Cách chia tách 1 file CSV Excel lớn ra thành nhiều file nhỏ

Một trong những thiếu sót của Microsoft Excel là kích thước hạn chế của bảng tính. Nếu bạn cần thu nhỏ file Excel của mình hoặc chia nhỏ file CSV lớn, hãy đọc tiếp!

Microsoft Excel rất xuất sắc trong rất nhiều công việc hàng ngày. Nhưng bây giờ và sau đó, bạn gặp phải một trong những thiếu sót của nó: kích thước của một bảng tính. Đọc tiếp để tìm hiểu cách thu nhỏ bảng tính Excel hoặc chia file CSV lớn thành nhiều file.

Tại sao phải chia một CSV lớn thành nhiều file?

Bạn có thể nghĩ, “Tại sao tôi cần phải chia một file Excel lớn thành nhiều file nhỏ hơn?” Đó là một câu hỏi thú vị, đặc biệt là vì Excel có giới hạn hàng trong bảng tính là 1.048.576.

Hơn 1 triệu hàng nghe có vẻ phi thường. Tuy nhiên, việc đạt đến giới hạn hàng dễ hơn bạn nghĩ, đặc biệt là trong một số tác vụ nhất định.

Ví dụ:

  • nếu bạn đang marketing qua email, bạn có thể nhập file CSV chứa hàng triệu địa chỉ email.
  • bạn cần mở file Excel để quản lý thông tin khách hàng mỗi ngày, nếu file gốc dung lượng từ 500MB trở lên thì mất tầm 30 phút mở.
  • chia nhỏ file database thông tin để xử lý chia sẻ dễ dàng hơn

Vấn đề duy nhất là, làm thế nào để bạn quản lý một bảng tính với nhiều địa chỉ trong đó? Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó gửi cho bạn một CSV đã vượt quá giới hạn như Email?

Nếu đó có vẻ là vấn đề bạn có thể gặp phải, hãy xem năm cách sau đây để chia file CSV hoặc Excel lớn thành nhiều file nhỏ hơn.

Bạn không có sẵn file CSV lớn nhưng muốn phát ở nhà? Tôi đang sử dụng Tập dữ liệu nghiên cứu mở COVID-19 trong các ví dụ, bạn cũng có thể tải xuống và sử dụng.

1. Chia nhỏ các file CSV bằng một chương trình

Có một số chương trình chia CSV hữu ích trên mạng. Đây là hai trong số những điều tốt nhất. Tuy nhiên, cảnh báo công bằng, vì các chương trình này đang hoạt động, đôi khi chúng gặp sự cố bộ nhớ, đây là một vấn đề phổ biến đối với các chương trình phân tách CSV.

Free Huge CSV Splitter

tách chương trình tệp csv

Free Huge CSV Splitter là một công cụ tách CSV cơ bản. Bạn nhập file CSV bạn muốn tách, số dòng bạn muốn sử dụng, sau đó chọn File tách . Số dòng xác định số lượng file đầu ra mà bạn kết thúc.

CSV Splitter

bộ chia csv chia tệp lớn

CSV Splitter là công cụ thứ hai. Nó cung cấp nhiều chức năng giống như Free Huge CSV Splitter, mặc dù có thiết kế đẹp hơn một chút. Nó chia CSV của bạn thành nhiều phần nhỏ một cách nhanh chóng, cho phép bạn xác định số dòng bạn muốn sử dụng.

2. Sử dụng Batch File

Tiếp theo, tạo một Batch File có thể lập trình được . Bạn có thể sử dụng Batch File để xử lý CSV thành các phần nhỏ hơn, tùy chỉnh file để phân phối các phần khác nhau.

Mở tài liệu văn bản mới, sau đó sao chép và dán nội dung sau:

@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
REM Edit this value to change the name of the file that needs splitting. Include the extension.
SET BFN=HCAHPSHospital.csv
REM Edit this value to change the number of lines per file.
SET LPF=2500
REM Edit this value to change the name of each short file. It will be followed by a number indicating where it is in the list.
SET SFN=HosptialSplitFile
REM Do not change beyond this line.
SET SFX=%BFN:~-3%
SET /A LineNum=0
SET /A FileNum=1
For /F “delims==” %%l in (%BFN%) Do (
SET /A LineNum+=1
echo %%l >> %SFN%!FileNum!.%SFX%
if !LineNum! EQU !LPF! (
SET /A LineNum=0
SET /A FileNum+=1
)
)
endlocal
Pause

Bạn sẽ cần phải định cấu hình file trước khi chạy. Tôi sẽ cho bạn biết mỗi lệnh có chức năng gì và bạn có thể thay đổi nó cho phù hợp với kích thước file lô của mình cũng như đầu ra được yêu cầu.

  • “SET BFN =” phải trỏ đến CSV bạn cần chia nhỏ
  • SET LPF =” là số hàng bạn muốn giới hạn file mới của mình
  • “SET SFN =” là cách đặt tên mới cho các file được tách của bạn

Khi bạn đã nhập các biến của mình, hãy chuyển đến File> Lưu dưới dạng . Chọn tên file và chọn Lưu . Sau đó, chọn file văn bản mới lưu của bạn và nhấn F2 để đổi tên. Thay thế phần mở rộng .txt bằng .bat và nhấn OK khi cảnh báo xuất hiện. Giờ đây, bạn có thể chia file CSV lớn của mình thành các file đầu ra nhỏ hơn.

3. Sử dụng tập lệnh PowerShell để chia nhỏ file CSV

Bạn có thể sử dụng các tệp hàng loạt cho nhiều tác vụ hàng ngày . Nhưng các tập lệnh PowerShell nhanh hơn, đặc biệt là đối với kiểu xử lý và phân chia này.

Tập lệnh sau nhanh chóng cắt CSV lớn của bạn thành các file nhỏ hơn.

Đầu tiên, nhấn CTRL + X để mở Windows Power Menu, sau đó chọn PowerShell . Nếu PowerShell không phải là một tùy chọn, hãy nhập powershell vào thanh tìm kiếm trên Start Menu của bạn và chọn Phù hợp nhất.

Bây giờ, hãy sao chép và dán đoạn mã sau:

$InputFilename = Get-Content 'C:\file\location'
$OutputFilenamePattern = 'output_done_'
$LineLimit = 50000
$line = 0
$i = 0
$file = 0
$start = 0
while ($line -le $InputFilename.Length) {
if ($i -eq $LineLimit -Or $line -eq $InputFilename.Length) {
$file++
$Filename = "$OutputFilenamePattern$file.csv"
$InputFilename[$start..($line-1)] | Out-File $Filename -Force
$start = $line;
$i = 0
Write-Host "$Filename"
}
$i++;
$line++
}

Thay thế vị trí file trong dòng đầu tiên bằng file CSV của bạn, sau đó chạy tập lệnh. Tập lệnh xuất ra các file CSV nhỏ hơn trong thư mục người dùng của bạn. Ví dụ: các file CSV của tôi được tìm thấy tại C: \ Users \ Gavin với tên file output_done_1.csv . Bạn có thể thay đổi tên đầu ra bằng cách thay đổi dòng  $OutputFilenamePattern = ‘output_done_’

tập lệnh powershell để chia nhỏ tệp excel csv

Bạn có thể tìm thấy kịch bản gốc tại SPJeff .

4. Chia nhỏ một CSV lớn bằng Power Pivot

Giải pháp cuối cùng của bạn để chia nhỏ một file CSV lớn thành các bit nhỏ không thực sự chia nhỏ nó. Thay vào đó, nó cho phép bạn tải file CSV lớn của mình vào Excel và sử dụng công cụ Power Pivot để mở file đó. Đúng rồi; bạn có thể bỏ qua giới hạn dòng Excel một cách hiệu quả và quản lý file trong chương trình.

Bạn đạt được điều này bằng cách tạo liên kết dữ liệu đến file CSV, sau đó sử dụng Power Pivot để quản lý nội dung. Để có giải thích và hướng dẫn đầy đủ, hãy đọc blog của Jose Barreto về quy trình này.

Tóm lại, Barreto tạo Pivot Table bằng cách sử dụng “tối đa 8,5 triệu hàng mà không có vấn đề gì cả.” Hình ảnh trên đến từ bài đăng trên blog, cho thấy có tổng cộng 2 triệu hàng được sử dụng trong Excel.

Hãy nhớ rằng, quá trình này không chia CSV thành các phần nhỏ. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn có thể thao tác CSV trong Excel, đây là một giải pháp thay thế rất tiện dụng. Nếu bạn cần thêm mẹo, hãy tìm hiểu cách sử dụng Bảng Pivot để phân tích dữ liệu .

5. Chia nhỏ CSV online lớn bằng cách sử dụng Split CSV

Ngoài ra còn có các dịch vụ online chia nhỏ file CSV lớn của bạn thành các bit nhỏ hơn. Một trong những tùy chọn như vậy là Split CSV , một bộ chia CSV online miễn phí.

chia tách csv trực tuyến công cụ tách

Split CSV quản lý tốt tập dữ liệu COVID-19, chia nó thành nhiều phần tiện dụng. Như với các công cụ khác, bạn xác định số dòng cho mỗi file và để nó chia nhỏ. Tuy nhiên, tôi không có file CSV lớn để thử nghiệm và do đó, trải nghiệm của bạn có thể khác nhau.

Tách CSV cũng bao gồm các tùy chọn cao cấp. Đối với phí đăng ký, bạn có thể sử dụng dấu phân cách tùy chỉnh , chọn một số loại file đầu ra, xóa các ký tự nhất định khỏi file đầu ra và xóa các dòng trùng lặp.

Chia nhỏ các file CSV của bạn thành các file dễ quản lý

Giờ đây, bạn có năm giải pháp để chia nhỏ các file CSV của mình thành các bit nhỏ, giúp bạn dễ dàng quản lý chúng. Các giải pháp khác nhau về tốc độ và kích thước của file CSV mà chúng có thể quản lý, vì vậy bạn có thể phải thử nghiệm để tìm ra giải pháp phù hợp nhất với mình.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo