Cách xóa tên các mạng WiFi cũ trên điện thoại Android

Điện thoại của bạn có tiếp tục kết nối với mạng WiFi mà bạn không còn sử dụng không? Đây là cách để loại bỏ chúng.

Lần cuối cùng bạn kiểm tra xem có bao nhiêu mạng WiFi được lưu trên điện thoại của mình? Nếu bạn giống tôi, thì câu trả lời có thể là không bao giờ!

Mặc dù có một danh sách dài các mạng WiFi đã lưu không nhất thiết là một điều xấu, nhưng có thể có một số kết nối mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng nữa và những kết nối khác mà bạn không muốn điện thoại của mình kết nối tự động.

Đây là cách để quên các mạng WiFi mà bạn không còn sử dụng nữa.

Cách xóa tên các mạng WiFi cũ trên điện thoại Android

Xóa các kết nối WiFi đã lưu khỏi điện thoại Android của bạn là một quá trình tương đối dễ dàng.

  1. Mở cài đặt điện thoại của bạn và chọn Kết nối hoặc Mạng & Internet .
  2. Trên một số điện thoại, bạn có thể chỉ cần nhấn vào mạng WiFi mà bạn đang kết nối và chọn Mạng đã lưu , sau đó chuyển sang bước 5.
  3. Trên những người khác, hãy vào cài đặt WiFi của bạn, sau đó chọn Nâng cao . Điều này có thể đang ẩn dưới menu ba chấm ở góc trên cùng bên phải.
  4. Trong cài đặt WiFi nâng cao của bạn, hãy chọn Quản lý mạng . Điều này thường được tìm thấy bên dưới Cài đặt mạng .
  5. Bây giờ, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các mạng WiFi hiện được lưu trên điện thoại của mình.
  6. Để xóa các mạng cụ thể, hãy nhấn vào chúng và chọn Quên .
  7. Trên một số điện thoại, bạn cũng có thể chọn Xóa ở cuối màn hình, sau đó chọn mạng bạn muốn xóa khỏi điện thoại của mình. Điều này cho phép bạn xóa hàng loạt mạng.
Xóa kết nối wifi

Ngừng kết nối tự động của Android với một số mạng WiFi nhất định

Nếu bạn không muốn điện thoại tự động kết nối với mạng nhưng cũng không muốn xóa mạng khỏi điện thoại, thì bạn có thể tắt tính năng tự động kết nối cho các mạng WiFi riêng lẻ.

  1. Từ trang Quản lý mạng , chỉ cần chọn mạng WiFi.
  2. Từ đây, bạn sẽ thấy tùy chọn tắt tự động kết nối lại.
  3. Khi tắt tự động kết nối lại, điện thoại của bạn sẽ không tự động kết nối với mạng WiFi đã chọn.

Đặt lại cài đặt mạng của bạn

Nếu tính năng gọi qua WiFi không hoạt động hoặc bạn đang bán điện thoại và muốn thiết bị của mình quên tất cả các kết nối WiFi đã lưu, thì thay vì xóa chúng theo cách thủ công, tốt nhất bạn nên đặt lại cài đặt mạng của mình.

Quảng cáo

Đặt lại cài đặt mạng của bạn sẽ xóa các mạng WiFi đã lưu, quên mọi thiết bị đã ghép nối và cũng sẽ đặt lại cài đặt mạng cho mọi ứng dụng đã cài đặt.

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo