Cách đặt Command Prompt (CMD) làm mặc định trong Windows Terminal

Windows Terminal là một ứng dụng đầu cuối nhiều tab dành cho người dùng dòng lệnh. Nó cung cấp Windows PowerShell, Command Prompt và Azure CloudShell, cùng những thứ khác – mỗi cái đều có thể truy cập đồng thời trên các tab khác nhau. Windows Terminal đảm bảo khả năng truy cập của các môi trường shell khác nhau trong cùng một cửa sổ – một tính năng đã bị thiếu trước đó. Đây là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả, và nếu bạn không thể định vị nó trên PC của mình, chỉ cần tải xuống từ Microsoft Store .

Tab Windows PowerShell được đặt để mở theo mặc định khi khởi chạy Windows Terminal. Nếu bạn thích Command Prompt hơn PowerShell, thì bạn có thể chỉ cần thay đổi cấu hình mặc định thành Command Prompt. Đây là cách bạn có thể làm điều đó.

Cách đặt Command Prompt (CMD) làm mặc định trong Windows Terminal

Nhấn WINDOWS+ S để khởi chạy menu ‘Tìm kiếm’. Nhập ‘Windows Terminal’ vào trường văn bản và nhấp vào kết quả tìm kiếm có liên quan để khởi chạy ứng dụng.

Trong Windows Terminal, nhấp vào mũi tên hướng xuống ở trên cùng và chọn ‘Cài đặt’ từ danh sách các tùy chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL+ ,để khởi chạy Cài đặt đầu cuối.

Trong Cài đặt terminal, tab ‘Khởi động’ sẽ khởi chạy theo mặc định. Tiếp theo, nhấp vào menu thả xuống ‘Hồ sơ mặc định’ ở bên phải.

Bây giờ bạn sẽ có ba tùy chọn để lựa chọn, chọn ‘Command Prompt’.

Cuối cùng, nhấp vào ‘Lưu’ ở dưới cùng để áp dụng các thay đổi.


Máy tính Windows 11 từ đó sẽ mở Command Prompt thay vì PowerShell mỗi khi bạn khởi chạy Windows Terminal. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian điều hướng và mở Command Prompt trong các lần khởi chạy tiếp theo.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo