Cách điểm danh khi học online trên Google Classroom bằng đặt câu hỏi thông minh

Google Classroom là một công cụ tuyệt vời để tạo và điều hành một lớp học kỹ thuật số. Có rất nhiều tính năng tuyệt vời được tích hợp trong Google Classroom bao gồm phân công công việc dễ dàng, đăng thông báo, chấm điểm và trả lại bài tập của học sinh. Tuy nhiên, một tính năng không được tích hợp sẵn trong Google Classroom là khả năng điểm danh học sinh sinh viên online hàng ngày.

Trong blog này, chúng ta sẽ xem xét một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tham gia hàng ngày trong Google Classroom. Đây là một quá trình rất dễ thiết lập và thực hiện và là một phương pháp thực tế và hiệu quả hơn so với đếm khuôn mặt hoặc nhìn vào hộp chat trên Zoom hoặc cuộc họp của Google.

Cách điểm danh khi học online trên Google Classroom bằng đặt câu hỏi thông minh

Một trong những tính năng có sẵn cho giáo viên sử dụng Google Classroom là khả năng đặt câu hỏi. Câu hỏi có thể được hình thành dưới dạng một câu trả lời ngắn hoặc câu hỏi trắc nghiệm và có thể được phân loại hoặc không phân loại.

Dưới đây là các bước bạn có thể sử dụng để tham dự Google Classroom hàng ngày bằng tính năng câu hỏi:

  • Mở lớp học của bạn trong Google Lớp học
  • Điều hướng đến tab Bài tập trên lớp và nhấp vào “Tạo”
  • Chọn “Chủ đề”, sau đó đặt tên cho chủ đề của bạn Đi học hàng ngày
điểm danh trong google

Tiếp theo, nhấp vào “Tạo” và chọn “Câu hỏi”

điểm danh trong google

Chọn Nhiều lựa chọn trong menu thả xuống và đối với nội dung câu hỏi, hãy thêm “Điểm danh [ngày hôm nay].” Đối với phần mô tả, hãy nhập một số hướng dẫn như “Chọn hộp bên dưới nếu bạn có mặt”

Tiếp theo, thêm nội dung học sinh sẽ chọn khi điểm danh học online (ví dụ: “Em có mặt”) và chọn ngày đến hạn giống với ngày trong câu hỏi. LƯU Ý: Đảm bảo sử dụng ngày đến hạn ở đây vì nó không chỉ giúp cho việc chấm điểm và dễ dàng tải xuống dữ liệu điểm danh, mà còn ngăn học sinh quay lại và thay đổi điểm danh từ những ngày trước.

Bỏ chọn tùy chọn có nội dung “Học sinh có thể xem tóm tắt lớp học”, quyết định xem bạn có chấm điểm câu trả lời này trong menu Điểm hay không và đảm bảo chỉ định chủ đề là “Điểm danh hàng ngày” mà chúng tôi đã tạo trước đó.

điểm danh trong google

Tiếp theo, ở góc trên cùng bên phải, chọn “Lịch biểu” và đặt lịch cho ngày cần thiết. (Bạn có thể nhấp vào “Tạo” và “Sử dụng lại bài đăng” để không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần.)

điểm danh trong google

Nếu bạn chấm điểm câu hỏi và trả lại cho học sinh, bạn có thể tải xuống bản điểm danh hàng ngày hoặc lưu hồ sơ hoạt động của câu hỏi đó trong Google Sheet bằng cách nhấp vào bánh răng ở góc trên cùng của trang Câu hỏi.

điểm danh trong google

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo