘bố cục’ sẽ mở ra các tùy chọn ‘thiết lập trang’ như lề, định hướng,… Nhấp vào ‘lề’ để xem các kích thướt lề được xác định trước chọn. Bạn có thể chọn bất kỳ trong số chúng nếu chúng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nếu bạn không tìm thấy lề mình cần, bạn có thể đặt lề tùy chỉnh bằng cách nhập các giá trị của riêng bạn. Để đặt lề tùy chỉnh, hãy nhấp vào ‘Lề’ và sau đó nhấp vào ‘Lề tùy chỉnh…’ ở cuối trình đơn thả xuống.

Nó sẽ mở hộp thoại ‘thiết lập trang’ với các giá trị mặc định (2,54 cm) làm lề trang. Thay đổi chúng theo nhu cầu của bạn và nhấp vào nút ‘OK’.

Giá trị ‘Gutter’ ở lề biểu thị khoảng trống không thể sử dụng được vì nó bị ràng buộc sau khi tài liệu được in. Nếu bạn cần thay đổi giá trị “Gutter” và “Gutter position”, bạn có thể nhập giá trị và vị trí mong muốn.

Lề trang bây giờ sẽ thay đổi theo các giá trị bạn đã nhập.

Cách đặt lề tùy chỉnh làm mặc định

Nếu bạn đang gặp phải tình huống cần thay đổi lề trang cho mọi tài liệu bạn tạo, bạn có thể chỉ cần đặt các lề trang tùy chỉnh đó làm mặc định và tiết kiệm thời gian và công sức.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đặt lề tùy chỉnh làm mặc định trên ứng dụng máy tính để bàn. Bạn sẽ không tìm thấy tùy chọn như vậy trong tài liệu đám mây.

Quá trình đặt lề tùy chỉnh làm mặc định tương tự như việc thay đổi lề trang cho đến khi bạn nhập các giá trị mới vào hộp thoại thiết lập trang. Mở Word trên PC của bạn → Chọn tab ‘Bố cục’ → Nhấp vào ‘Lề tùy chỉnh…’ → Nhập các giá trị tùy chỉnh của bạn.

Sau khi nhập các giá trị tùy chỉnh, thay vì nhấp vào ‘OK’, hãy nhấp vào ‘đặt làm mặc định’.

Bạn sẽ thấy một cảnh báo về sự thay đổi của biên mặc định. Nhấp vào nút ‘Có’.

Khi bạn mở tài liệu Word, bạn sẽ việc canh lề văn bản được thực hiện.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo