Cách cố định, giữ nguyên cột và hàng trong Google Sheet

Dễ dàng theo dõi dữ liệu trong bảng tính của bạn bằng cách cố định các hàng và cột quan trọng.

Để sắp xếp dữ liệu của bạn ở dạng đã hiệu chỉnh hoặc duy trì theo dõi từng phút thay đổi về số lượng dữ liệu, Google Sheet luôn chứng tỏ hiệu quả. Sắp xếp dữ liệu của bạn theo thứ tự có hệ thống với các nhãn thường giúp bạn tránh nhầm lẫn. Nhưng khi quy mô dữ liệu lớn đến mức không nằm gọn trong một khung, thì mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn.

Trong những tình huống nghiêm trọng như vậy, bạn có thể sử dụng các nhãn để theo dõi dữ liệu mà bạn cần. Tuy nhiên, khi bạn cuộn lên xuống hoặc phải sang trái, các nhãn cũng sẽ cuộn đi. Để giải quyết vấn đề này, Goggle Sheets cung cấp một tính năng gọi là ‘Freeze’. Tính năng này giúp bạn gắn các hàng hoặc cột và đặt chúng hiển thị ngay cả khi được cuộn.

Cố định một cột trong Google Sheet

Để lấy ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng tập dữ liệu sau.

Để cố định một cột, bạn cần nhấp vào nút ‘xem’ trên thanh menu. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Từ menu, chọn ‘Freeze’. Trong menu ‘Freeze’, sẽ có tùy chọn ‘1 cột’, hãy nhấp vào nó. Thao tác này sẽ cố định cột đầu tiên của bảng.

Cố định một cột

Khi bạn nhấp vào tùy chọn ‘1 cột’, một dải phân cách dày sẽ xuất hiện sau cột đầu tiên. Dấu phân cách này sẽ chỉ ra rằng cột đầu tiên đã được cố định.

Dải phân cách chỉ ra cột cố định

Sau khi cố định cột, nếu bạn thử cuộn trang tính theo chiều ngang, cột đầu tiên sẽ được gắn vào vị trí của nó. Điều này khá dễ thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới vì sau ‘A’, tiêu đề cột tiếp theo là ‘E’.

Cố định nhiều cột trong Google Sheet

Bạn cũng có thể cố định nhiều cột trong Google Sheet. Để làm như vậy, trước tiên, hãy chọn cột mà bạn muốn thực hiện hành động cố định. Bạn có thể làm tương tự bằng cách nhấp vào tiêu đề cột và nó sẽ tự động chọn toàn bộ hàng như bạn có thể quan sát trong ảnh chụp nhanh bên dưới.

Sau khi thực hiện xong lựa chọn, hãy nhấp vào nút ‘xem’ trên thanh menu. Từ menu, chọn ‘Freeze’ và bên trong nó chọn tùy chọn ‘Up to current column ()’. Bạn sẽ nhận thấy rằng nó đã nêu tiêu đề của cột bạn đã chọn trước đó.

Cố định nhiều cột

Bạn sẽ thấy rằng dải phân cách hiện đang xuất hiện sau cột bạn đã chọn. Do đó, tất cả các cột cho đến dải phân cách sẽ bị đóng băng và không cuộn.

Dải phân cách chỉ ra nhiều cột cố định

Cố định một hàng và một cột đồng thời

Bạn thậm chí có thể cố định một hàng và một cột đồng thời. Tất cả những gì bạn cần làm là vào ‘View’ → ‘Freeze’ và chọn tùy chọn ‘1 hàng’ từ thanh công cụ.

Sau đó, lặp lại tương tự và chọn tùy chọn ‘1 cột’.

Bạn sẽ nhận thấy rằng hai dấu phân cách đã xuất hiện trong trang tính lần này, cho biết rằng hàng đầu tiên và cột đầu tiên hiện đã được cố định. Điều này sẽ cho phép bạn cuộn toàn bộ trang tính ngoại trừ phần nằm dưới giao điểm của hai dải phân cách.

Bộ phân chia cho biết hàng và cột được cố định đồng thời

Bạn cũng có thể áp dụng ‘Freeze’ trên nhiều hàng và cột cùng một lúc. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn hàng và cột mong muốn và chọn các tùy chọn ‘lên đến hàng hiện tại ()’ và ‘lên đến cột hiện tại ()’ và bạn sẽ có thể cố định bao nhiêu hàng và cột tùy thích.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo