Cách chọn nhiều file, folder cùng lúc trong Windows 11

Đây là cách bạn chọn tất cả các file trên Windows 11, sử dụng bàn phím, chuột hoặc kết hợp cả hai.

Trong khi làm việc trên Windows 11, bạn có thể cần phải chọn tất cả các file. Quá trình này không thay đổi nhiều trong Windows 11 ngoài một tùy chọn mới để chọn tất cả các file, sẽ được thảo luận ở phần sau của bài viết. Tuy nhiên, bạn có biết tất cả các cách để chọn tất cả các file trong Windows 11?

Không có nhiều người làm như vậy! Và, điều này thường khiến họ chọn những cách quá phức tạp hoặc không hiệu quả lắm. Do đó, chúng tôi đã liệt kê tất cả các cách bạn có thể chọn tất cả các file trong Windows 11. Chỉ cần xem qua tất cả và chọn một file bạn thấy phù hợp. Ngoài ra, hãy nhớ rằng các phương pháp khác nhau sẽ hữu ích trong các tình huống cụ thể, điều này giúp bạn hiểu rõ về từng phương pháp cần thiết.

Cách chọn nhiều file, folder cùng lúc bằng phím tắt

Đây có lẽ là phương pháp đơn giản nhất trong số các phương pháp, đồng thời nhanh chóng và hiệu quả.

Để chọn tất cả các file trên Windows 11, hãy mở thư mục mà bạn muốn chọn tất cả các file và nhấn CTRL+ A. Thao tác này sẽ chọn tất cả các file trong thư mục cụ thể đó.

Chọn tất cả các file từ trình đơn File Explorer

Một cách khác để chọn tất cả các file là từ biểu tượng ‘Tùy chọn khác’ ở đầu File Explorer. Nó đơn giản và thường là sự lựa chọn đầu tiên của những người không thoải mái với các phím tắt.

Để chọn tất cả các file từ ‘Tùy chọn khác’, hãy chọn dấu ba chấm trong Thanh lệnh ở đầu cửa sổ ‘Trình khám phá file’ và nhấp vào tùy chọn ‘Chọn tất cả’ từ trình đơn.

Thao tác này sẽ chọn tất cả các file trong thư mục cụ thể hiện đang mở.

Chọn tất cả các file bằng cách kéo chuột

Bạn cũng có thể chọn tất cả các file trong một thư mục bằng cách sử dụng chuột. Tất cả những gì bạn phải làm là tạo một hộp bằng cách giữ chuột trái và kéo chuột cho đến khi hộp bao phủ tất cả các file trong thư mục.

Để chọn tất cả các file bằng cách kéo chuột, hãy di chuyển chuột đến góc trên cùng bên trái, giữ nhấp chuột trái và tạo một hộp để che tất cả các file. Hộp không nhất thiết phải che toàn bộ hình thu nhỏ, thay vào đó, file sẽ được chọn ngay cả khi nó che một phần nhỏ của hình thu nhỏ.

Tất cả các file trong thư mục hiện đã được chọn. Bạn cũng có thể chọn một phần hoặc một số file cụ thể bằng phương pháp này.

Chọn tất cả các file bằng phím Shift và chuột

Có hai cách bạn có thể chọn tất cả các file bằng cách giữ SHIFTphím. Một cái yêu cầu chuột trong khi cái kia yêu cầu các phím mũi tên. Đây là cách bạn làm cả hai.

Để chọn tất cả các file bằng SHIFTphím và chuột , hãy chọn file đầu tiên trong thư mục, nhấn và giữ SHIFTphím rồi bấm vào file cuối cùng trong thư mục.

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để chọn một tập hợp các file nhất định bằng cách chọn file đầu tiên, giữ SHIFTphím và chọn file cuối cùng trong nhóm. Nó sẽ chọn tất cả các file ở giữa và hai file mà bạn đã nhấp vào.

Để chọn tất cả các file bằng SHIFTphím và phím mũi tên , hãy bấm vào file đầu tiên, nhấn và giữ SHIFTphím, sau đó sử dụng DOWNphím mũi tên để chọn tất cả các file.

Tại đây, bạn sẽ nhận thấy rằng hai file không được chọn khi sử dụng DOWNphím mũi tên. Trong trường hợp này, hãy sử dụng RIGHTphím mũi tên để chọn chúng trong khi nhấn SHIFTphím.

Tất cả các file bây giờ sẽ được chọn.

Chọn tất cả các file bằng phím CTRL

Phương pháp này hữu ích khi chọn một vài file nằm rải rác trong thư mục. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nó để chọn tất cả các file trong thư mục. Sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu có nhiều file được chọn, do đó bạn nên sử dụng các phương pháp nhanh hơn đã đề cập trước đó.

Để chọn tất cả các file bằng CTRLphím, chỉ cần nhấn và giữ CTRLphím, sau đó nhấp vào tất cả các file. Các file bạn nhấp vào sẽ được đánh dấu ngay lập tức.


Sau khi bạn chọn tất cả các file, bạn có thể thực hiện các hành động khác nhau như cắt, sao chép, dán hoặc xóa tệp . Sau khi tất cả các file được chọn, bất kỳ hành động nào được thực hiện sẽ được áp dụng cho tất cả.


Đây là tất cả những cách bạn có thể chọn tất cả các file cùng một lúc trong Windows 11. Mặc dù chúng tôi đã xem xét trường hợp của File Explorer cho các phương pháp khác nhau, chúng cũng sẽ hoạt động tốt đối với các biểu tượng Desktop.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo