Cách mở Windows Powershell quyền Admin trên Windows 11

Windows PowerShell tương tự như Command Prompt nhưng được nâng cao về mặt chức năng ở nhiều khía cạnh. Nó cung cấp tùy chọn để tự động hóa các tác vụ quản trị khác nhau, một tính năng dường như bị thiếu trong Command Prompt. Việc thực thi các tác vụ thông qua PowerShell rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập lệnh shell liên quan và nhấn ENTER, giống như trong Command Prompt.

Mặc dù thông thường bạn có thể chạy nhiều lệnh shell trên PowerShell, nhưng một số lệnh yêu cầu đặc quyền Admin. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được yêu cầu khởi chạy Windows PowerShell với tư cách administrator hoặc khởi chạy Windows PowerShell nâng cao, nói cách khác.

Có một số cách bạn có thể mở PowerShell với tư cách administrator và chúng tôi đã liệt kê tất cả các cách đó. Sự hiểu biết về từng phương pháp sẽ giúp khởi chạy PowerShell nhanh chóng, bất kể trạng thái của hệ thống.

1. Khởi chạy PowerShell nâng cao trong Windows Terminal

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy nhấn WINDOWS+ S để khởi chạy menu Tìm kiếm, nhập ‘Windows Terminal’ vào trường văn bản ở trên cùng, nhấp chuột phải vào kết quả tìm kiếm có liên quan và chọn ‘Chạy với tư cách administrator’ từ menu ngữ cảnh. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC bật lên tiếp theo.

Nếu bạn chưa thay đổi cấu hình mặc định trong Windows Terminal, theo mặc định, Windows PowerShell sẽ khởi chạy với các đặc quyền quản trị.

Trong trường hợp bạn không có PowerShell làm cấu hình mặc định, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống ở trên cùng và chọn ‘Windows PowerShell’ từ danh sách các tùy chọn xuất hiện. Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL+ SHIFT+ 1 sau khi khởi chạy Terminal để mở PowerShell.

2. Từ Search Menu

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy nhấn WINDOWS+ S để khởi chạy menu Tìm kiếm, nhập ‘PowerShell’ vào hộp tìm kiếm ở trên cùng, nhấp chuột phải vào kết quả tìm kiếm có liên quan và chọn ‘Chạy với tư cách administrator’ từ menu ngữ cảnh. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC bật lên.

Thao tác này sẽ khởi chạy Windows PowerShell nâng cao.

3. Từ Quick Access hoặc Power User

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng ‘Bắt ​​đầu’ trên Taskbar hoặc nhấn WINDOWS+ X để khởi chạy menu Truy cập nhanh và chọn ‘Windows Terminal (Quản trị)’ từ danh sách các tùy chọn. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC bật lên.

Sau khi bạn có một Terminal nâng cao đang mở, hãy làm theo các bước được đề cập trong phương pháp cuối cùng để khởi chạy PowerShell nâng cao.

4. Từ Run Command

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy tìm kiếm ‘Chạy’ trong trình đơn ‘Tìm kiếm’ và nhấp vào kết quả tìm kiếm có liên quan để khởi chạy nó. Ngoài ra, bạn có thể nhấn WINDOWS+ R để khởi chạy lệnh ‘Run’.

Nhập ‘powershell’ vào trường Văn bản chạy và giữ phím CTRL+ SHIFTvà nhấp vào ‘OK’ hoặc nhấn CTRL+ SHIFT+ ENTERđể khởi chạy PowerShell nâng cao. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC bật lên.

5. Từ Start Menu

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy nhấp vào biểu tượng ‘Bắt ​​đầu’ trên Taskbar hoặc nhấn phím WINDOWS để khởi chạy Start Menu.

Nếu bạn không có PowerShell trong phần ứng dụng ‘Đã ghim’, hãy nhấp vào ‘Tất cả ứng dụng’ để xem các ứng dụng trên máy tính.

Bây giờ xác định vị trí các ứng dụng Windows Terminal, nhấp chuột phải vào nó, di con trỏ qua ‘Khác’ và chọn ‘Chạy với tư cách administrator’ từ danh sách các tùy chọn xuất hiện. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC bật lên.

6. Từ Task Manager

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng ‘Bắt ​​đầu’ trên Taskbar hoặc nhấn WINDOWS+ X để khởi chạy menu Truy cập nhanh và chọn ‘Phần mềm quản lý tác vụ’ từ danh sách các tùy chọn.

Trong Phần mềm quản lý tác vụ, nhấp vào menu ‘File’ ở góc trên cùng bên trái và chọn ‘Chạy tác vụ mới’ từ danh sách các tùy chọn xuất hiện.

Trong hộp ‘Tạo tác vụ mới’, nhập ‘powershell’ vào trường văn bản, chọn hộp kiểm cho ‘Tạo tác vụ này với đặc quyền quản trị’ và nhấp vào ‘OK’ ở dưới cùng.

Thao tác này sẽ khởi chạy PowerShell nâng cao ngay lập tức.

7. Từ Command Prompt

Để khởi chạy Command Prompt nâng cao, hãy tìm kiếm ‘Windows Terminal’ trong menu Tìm kiếm và nhấp vào kết quả tìm kiếm có liên quan để khởi chạy ứng dụng.

Bây giờ, hãy mở tab ‘Command Prompt’ trong Terminal, nếu nó không được đặt thành cấu hình mặc định. Tiếp theo, nhập hoặc dán lệnh sau và nhấn ENTERđể khởi chạy PowerShell nâng cao. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC bật lên.

powershell Start-Process powershell -Verb runAs

8. Từ file Batch

File Batch bao gồm một loạt các lệnh được thực thi, được lưu trữ dưới dạng văn bản. Để tạo một file hàng loạt, hãy mở một trình soạn thảo văn bản, nhập các lệnh liên quan và lưu nó dưới dạng file Batch (với phần mở rộng ‘.bat’). Bây giờ mỗi khi bạn khởi chạy file Batch, cùng một bộ lệnh sẽ được thực hiện.

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình, di con trỏ qua ‘Mới’ và chọn ‘Tài liệu Văn bản’ từ danh sách các tùy chọn xuất hiện.

Trong Notepad, nhập hoặc sao chép và dán lệnh sau.

Powershell.exe -Command "& {Start-Process Powershell.exe -Verb RunAs}"

Tiếp theo, nhấp vào menu ‘File’ ở góc trên cùng bên trái và chọn ‘Lưu dưới dạng’ từ danh sách các tùy chọn xuất hiện. Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL+ SHIFT+ S để khởi chạy cửa sổ ‘Lưu dưới dạng’.

Nhập tên file là ‘LaunchPowerShell (Admin) .bat’ và nhấn ‘Lưu’. Bạn cũng có thể có bất kỳ tên file nào khác, miễn là phần mở rộng ‘.bat’ được thêm vào cuối tên.

Bấm đúp vào file lô đã lưu để khởi chạy PowerShell nâng cao. Nhấp vào ‘Có’ trên lời nhắc UAC xuất hiện tiếp theo.

9. Từ Phím tắt trên màn hình

Nếu bạn cần thường xuyên truy cập PowerShell nâng cao, hãy tạo lối tắt trên màn hình cho nó và đặt nó luôn mở với các đặc quyền quản trị.

Để khởi chạy PowerShell nâng cao, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên Màn hình, di con trỏ qua ‘Mới’ và chọn ‘Lối tắt’ từ danh sách các tùy chọn xuất hiện.

Trong cửa sổ ‘Create Shortcut’, nhập đường dẫn sau vào trường văn bản bên dưới ‘Type the location of the item’.

Đối với Windows 32-bit

C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Đối với Windows 64-bit

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Sau khi nhập đường dẫn, nhấp vào ‘Tiếp theo’ ở dưới cùng.

Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho phím tắt. Bạn có thể chọn tên mặc định hoặc thay đổi nó. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào ‘Hoàn tất’ để tạo phím tắt PowerShell.

Sau khi tạo lối tắt PowerShell, hãy đặt nó khởi chạy với tư cách administrator. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào phím tắt và chọn ‘Properties’ từ trình đơn ngữ cảnh.

Tiếp theo, nhấp vào ‘Nâng cao’ trong tab ‘Phím tắt’.

Bây giờ, đánh dấu vào hộp kiểm ‘Chạy với tư cách administrator’ và nhấp vào ‘OK’ ở dưới cùng.

Cuối cùng, nhấp vào ‘OK’ trong cửa sổ thuộc tính lối tắt để lưu và áp dụng các thay đổi.

Bây giờ bạn có thể khởi chạy PowerShell nâng cao bằng phím tắt.


Đây là tất cả các cách bạn có thể mở Windows PowerShell với tư cách administrator. Trong khi một số trong số chúng có thể xuất hiện rõ ràng, một số chắc chắn đã thêm vào danh sách các phương pháp của bạn. Hãy thử chúng vào lần tiếp theo khi bạn phải khởi chạy PowerShell nâng cao.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo