Sửa lỗi Error Encountered khi không Update được Windows 11

Máy tính Windows 11 có thể hiển thị thông báo “Error encountered” trong cài đặt Windows Update khi không cài đặt được bản cập nhật. Đây là mọi thứ bạn cần để sửa nó.

Giữ cho hệ thống được cập nhật lên phiên bản Windows mới nhất là rất quan trọng để hoạt động hiệu quả và các tính năng bảo mật nâng cao. Ngoài ra, mỗi bản cập nhật mang đến một loạt các cách sửa lỗi để cải thiện hiệu suất của hệ thống. Tuy nhiên, nếu bạn không thể cập nhật Windows do bản cập nhật gặp lỗi thì sao?

Nhiều người dùng đã báo cáo rằng đã gặp lỗi “Error encountered” trong cài đặt Windows Update, do đó không thể cài đặt hoàn toàn các bản cập nhật và bản vá bảo mật gần đây.

1. Chạy Trình gỡ rối Windows Update

Bất cứ khi nào bạn gặp lỗi, hãy kiểm tra xem có trình sữa lỗi tích hợp sẵn cho lỗi đó không. Trong hầu hết các trường hợp, trình sữa lỗi có nhiều khả năng xác định nguyên nhân và sửa lỗi.

Để chạy trình gỡ rối Windows Update, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng ‘Bắt ​​đầu’ trên Taskbar hoặc nhấn WINDOWS+ X để khởi chạy menu Truy cập nhanh và chọn ‘Cài đặt’ từ danh sách các tùy chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn WINDOWS+ I để khởi chạy trực tiếp ứng dụng ‘Cài đặt’.

Trong tab ‘Hệ thống’ của Cài đặt, chọn ‘Sữa lỗi’ từ bên phải.

Tiếp theo, chọn ‘Trình gỡ rối khác’.

Bây giờ bạn sẽ tìm thấy danh sách các trình sữa lỗi, tìm tùy chọn ‘Windows Update’ và nhấp vào ‘Chạy’ bên cạnh nó.

Trình sữa lỗi bây giờ sẽ chạy và bắt đầu chẩn đoán sự cố. Nếu bất kỳ được tìm thấy, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình để khắc phục chúng. Trong tất cả khả năng, nó sẽ là một bản cập nhật đang chờ xử lý và bạn sẽ được yêu cầu cài đặt nó bằng cách nhấp vào tùy chọn có liên quan. Sau khi khắc phục xong, khởi động lại máy tính và kiểm tra xem lỗi đã được khắc phục chưa.


2. Tự động hóa các dịch vụ Windows Update với Command Prompt

Đôi khi, bạn sẽ gặp phải lỗi này khi một dịch vụ liên quan không chạy hoặc bị trục trặc. Trong trường hợp đó, bạn có thể thực hiện một loạt lệnh trong Command Prompt nâng cao để tự động hóa các dịch vụ.

Để tự động hóa các dịch vụ bằng Command Prompt, nhấp chuột phải vào biểu tượng ‘Start’ để khởi chạy menu Quick Access và chọn ‘Windows Terminal (Admin)’ từ danh sách các tùy chọn xuất hiện. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC (Kiểm soát Tài khoản Người dùng) xuất hiện.

Trong Windows Terminal, tab PowerShell sẽ mở khi khởi chạy nếu bạn chưa thay đổi cấu hình mặc định. Để mở Command Prompt, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống ở trên cùng và chọn ‘Command Prompt’ từ danh sách các tùy chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL+ SHIFT+ 2 để khởi chạy trực tiếp Command Prompt trong một tab khác.

Trong Command Prompt nâng cao, thực hiện các lệnh sau. Đơn giản, hãy dán chúng lần lượt và nhấn ENTER sau mỗi lần.

sc config wuauserv start=auto
sc config cryptSvc start=auto
sc config bits start=auto
sc config trustedinstaller start=auto

Sau khi thực hiện các lệnh, đóng Windows Terminal và khởi động lại máy tính . Sau khi máy tính khởi động lại, hãy kiểm tra xem bạn có thể cài đặt các bản cập nhật Windows hay không.


3. Tải xuống bản cập nhật tin tức bảo mật

Phương pháp này đã sữa lỗi ‘Error encountered’ trong khi cập nhật Windows cho một số người dùng và đáng để thử nếu hai cách trên không hoạt động. Nó khá đơn giản hơn các phương pháp phức tạp khác được đề cập ở phần sau của bài viết.

Để tải xuống các bản cập nhật Security Intelligence, hãy nhấn WINDOWS+ S để khởi chạy menu ‘Tìm kiếm’, nhập ‘Bảo mật Windows’ vào trường văn bản ở trên cùng và nhấp vào kết quả tìm kiếm có liên quan để khởi chạy ứng dụng.

Trong Bảo mật Windows, chọn tùy chọn ‘Bảo vệ khỏi mối đe dọa và virus’.

Tiếp theo, tìm tùy chọn ‘Cập nhật bảo vệ khỏi mối đe dọa và virus’ và nhấp vào ‘Bản cập nhật bảo vệ’ bên dưới nó.

Bây giờ, hãy nhấp vào ‘Kiểm tra các bản cập nhật’ để tải xuống và cài đặt bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào có sẵn.

Sau khi cài đặt bản cập nhật, sự cố ‘Gặp phải lỗi’ khi cập nhật Windows sẽ được khắc phục.


4. Đặt lại cấu phần Windows Update

Cấu phần Windows Update chịu trách nhiệm tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, bản vá bảo mật và driver. Nếu bạn từng gặp sự cố khi tải xuống những thứ này và dường như không có gì khác hoạt động, việc đặt lại Cấu phần Windows Update sẽ chứng minh một cách khắc phục hiệu quả.

Có nhiều cách bạn có thể đặt lại Cấu phần Windows Update, nhưng ở đây chúng tôi chủ yếu tập trung vào phương pháp Command Prompt. Bạn có thể kiểm tra các phương pháp khác tại đây .

Để đặt lại Cấu phần Windows Update, hãy khởi chạy Windows Terminal nâng cao và sau đó mở tab Command Prompt như đã thảo luận trước đó. Tiếp theo, thực hiện các lệnh sau để dừng dịch vụ BITS (Dịch vụ truyền tải thông minh trong nền), Windows Update và dịch vụ mật mã. Để thực hiện, hãy dán ba lệnh riêng lẻ và nhấn ENTERsau mỗi lệnh.

net stop bits
net stop wuauserv
net stop cryptsvc

Tiếp theo, bạn sẽ phải xóa các file qmgr * .dat bằng cách thực hiện lệnh sau.

Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua bước sau và thực hiện các bước khác được đề cập ở đây. Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện các lỗi khác, hãy thực hiện lỗi này cùng với các lỗi khác trong lần thử thứ hai.

Tiếp theo, thực hiện các lệnh sau để đổi tên một vài thư mục trên hệ thống. Một lần nữa, hãy dán các lệnh sau đây riêng lẻ và nhấn ENTERsau mỗi lệnh để thực hiện chúng.

Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore DataStore.bak
Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\Download Download.bak
Ren %Systemroot%\System32\catroot2 catroot2.bak

Bước tiếp theo là đặt lại dịch vụ BITS và Windows Update. Bạn có thể làm điều đó bằng cách thực hiện các lệnh sau.

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

Tiếp theo, dán lệnh sau và nhấn ENTER để thực thi.

Bây giờ bạn sẽ phải đăng ký lại Windows Update và file BITS. Để làm điều đó, hãy dán các lệnh sau đây một lần và nhấn ENTER sau mỗi lệnh để thực hiện chúng. Nhấp vào ‘OK’ trong trường hợp một lời nhắc bật lên sau khi thực hiện các lệnh.

regsvr32.exe atl.dll
regsvr32.exe urlmon.dll
regsvr32.exe mshtml.dll
regsvr32.exe shdocvw.dll
regsvr32.exe browseui.dll
regsvr32.exe jscript.dll
regsvr32.exe vbscript.dll
regsvr32.exe scrrun.dll
regsvr32.exe msxml.dll
regsvr32.exe msxml3.dll
regsvr32.exe msxml6.dll
regsvr32.exe actxprxy.dll
regsvr32.exe softpub.dll
regsvr32.exe wintrust.dll
regsvr32.exe dssenh.dll
regsvr32.exe rsaenh.dll
regsvr32.exe gpkcsp.dll
regsvr32.exe sccbase.dll
regsvr32.exe slbcsp.dll
regsvr32.exe cryptdlg.dll
regsvr32.exe oleaut32.dll
regsvr32.exe ole32.dll
regsvr32.exe shell32.dll
regsvr32.exe initpki.dll
regsvr32.exe wuapi.dll
regsvr32.exe wuaueng.dll
regsvr32.exe wuaueng1.dll
regsvr32.exe wucltui.dll
regsvr32.exe wups.dll
regsvr32.exe wups2.dll
regsvr32.exe wuweb.dll
regsvr32.exe qmgr.dll
regsvr32.exe qmgrprxy.dll
regsvr32.exe wucltux.dll
regsvr32.exe muweb.dll
regsvr32.exe wuwebv.dll

Tiếp theo, đặt lại Winsock hoặc Windows Sockets bằng cách thực hiện lệnh sau.

netsh winsock reset

Bây giờ, hãy thực hiện các lệnh sau để khởi động lại ba dịch vụ (BITS, Windows Update và dịch vụ Mật mã) mà chúng ta đã dừng ở bước đầu tiên.

net start bits
net start wuauserv 
net start cryptsvc

Đó là nó! Bây giờ, hãy khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực và rất có thể lỗi cập nhật sẽ được khắc phục.


5. Đặt lại PC Windows 11

Nếu không có gì khác hoạt động, bạn luôn có thể đặt lại Windows. Tuy nhiên, đây sẽ là cách tiếp cận cuối cùng. Khi đặt lại Windows, bạn có tùy chọn lưu file nhưng xóa mọi thứ bao gồm ứng dụng và cài đặt hoặc xóa mọi thứ và cài đặt lại Windows. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tùy chọn thứ hai vì nó đưa Windows lên một phương tiện gọn gàng và giải quyết mọi lỗi.

Để đặt lại Windows, hãy khởi chạy ứng dụng Cài đặt như đã thảo luận trước đó và chọn ‘Khôi phục’ ở bên phải trong tab ‘Hệ thống’.

Tiếp theo, nhấp vào ‘Đặt lại PC’ bên cạnh ‘Đặt lại PC này’ trong ‘Tùy chọn khôi phục’.

Cửa sổ ‘Đặt lại PC này’ sẽ xuất hiện và bạn sẽ tìm thấy hai tùy chọn, hoặc giữ file và xóa ứng dụng và cài đặt hoặc xóa mọi thứ bao gồm cả file. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn tùy chọn thứ hai.

Lưu ý: Nếu bất kỳ Cửa sổ nào khác ngoài những Cửa sổ được liệt kê ở đây bật lên, hãy chọn phản hồi có liên quan để tiếp tục.

Tiếp theo, bạn sẽ được hỏi bạn muốn cài đặt lại Windows như thế nào, hãy chọn ‘Cài đặt lại cục bộ’.

Tiếp theo sẽ là cửa sổ ‘Cài đặt bổ sung’, nơi bạn có thể xác minh cài đặt đặt lại Windows hiện tại. Nhấp vào ‘Tiếp theo’ để tiếp tục.

Cuối cùng, xác minh cách đặt lại Windows sẽ ảnh hưởng đến PC và nhấp vào ‘Đặt lại’ để bắt đầu quá trình.

Việc đặt lại Windows sẽ mất một lúc nhưng khi quá trình đặt lại hoàn tất, sự cố ‘Đã gặp phải lỗi’ sẽ được khắc phục.


Khi bạn đã thực hiện xong các cách sửa lỗi ở trên, sự cố với Windows Update sẽ được khắc phục và bạn có thể dễ dàng quét và cài đặt phiên bản gần đây trên hệ thống của mình như trước đây.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo