Cách liên kết Google Form với Google Sheets để lấy dữ liệu tự động

Truy cập câu trả lời của bạn từ Google Form (Google Biểu mẫu) một cách có hệ thống bằng cách liên kết Google Form với Google Sheets.

Nếu bạn đang cần thu thập dữ liệu từ nhiều người dùng mà không cần đến tận nhà họ thì bạn có thể cân nhắc sử dụng Google Form. Đây là một sản phẩm của Google, được phát triển độc quyền với mục đích duy nhất là giúp thu thập dữ liệu dễ dàng và hiệu quả.

Tuy nhiên, dữ liệu được thu thập có thể rất lớn nên bạn sẽ không thể tách riêng nó một cách chính xác. Do đó, việc sắp xếp dữ liệu thu thập được trong một bảng tính sẽ giúp bạn dễ dàng hơn một chút. 

Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách liên kết Google Form với Google Sheets để bạn có thể sắp xếp các câu trả lời của mình một cách có hệ thống.

Kiểm tra câu trả lời trong Google Form

Google Form cho phép bạn kiểm tra các câu trả lời trên biểu mẫu của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào tab ‘phản hồi’ như trong ảnh chụp màn hình.

Khi bạn mở tab ‘câu trả lời’, bạn sẽ thấy tất cả các câu trả lời được ghi lại. Nhưng vấn đề là dữ liệu thuộc một trường cụ thể sẽ được thu thập theo chiều dọc trong bảng điều khiển cụ thể đó. Ví dụ: bạn có thể thấy rằng tất cả các tên từ các câu trả lời nhận được đã được thu thập trong một bảng ‘tên’ duy nhất. Điều này cũng sẽ xảy ra với phần còn lại của các trường dữ liệu. Xem xét quy mô dữ liệu có thể đến dưới dạng phản hồi, đây không phải là cách khả thi.

Kiểm tra câu trả lời

Liên kết dữ liệu của Google Form với Google Sheets

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sắp xếp các câu trả lời trong một bảng tính. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút bảng tính, như được hiển thị bên dưới, có nội dung ‘Xem câu trả lời trong Sheet’.

Khi nhấp vào, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nó sẽ cung cấp cho bạn sự lựa chọn để tạo một bảng tính mới hoặc sử dụng một bảng tính hiện có. Theo mặc định, nó sẽ tạo bảng tính có cùng tên với biểu mẫu của bạn nhưng bạn có thể đổi tên nó nếu muốn. Sau đó nhấp vào nút ‘tạo’ và bạn đã sẵn sàng.

Google sẽ tạo một bảng tính với tất cả các trường trong biểu mẫu, dưới dạng tiêu đề cộng với một trường bổ sung cho ‘dấu thời gian’. Trường này sẽ giúp bạn theo dõi thời gian phản hồi được ghi lại.

Câu trả lời của Google Biểu mẫu trong Google Sheet

Vì vậy, đây là cách bạn có thể liên kết Google Form với Google Sheet và truy cập câu trả lời trực tiếp từ Google Sheet. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc sắp xếp hoặc lọc dữ liệu một cách đối xứng.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo