Cách đặt lại mật khẩu (passcode) trên iPhone, iPad hoặc iPod

Đây là những việc cần làm khi bạn quên mật khẩu iPhone, iPad hoặc iPod của mình.

Điều tốt nhất nên làm nếu bạn quên mật khẩu trên iPhone, iPad hoặc iPod thì đừng lo lắng vì Apple có cách khôi phục thiết bị . Bạn sẽ cần thiết bị, cáp và máy tính. 

Mặc dù phương pháp này đơn giản nhưng bạn sẽ cần phải có một bản sao lưu thiết bị của mình để thiết bị hoạt động trở lại bình thường. Đơn giản là không có cách nào để giải quyết vấn đề này nếu bạn không có mật khẩu trừ khi Face ID được bật. 

Tất cả sẽ không bị mất nếu bạn chưa lưu bản sao lưu, vì bạn vẫn có thể thiết lập thiết bị của mình như mới. Điều này giống như bạn vừa bật nó lần đầu tiên, vì vậy bạn sẽ cần phải cài đặt lại tất cả các ứng dụng của mình và những thứ như ảnh sẽ bị mất nếu chúng không có trong iCloud hoặc bộ nhớ trực tuyến khác. 

Lưu ý rằng việc đặt lại thiết bị iPhone hoặc iOS sẽ vẫn yêu cầu ID Apple và mật khẩu ban đầu – đó là mật khẩu cho tài khoản Apple , không phải mật khẩu để mở khóa. 

Trước tiên, bạn cần đặt iPhone, iPad hoặc iPod của mình vào chế độ khôi phục -Recovery Mode. Chúng tôi có thông tin chi tiết về cách thực hiện điều đó bên dưới – nó thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy bạn có. Đối với bất kỳ sản phẩm nào, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đó không được kết nối với máy tính trong khi bạn thực hiện việc này, sau đó chuyển sang bước khôi phục sản phẩm. 

chế độ khôi phục iPhone
Quảng cáo

Đặt lại mật khẩu trên iPhone X trở lên, iPhone SE 2, iPhone 8 / Plus 

 1. Nhấn và giữ nút Bên và một trong hai nút âm lượng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Kéo thanh trượt để tắt iPhone .  
 2. Kết nối iPhone với máy tính trong khi giữ nút Bên. Tiếp tục giữ nút Bên cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình chế độ khôi phục.  
 3. Bây giờ khôi phục iPhone  (bấm để bỏ qua hướng dẫn) 

Đặt lại mật khẩu trên iPhone 7 / Plus 

 1. Nhấn và giữ nút Bên cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Kéo thanh trượt để tắt iPhone . 
 2. Kết nối iPhone với máy tính trong khi giữ nút Giảm âm lượng. Tiếp tục giữ nút Giảm âm lượng cho đến khi bạn thấy màn hình chế độ khôi phục.
 3. Bây giờ khôi phục iPhone  (bấm để bỏ qua hướng dẫn) 

Đặt lại mật khẩu trên iPhone SE (thế hệ thứ nhất), iPhone 6S trở xuống  

 1. Nhấn và giữ nút Bên (hoặc Trên cùng) cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Kéo thanh trượt để tắt iPhone .  
 2. Kết nối iPhone với máy tính trong khi giữ nút Home. Tiếp tục giữ nút Trang chủ cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình chế độ khôi phục. 
 3. Bây giờ khôi phục iPhone  (bấm để bỏ qua hướng dẫn) 
chế độ khôi phục iPad

Đặt lại mật khẩu trên iPad bằng Face ID 

 1. Nhấn và giữ nút Trên cùng và một trong hai nút âm lượng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Kéo thanh trượt để tắt iPad .  
 2. Kết nối iPad với máy tính trong khi giữ nút Trên cùng. Tiếp tục giữ nút Trên cùng cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình chế độ khôi phục. 
 3. Bây giờ khôi phục iPad  (nhấp để bỏ qua hướng dẫn) 

Đặt lại mật khẩu trên iPad bằng nút Home 

 1. Nhấn và giữ nút Trên cùng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Kéo thanh trượt để tắt iPad .  
 2. Kết nối iPad với máy tính trong khi giữ nút Home. Tiếp tục giữ nút Trang chủ cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình chế độ khôi phục. 
 3. Bây giờ khôi phục iPad  (nhấp để bỏ qua hướng dẫn) 
Chế độ khôi phục cảm ứng iPod

Đặt lại mật khẩu trên iPod touch (thế hệ thứ 7) 

 1. Nhấn và giữ nút Trên cùng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Kéo thanh trượt để tắt iPod touch .  
 2. Kết nối iPod touch với máy tính trong khi giữ nút Giảm âm lượng. Tiếp tục giữ nút Giảm âm lượng cho đến khi bạn thấy màn hình chế độ khôi phục. 
 3. Bây giờ khôi phục iPod  (bấm để bỏ qua hướng dẫn) 

Đặt lại mật khẩu trên iPod touch (thế hệ thứ 6) 

 1. Nhấn và giữ nút Trên cùng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Kéo thanh trượt để tắt iPod touch .  
 2. Kết nối iPod touch với máy tính trong khi giữ nút Trang chủ. Tiếp tục giữ nút Trang chủ cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình chế độ khôi phục. 
 3. Bây giờ khôi phục iPod (hướng dẫn bên dưới) 
chế độ khôi phục iPhone

Khôi phục iPhone, iPad hoặc iPod  

Chỉ có một số bước để đặt lại nó, giải quyết vấn đề quên mật khẩu . 

 1. Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp đi kèm
 2. Mở Finder và nhấp vào thiết bị trong ‘vị trí’ 
 3. Một thông báo sẽ xuất hiện với nội dung “Đã xảy ra sự cố với iPhone yêu cầu cập nhật hoặc khôi phục” 
 4. Nhấp vào tùy chọn Khôi phục và đợi thiết bị được đặt lại 
 5. Bây giờ, hãy thiết lập thiết bị với bản sao lưu

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo