Cách Reset Windows Update trên Windows 11 khi bị lỗi, treo máy

Sữa lỗi cập nhật trong Windows 11 bằng cách đặt lại các thành phần cập nhật Windows trên hệ thống của bạn.

Các thành phần của Windows Update giúp tải xuống và cài đặt tất cả các bản cập nhật tính năng và chất lượng, ngoài driver và các cải tiến bảo mật khác. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp phải sự cố với Windows Update do bộ nhớ cache bị hỏng hoặc các dịch vụ liên quan đang gặp lỗi. Bất kể nguyên nhân cơ bản là gì, nó có thể được khắc phục bằng cách đặt lại các thành phần Windows Update.

Chủ yếu có ba phương pháp để reset Windows Update. Chúng tôi đã liệt kê chúng theo trình tự ngày càng phức tạp và tiêu tốn thời gian. Do đó, hãy làm theo các phương pháp trong trình tự được liệt kê để quá trình đặt lại nhanh chóng.

1. Reset qua Windows Update Troubleshooter

Microsoft cung cấp một số trình sữa lỗi được tích hợp sẵn để giúp khắc phục phần lớn các sự cố. Nó cũng bao gồm ‘Trình gỡ rối Windows Update’ có thể được sử dụng để đặt lại các thành phần cần nó.

Để đặt lại Cấu phần Windows Update qua Trình gỡ rối Windows Update, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng ‘Bắt ​​đầu’ trên Taskbar hoặc nhấn WINDOWS + X để khởi chạy menu Truy cập nhanh và chọn ‘Cài đặt’ từ danh sách các tùy chọn.

Trong tab ‘Hệ thống’, chọn ‘Sữa lỗi’ ở bên phải.

Tiếp theo, chọn ‘Trình gỡ rối khác’ ở bên phải.

Quảng cáo

Bây giờ bạn sẽ tìm thấy một loạt các trình sữa lỗi được liệt kê ở đây Tìm ‘Windows Update’ và nhấp vào ‘Chạy’ bên cạnh nó.

Trình sữa lỗi hiện sẽ quét mọi vấn đề và khắc phục chúng trong quá trình thực hiện. Nếu bạn nhận được bất kỳ lời nhắc nào trong quá trình sữa lỗi, hãy chọn câu trả lời có liên quan.

2. Reset qua Command Prompt

Bạn cũng có thể reset Cấu hình từng thành phần Windows Update bằng cách chạy một số lệnh trong Command Prompt nâng cao. Đây chắc chắn là một quá trình tốn thời gian nhưng mang lại hiệu quả cao, không giống như trình sữa lỗi chỉ đặt lại nếu có nhu cầu.

Để đặt lại Cấu phần Windows Update qua Command Prompt, hãy tìm kiếm ‘Windows Terminal’ trong menu Tìm kiếm, nhấp chuột phải vào kết quả tìm kiếm có liên quan và chọn ‘Chạy với tư cách administrator’ từ menu ngữ cảnh. Nhấp vào ‘Có’ trên hộp UAC xuất hiện.

Windows PowerShell sẽ khởi chạy theo mặc định trừ khi bạn đã thay đổi cấu hình mặc định trong cài đặt Terminal. Để mở Command Prompt, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống ở trên cùng và chọn ‘Command Prompt’ từ danh sách các tùy chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL+ SHIFT+ 2 để khởi chạy tab Command Prompt.

Quảng cáo
Nhau mèo đen : 1 vị thuốc, 1 phong thủy

Đầu tiên, chúng tôi sẽ dừng dịch vụ BITS (Dịch vụ truyền tải thông minh trong nền), dịch vụ Windows Update và dịch vụ mật mã. Để làm điều đó, hãy nhập lần lượt các lệnh sau và nhấn ENTERsau mỗi lệnh để thực hiện.

net stop bits
net stop wuauserv
net stop cryptsvc

Bước tiếp theo là xóa các file qmgr * .dat. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thực hiện lệnh sau.

Quảng cáo
Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua bước này nếu đây là lần đầu tiên bạn đặt lại các cấu phần Windows Update. Tuy nhiên, nếu nó không hoạt động, hãy bao gồm bước này vào lần sau.

Bước tiếp theo là đổi tên một vài thư mục trên hệ thống. Để làm điều đó, hãy nhập các lệnh sau và nhấn ENTERsau mỗi lệnh để thực hiện chúng.

Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore DataStore.bak
Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\Download Download.bak
Ren %Systemroot%\System32\catroot2 catroot2.bak

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua bước này nếu đây là lần đầu tiên bạn đặt lại các cấu phần Windows Update. Tuy nhiên, nếu nó không hoạt động, hãy bao gồm bước này vào lần sau.

Bây giờ bạn phải đặt lại dịch vụ Windows Update và BITS. Đối với điều này, hãy nhập hai lệnh ENTER sau và nhấn sau mỗi lệnh.

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

Tiếp theo, nhập lệnh sau và nhấn ENTER.

Quảng cáo
cd /d %windir%\system32

Đây là bước tốn thời gian. Nhập lần lượt các lệnh sau và nhấn ENTERsau mỗi lệnh để đăng ký lại các file Windows Updates và BITS. Nhấp vào ‘OK’ trên lời nhắc xuất hiện sau khi đăng ký từng file.

regsvr32.exe atl.dll
regsvr32.exe urlmon.dll
regsvr32.exe mshtml.dll
regsvr32.exe shdocvw.dll
regsvr32.exe browseui.dll
regsvr32.exe jscript.dll
regsvr32.exe vbscript.dll
regsvr32.exe scrrun.dll
regsvr32.exe msxml.dll
regsvr32.exe msxml3.dll
regsvr32.exe msxml6.dll
regsvr32.exe actxprxy.dll
regsvr32.exe softpub.dll
regsvr32.exe wintrust.dll
regsvr32.exe dssenh.dll
regsvr32.exe rsaenh.dll
regsvr32.exe gpkcsp.dll
regsvr32.exe sccbase.dll
regsvr32.exe slbcsp.dll
regsvr32.exe cryptdlg.dll
regsvr32.exe oleaut32.dll
regsvr32.exe ole32.dll
regsvr32.exe shell32.dll
regsvr32.exe initpki.dll
regsvr32.exe wuapi.dll
regsvr32.exe wuaueng.dll
regsvr32.exe wuaueng1.dll
regsvr32.exe wucltui.dll
regsvr32.exe wups.dll
regsvr32.exe wups2.dll
regsvr32.exe wuweb.dll
regsvr32.exe qmgr.dll
regsvr32.exe qmgrprxy.dll
regsvr32.exe wucltux.dll
regsvr32.exe muweb.dll
regsvr32.exe wuwebv.dll

Bước cuối cùng là đặt lại Winsock (Windows Sockets). Thực thi lệnh sau để làm điều đó.

netsh winsock reset

Chúng tôi đã dừng ba dịch vụ trong bước đầu tiên, bây giờ là lúc chúng tôi kích hoạt lại chúng. Nhập hoặc dán các lệnh sau và nhấn ENTERsau mỗi lệnh.

net start bits
net start wuauserv  
net start cryptsvc

Bây giờ, khởi động lại PC để tất cả các thay đổi có hiệu lực. Các thành phần Windows Update hiện đã được đặt lại.

3. Đặt lại bằng Reset Windows Update Tool, Công cụ bên thứ ba nguồn mở

Bạn cũng có thể sử dụng ‘Reset Windows Update Tool’ để đặt lại các thành phần Windows Update. Đây là một quá trình khá dài nhưng cho đến nay là tốt nhất, vì nó cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn và trong khi quá trình cài đặt mất thời gian, bạn không cần nỗ lực trong giai đoạn thực thi. Bạn không phải nhập bất kỳ lệnh nào, công cụ sẽ đảm nhiệm tất cả.

Trước tiên, bạn sẽ phải tải xuống ‘Reset Windows Update Tool’.

Để tải xuống công cụ, hãy truy cập github.com/ManuelGil và nhấp vào tùy chọn ‘zip’ trong phiên bản mới nhất.

Quảng cáo

Vì nó là một file zip, bạn sẽ cần phải giải nén nó. Để giải nén file zip, hãy điều hướng đến thư mục ‘Tải xuống’, nhấp chuột phải vào nó và chọn ‘Giải nén tất cả’.

Bây giờ, nhấp vào ‘Duyệt qua’ để chọn đích cho các file được trích xuất và nhấp vào ‘Giải nén’ ở dưới cùng.

Bây giờ bạn sẽ phải tải xuống một ứng dụng khác, ‘Dev-C ++.

Để tải xuống, hãy truy cập sourceforge.net/projects và nhấp vào ‘Tải xuống’.

Sau khi tải xuống, hãy điều hướng lại đến thư mục ‘Tải xuống’ và nhấp đúp vào file đã tải xuống để chạy trình cài đặt.

Tiếp theo, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

Sau khi ứng dụng được cài đặt, nhấp chuột phải vào lối tắt hoặc file ứng dụng trong thư mục nguồn và chọn ‘Chạy với tư cách administrator’ để chạy ứng dụng với đặc quyền quản trị .

Quảng cáo

Tiếp theo, nhấp vào menu ‘File’ ở trên cùng bên trái và chọn ‘Mở’ từ danh sách các tùy chọn.

Bây giờ, hãy duyệt đến vị trí mà trước đó bạn đã trích xuất các file ‘Đặt lại Công cụ Cập nhật Windows’, chọn file ‘WUReset.dev’ và nhấp vào ‘Mở’ ở dưới cùng.

Chờ một chút trong khi ‘Dev-C ++’ phân tích cú pháp các file. Bây giờ, hãy nhấp vào menu ‘Thực thi’ ở trên cùng và chọn ‘Biên dịch’ từ danh sách các tùy chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn F9 để biên dịch.

Chờ cho quá trình biên dịch hoàn tất. Quá trình này có thể sẽ nhanh chóng.

Tiếp theo, nhấp lại vào menu ‘Execute’ và chọn ‘Run’. Ngoài ra, bạn có thể nhấn F10 để chạy nó.

Cửa sổ ‘Đặt lại Windows Update Tool’ sẽ khởi chạy và đề cập đến các điều khoản và điều kiện sử dụng. Đi qua chúng, nhập Yvà sau đó nhấn ENTER.

Tiếp theo, nhấn 2và sau đó nhấn ENTER.

Quảng cáo

Công cụ sẽ chạy một lúc để thực hiện các thay đổi cần thiết để đặt lại Cấu phần Windows Update. Bạn sẽ được thông báo về nhiệm vụ hiện tại ở mỗi giai đoạn. Sau khi quá trình đặt lại hoàn tất, màn hình sẽ thông báo ‘Thao tác đã hoàn tất thành công’. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ.


Đây là ba cách bạn có thể đặt lại Cấu hình Windows Update trên Windows 11. Trước tiên, bạn nên thử trình sữa lỗi trong trường hợp bạn gặp lỗi khi cập nhật Windows, nhưng nó không đảm bảo kết quả. Nếu trường hợp đó xảy ra với bạn, hãy sử dụng phương pháp Command Prompt hoặc Reset Windows Update Tool.

Xem thêm về:

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo