File CSV là gì ? Cách mở hoặc Tạo file CSV

Hướng dẫn toàn diện về file CSV là gì và cách tạo, mở, nhập hoặc xuất file.

File CSV đề cập đến phần mở rộng file ‘Comma-separated value’ – giá trị file được phân tách băng dấu phẩy, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu dạng bảng để quản lý tập dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu. Đây là một file văn bản thuần túy chỉ có thể chứa các số và giá trị văn bản được phân tách hoặc phân tách bằng dấu phẩy.

CSV là một format file rất phổ biến và linh hoạt thường được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau. Vì chúng dễ tổ chức và thao tác, các file CSV được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tiêu dùng, kinh doanh, tài chính và khoa học. Nhiều chương trình cung cấp các tùy chọn để nhập hoặc xuất file ở format CSV.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về file CSV là gì, cách tạo và chỉnh sửa chúng, cách mở file CSV và cách nhập / xuất file CSV.

File CSV là gì và Cấu trúc của nó là gì?

File CSV đôi khi được gọi là Giá trị được phân tách bằng ký tự hoặc File được phân cách bằng dấu phẩy là bất kỳ file nào kết thúc bằng ‘.csv’. Đây là format trao đổi dữ liệu phổ biến được sử dụng bởi các chương trình bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu như Microsoft Excel, Google Sheets, MySQL, v.v. CSV giúp dễ dàng chuyển dữ liệu phức tạp giữa các ứng dụng không thể nói chuyện với nhau, miễn là cả hai ứng dụng đều hỗ trợ Format CSV.

File CSV chỉ có thể chứa các chữ cái, số và ký tự (ký tự ASCII hoặc Unicode có thể in được), được phân tách (hoặc phân tách) bằng ký tự dấu phẩy. Vì chúng là các file văn bản thuần túy, nên các file CSV rất dễ nhập hoặc xuất. Với file CSV, bạn có thể dễ dàng xuất thông tin lớn và phức tạp từ một chương trình, sau đó nhập thông tin trong file CSV đó vào chương trình khác.

Trong file CSV, các giá trị thường được phân tách bằng dấu phẩy nhưng đôi khi chúng có thể sử dụng các ký tự khác để phân tách các giá trị, bao gồm:

 • Dấu chấm phẩy (;)
 • Tab (\ t)
 • Dấu cách ( )
 • Dấu ngoặc kép đơn hoặc kép (”) (“ ”)
 • Thanh đứng (|)

Cấu trúc của file CSV

File CSV có cấu trúc đơn giản và nó thực sự được viết theo tên của nó (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy). File CSV sử dụng dấu phẩy để phân tách từng giá trị dữ liệu cụ thể (cột) trên một dòng và các hàng khác nhau xuất hiện trên các dòng khác nhau. Ví dụ: khi bạn chuyển đổi bảng dữ liệu thành file CSV, hàng / dòng đầu tiên chứa tiêu đề cột (được phân tách) của bảng, sau đó mỗi dòng chứa một hàng của bảng.

Nó sẽ được hiểu rõ hơn với một ví dụ. Giả sử bạn có bảng tính này chứa một bảng dữ liệu:

Và đây là cách dữ liệu ở trên trông giống như trong một file có format CSV:

First Name,Last Name,Gender,Country
Franklyn,Unknow,Male,France
Loreta,Curren,Female,France
Philip,Gent,Male,France
Shavon,Benito,Female,France
Shavonne,Pia,Female,France

File CSV có thể phức tạp hơn thế này với nhiều trường hoặc giá trị hơn trên mỗi dòng và có thể chứa hàng nghìn dòng. File CSV sẽ không hỗ trợ bất kỳ phông chữ, thiết kế hoặc format nào, nó chỉ mang văn bản thuần túy. Sự đơn giản này là điều làm cho CSV trở thành file được lựa chọn để xuất và nhập dữ liệu vào các chương trình khác.

Tạo file CSV

Có hai cách để tạo file CSV

 • tạo file CSV bằng cách xuất hoặc lưu file ở format CSV bằng các ứng dụng
 • tạo file CSV bằng trình soạn thảo văn bản.

Tạo file CSV bằng Phần mềm chỉnh sửa văn bản

Bạn không cần phần mềm cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính chuyên dụng để tạo file CSV, bạn có thể tạo file CSV bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản có khả năng nào như Notepad, Vim, Notepad ++, v.v. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập một chuỗi giá trị ( cột), được phân tách bằng dấu phẩy và các hàng được phân tách bằng dòng mới. Đây, làm thế nào:

Đầu tiên, mở một trình soạn thảo văn bản như Notepad, sau đó nhập tên cột hoặc hàng dữ liệu đầu tiên (bản ghi) được phân tách bằng dấu phẩy vào dòng đầu tiên. Ví dụ: chúng tôi đang nhập các tiêu đề sau vào dòng file:

Name,Gender,Country,Age

Và, hãy đảm bảo nhập mà không có bất kỳ khoảng trống không cần thiết nào trong chuỗi.

Sau đó, nhập các giá trị của bạn vào dòng thứ hai, sử dụng cùng một format với dòng đầu tiên. Ở đây, chúng tôi đang nhập tên thật, tiếp theo là giới tính, tiếp theo là quốc gia và sau đó là tuổi.

Dulce,Female,United States,32

Tiếp tục viết các giá trị của bạn cho từng mục vào mỗi dòng sau. Nếu bạn muốn để trống bất kỳ trường (giá trị) nào, hãy nhớ thêm dấu phẩy, nếu không các trường còn lại trong dòng sẽ được chuyển sang trái khi bạn nhập file vào bảng. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã bỏ qua trường quốc gia ở dòng thứ 7, nhưng chúng tôi đã thêm dấu phẩy để để lại ô trống khi chúng tôi giấu dữ liệu vào bảng.

Quy tắc tạo file CSV

Internet Engineering Task Force viết tắt là IETF, xác định cách file CSV nên được cấu trúc và format theo tiêu chuẩn ‘RFC4180’. Theo điều này, bạn cần tuân theo một số quy tắc khác để format dữ liệu trong file CSV. Ở đây, ‘CRLF’ là viết tắt của ‘ký tự xuống dòng’ và ‘nguồn cấp dữ liệu dòng’, có nghĩa là ngắt dòng.

 • Giữ mỗi hàng dữ liệu trên một dòng riêng biệt, được phân tách bằng dấu ngắt dòng (CRLF).
Philip,Male,France,36 <CRLF> 
 • Bạn không cần phải theo dõi hàng cuối cùng của dữ liệu (dòng) với dấu ngắt dòng.
Philip,Male,France,36 <CRLF>
Mara,Female,Britain,25
 • Bạn có thể bao gồm dòng tiêu đề tùy chọn với danh sách tên cột trong dòng đầu tiên của file có cùng format với các dòng còn lại. Các tiêu đề có thể chứa các tên liên quan đến các trường trong file.
First Name,Last Name,Gender,Country <CRLF>
Philip,Male,France,36 <CRLF>
Mara,Female,Britain,25 <CRLF>
 • Đảm bảo mỗi trường trong danh sách tiêu đề và mỗi bản ghi được phân cách bằng dấu phẩy. Mỗi bản ghi / dòng phải chứa cùng một số trường trong toàn bộ file. Và trường cuối cùng trong dòng không được đặt sau dấu phẩy.
First Name,Last Name,Gender,Country <CRLF>
Shavon,Benito,Female,France
 • Nếu bạn đặt các trường trong dấu ngoặc kép, thì dấu ngoặc kép có thể không xuất hiện bên trong các trường.
"Sherron","Female","Great Britain","65" <CRLF>
Belinda,Female,Iceland,68
 • Nếu bạn muốn dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu chấm phẩy hoặc dấu ngắt dòng xuất hiện trong các trường, thì hãy đặt các trường trong dấu ngoặc kép.
Shavonne,Female,"Fra;nce","10,000" <CRLF>

Sau khi bạn hoàn tất việc nhập dữ liệu của mình trong Notepad (trình soạn thảo văn bản), hãy nhấp vào menu ‘File’ và chọn tùy chọn ‘Lưu’ hoặc nhấn Ctrl+ S.

Sau đó, nhập tên cho file của bạn và kết thúc tên file bằng phần mở rộng “.csv”.

Tiếp theo, chọn tùy chọn ‘Tất cả file (*. *)’ Từ menu thả xuống ‘Lưu dưới dạng’, sau đó nhấp vào nút ‘Lưu’.

Đó là tất cả những gì cần thiết để tạo file CSV bằng trình soạn thảo văn bản.

Tạo file CSV bằng Ứng dụng bảng tính

Cách dễ nhất để tạo file CSV là xuất file sang format CSV hoặc lưu file đó ở format CSV. Hầu hết các bảng tính, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng khác đều cung cấp cho bạn các tùy chọn để xuất dữ liệu thành file CSV hoặc lưu dưới dạng file CSV. Bạn cũng có thể tải xuống tập dữ liệu trong file CSV. Trong nhiều ứng dụng, file CSV được tạo bằng cách nhấp vào menu “File” và chọn tùy chọn “Xuất” hoặc “Lưu dưới dạng”.

Sử dụng Microsoft Excel

Microsoft Excel cho phép bạn lưu file dưới dạng file CSV bằng cách sử dụng tính năng ‘Lưu dưới dạng’. Để tạo file CSV bằng Microsoft Excel, hãy mở Excel, sau đó mở file hiện có mà bạn muốn lưu ở format CSV hoặc tạo tài liệu mới.

Để tạo tài liệu mới cho CSV, trước tiên, hãy thêm tiêu đề cột hoặc tên trường cho từng phần dữ liệu bạn muốn chèn (ví dụ: tên, họ, địa chỉ, thành phố, tiểu bang và mã zip) vào các ô nằm trong hàng 1 ở đầu trang tính.

Sau đó, nhập dữ liệu của bạn vào bảng tính trong các cột thích hợp. Chỉ nên có một bản ghi liên tiếp.

Để lưu bảng tính của bạn dưới dạng file CSV, hãy nhấp vào ‘File’ và chọn tùy chọn ‘Lưu dưới dạng’.

Trong cửa sổ hoặc trang Lưu dưới dạng, hãy nhập tên file của bạn vào trường ‘Tên file’.

Sau đó, chọn format ‘CSV UTF-8 (Phân cách bằng dấu phẩy) (* .csv)’ hoặc ‘CSV (Phân cách bằng dấu phẩy) (* .csv)’ từ trình đơn thả xuống ‘Lưu dưới dạng:’ và nhấp vào nút ‘Lưu’ .

Khi bạn nhấp vào ‘Lưu’, chỉ trang tính hiện hoạt mới được lưu dưới dạng file CSV. Bây giờ bạn đã tạo file CSV bằng Excel.

Sử dụng Google Sheet

Google Sheet cho phép bạn tải xuống bảng tính của nó dưới dạng file CSV bằng cách sử dụng tính năng tải xuống. Để làm điều đó, hãy mở bảng tính mà bạn muốn tải xuống dưới dạng file CSV trong Google Sheet. Hoặc, bạn có thể tạo một bảng tính mới trong Google Sheet như chúng tôi đã làm trong phần trên.

Sau khi bạn nhập xong dữ liệu của mình vào bảng tính, hãy nhấp vào menu ‘File’, sau đó mở rộng menu phụ ‘Tải xuống’ và chọn tùy chọn ‘Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.csv, trang tính hiện tại)’.

Thao tác này sẽ tải xuống trang tính hiện tại trong bảng tính dưới dạng file CSV. Sheet Excel và Google có thể chứa công thức, kiểu, hình ảnh, format và những thứ khác, nhưng chúng không chuyển sang file CSV.

Lưu ý: Mặc dù hầu hết các chương trình bảng tính hỗ trợ nhiều trang tính, nhưng format CSV không hỗ trợ ‘trang tính’ hoặc ‘tab’ và thông tin trên các trang tính bổ sung sẽ không được ghi vào CSV khi bạn xuất hoặc lưu file. Chỉ trang hiện tại được lưu.

Mở file CSV

Vì file CSV rất đơn giản, chúng có thể dễ dàng mở bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào (như Notepad) hoặc chương trình bảng tính (như Microsoft Excel, Google Sheet). Trong hầu hết các chương trình này, bạn có thể chỉ cần nhấp  File > Open và chọn file CSV để mở nó.

Mở file CSV trong trình soạn thảo văn bản (Notepad)

Do tính đơn giản của nó, bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào có thể mở file ‘.txt’ đều có thể mở file ‘.csv’. Khi bạn mở file CSV trong trình soạn thảo văn bản như Notepad, nó sẽ không hiển thị cho bạn dữ liệu có format hoặc có cấu trúc. Thay vào đó, nó sẽ chỉ hiển thị cho bạn các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu phân cách khác.

Tuy nhiên, Notepad có thể gặp sự cố khi mở file CSV nếu đó là file CSV lớn (file có kích thước tính bằng GB). Trong trường hợp đó, hãy thử sử dụng trình soạn thảo văn bản mạnh hơn như Notepad ++, Vim, Sublime Text, v.v. Notepad cung cấp một cách đơn giản và dễ dàng để xem file CSV.

Để mở file CSV trong Notepad hoặc trình soạn thảo văn bản mặc định của bạn, hãy nhấp chuột phải vào file CSV trong Phần mềm quản lý file hoặc Windows Explorer, sau đó chọn ‘Chỉnh sửa’ (Nếu bạn có Windows 11, hãy chọn ‘Hiển thị thêm tùy chọn rồi chọn’ Chỉnh sửa ‘). Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột phải vào file, di chuyển con trỏ qua tùy chọn ‘Mở bằng’, rồi chọn ‘Notepad’ hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào khác.

Bây giờ, bạn sẽ thấy dữ liệu bên trong file CSV ở dạng bản rõ. 

Bạn cũng có thể mở trình soạn thảo văn bản mà bạn chọn, sau đó nhấp vào ‘File’ và sau đó nhấp vào tùy chọn ‘Mở’.

Trong hộp thoại ‘Mở file’, điều hướng đến file CSV và chọn nó. Sau đó, nhấp vào ‘Mở’

Giờ đây, bạn có thể đọc và chỉnh sửa dữ liệu giống như với bất kỳ file nào khác.

Mở file CSV trong Microsoft Excel

Mặc dù bạn có thể dễ dàng xem file CSV bằng trình soạn thảo văn bản đơn giản mà không cần ứng dụng bảng tính như MS Excel, nhưng nó không hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Hầu hết các ứng dụng bảng tính đều có khả năng mở và sửa đổi các file CSV, điều này cũng giúp chúng dễ hiểu hơn.

Nếu bạn đã cài đặt Microsoft Excel trên máy tính của mình, thì nó sẽ là chương trình mặc định để mở các file ‘.csv’. Chỉ cần nhấp đúp vào file CSV sẽ mở nó trong Excel. Nếu nó không mở trong Excel, bạn có thể nhấp chuột phải vào file CSV và chọn ‘Mở bằng’ và chọn ‘Excel’.

Ngoài ra, nếu bạn đã mở Excel, hãy nhấp vào tab ‘File’ và sau đó nhấp vào ‘Mở’.

Trong cửa sổ ‘Mở’, điều hướng đến vị trí chứa file CSV của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy file mình muốn mở, hãy nhấp vào menu thả xuống bên cạnh trường ‘Tên file’ và thay đổi loại file thành ‘File Văn bản (* .prn, * .txt, * .csv)’ . Điều này sẽ chỉ hiển thị các file văn bản ở vị trí đã chọn.

Sau khi bạn tìm thấy file, hãy chọn file và nhấp vào ‘Mở’ để mở file trong Excel.

Lưu ý: Nếu các giá trị bên trong file CSV không được phân tách bằng dấu phẩy (,), các giá trị có thể không được phân tách thành các ô riêng lẻ trong cột và tất cả các giá trị trong các hàng có thể được nhóm thành một cột duy nhất.

Mở file CSV trong Google Sheet

Nếu bạn không có chương trình bảng tính trả phí như Microsoft Excel, bạn có thể sử dụng các chương trình bảng tính miễn phí như Google Sheet để xem / chỉnh sửa file CSV của mình online. Mở file CSV trong Google Sheet cũng đơn giản như Microsoft Excel.

Trước tiên, hãy mở một file bảng tính trống trong Google Sheet. Trong thanh menu, nhấp vào ‘File’ và nhấp vào ‘Mở’.

Trong hộp thoại Mở file, chọn tab ‘Tải lên’ và nhấp vào nút ‘Chọn file từ thiết bị của bạn’. Hoặc, nếu bạn đã tải file CSV của mình lên Google Drive, hãy chọn file đó từ tab ‘Ổ của tôi’ và nhấp vào ‘Mở’. Bạn cũng có thể kéo và thả file từ máy tính của mình vào cửa sổ hộp thoại ‘Mở file’.

Sau đó, tìm file CSV bạn muốn mở trên ổ cứng cục bộ của mình, chọn file đó và nhấp vào ‘Mở’ để tải file lên.

Khi file tải lên hoàn tất, file sẽ tự động được format và tải vào trang tính trống hiện tại. Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa file như với bất kỳ file nào khác.

Bạn cũng có thể cài đặt và sử dụng bộ ứng dụng văn phòng miễn phí LibreOffice Calc để mở và chỉnh sửa các file CSV của mình.

Xem file CSV bằng PowerShell

Bạn cũng có thể xem và đọc file CSV hiện có trong Windows PowerShell bằng Import-CSVlệnh ghép ngắn. Đây là cách thực hiện:

Đầu tiên, mở Windows PowerShell và sử dụng lệnh ‘cd’ để thay đổi thư mục thành thư mục chứa file CSV của bạn. Ví dụ: chúng tôi đang sử dụng thư mục thay đổi lệnh sau trong hệ thống của mình:

cd C:\Users\rajst\Documents

Sau đó nhập lệnh sau và nhấn Enter:

Import-Csv <filename>.csv

Trong lệnh trên, hãy đảm bảo thay thế <tên file> bằng tên file của file CSV của bạn:

Import-Csv Contact.csv

Và tên file không được chứa bất kỳ dấu phân cách nào (như khoảng trắng) bên trong tên. Lệnh trên sẽ chuyển đổi nội dung bên trong file CSV và hiển thị nó cho bạn trong danh sách như hình dưới đây.

Nhập file CSV vào ứng dụng

Nhiều chương trình sử dụng file CSV để nhập dữ liệu. Cho dù đó là danh sách liên hệ từ Danh bạ Google, tập dữ liệu từ chương trình bảng tính hay một lượng lớn thông tin từ chương trình cơ sở dữ liệu, bạn đều có thể sử dụng file CSV để xuất dữ liệu. Sau đó, file CSV đó có thể được sử dụng để nhập dữ liệu vào bất kỳ chương trình nào hỗ trợ loại dữ liệu đó. Ngoài ra, nếu các trường hoặc giá trị trong file CSV được phân tách bằng bất kỳ dấu phân cách nào khác (ngoài dấu phẩy), thì cách tốt nhất để mở file là nhập file đó vào ứng dụng.

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn ‘Nhập’, ‘Nhập CSV’, Nhập / Xuất hoặc ‘Nhập các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy’ trên các chương trình hỗ trợ file CSV để nhập dữ liệu vào chúng. Hãy xem cách nhập file CSV vào các ứng dụng khác nhau.

Nhập file CSV vào Excel

Đôi khi, khi bạn nhận file từ Internet hoặc nhận file từ đồng nghiệp, chúng có thể ở format CSV. Ngoài ra, khi bạn cố gắng mở file CSV trực tiếp trong Excel, nó có thể gây ra sự cố. Vì vậy, cách tốt nhất để mở file trong Excel là nhập dữ liệu vào Excel để dữ liệu không bị thay đổi.

Để nhập dữ liệu trong Excel, hãy mở chương trình Excel và tạo một sổ làm việc mới hoặc mở một sổ làm việc hiện có. Chuyển đến tab ‘Dữ liệu’ và nhấp vào nút ‘Từ Văn bản / CSV’ từ phần Lấy & Chuyển đổi Dữ liệu trong Ruy-băng.

Trong hộp thoại Nhập dữ liệu, hãy chọn file CSV mà bạn muốn nhập vào chương trình Excel của mình và nhấp vào ‘Nhập’.

Một cửa sổ khác sẽ xuất hiện, tại đây, hãy chọn dấu phân cách (Dấu phẩy) và nhấp vào nút ‘Tải’.

Các file CSV sẽ được nhập vào một trang tính Excel mới dưới dạng bảng.

Thông thường, khi bạn nhập file CSV vào sổ làm việc Excel, dữ liệu sẽ được nhập vào một trang tính mới có cùng tên. Nhưng nếu bạn muốn nhập dữ liệu vào một vị trí cụ thể trong bảng tính hiện tại, hãy làm theo các bước sau:

Để nhập file CSV vào một vị trí cụ thể trong bảng tính hiện tại , hãy mở trang tính mà bạn muốn nhập dữ liệu. Sau đó, chuyển sang tab ‘Dữ liệu’ và nhấp vào nút ‘Từ Văn bản / CSV’. Sau đó, chọn file CSV bạn muốn nhập.

Trong cửa sổ tiếp theo, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút ‘Tải’ và chọn tùy chọn ‘Tải xuống’.

Một hộp thoại Nhập dữ liệu nhỏ sẽ xuất hiện. Tại đây, hãy chọn tùy chọn ‘Sheet hiện có’ và nhấp vào nút chọn phạm vi (Mũi tên lên) để chọn phạm vi ô.

Sau đó, chọn phạm vi ô mà bạn muốn chèn nội dung file CSV vào trang tính hiện tại. Khi bạn chọn phạm vi, hãy nhấp vào ‘mũi tên hướng xuống’ nhỏ trong cửa sổ Nhập Dữ liệu được thu gọn.

Cuối cùng, nhấp vào ‘OK’ để nhập dữ liệu.

Bây giờ, file CSV được nhập vào trang tính hiện có tại vị trí đã chọn.

Nhập file CSV vào Google Sheet

Nhập file CSV vào Google Sheet dễ dàng hơn Excel. Ngoài ra, Google Sheet cung cấp cho bạn một vài tùy chọn nhập hơn Excel. Đây là cách bạn có thể nhập file CSV vào Google Sheet:

Trước tiên, hãy mở một bảng tính mới hoặc một file hiện có trong Google Sheet. Trong thanh menu, chọn menu ‘File’, sau đó nhấp vào tùy chọn ‘Nhập’.

Trong cửa sổ hộp thoại Nhập file, chọn tab ‘Tải lên’ và nhấp vào nút ‘Chọn file từ thiết bị của bạn’ hoặc kéo và thả file vào đây từ ổ cứng cục bộ của bạn.

Khi file được tải lên, một hộp thoại ‘Nhập file’ khác sẽ xuất hiện. Tại đây, hãy chọn vị trí nhập và loại dấu phân tách (dấu phân cách) và nhấp vào nút ‘Nhập dữ liệu’ để nhập file CSV.

Trong menu thả xuống Nhập vị trí, bạn có các tùy chọn khác nhau cho nơi bạn muốn tải dữ liệu CSV của mình trong Google Sheet. Chọn tùy chọn thích hợp.

 • Tạo bảng tính mới – Chọn tùy chọn này để tạo file bảng tính mới trên Google drive của bạn và nhập dữ liệu file CSV của bạn vào đó. Tên file sẽ giống với tên file CSV của bạn.
 • Chèn (các) trang tính mới – Chọn tùy chọn này để chèn một trang tính mới (với tên file CSV) vào bảng tính hiện tại và tải dữ liệu vào đó.
 • Thay thế bảng tính – Tùy chọn này sẽ thay thế toàn bộ bảng tính hiện tại chỉ bằng một trang dữ liệu file CSV.
 • Thay thế trang tính hiện tại – Tùy chọn này sẽ cho phép bạn chỉ thay thế trang tính / tab hiện tại của bảng tính bằng nội dung của file CSV.
 • Nối vào trang tính hiện tại – Chọn tùy chọn này nếu bạn nối dữ liệu file CSV vào cuối dữ liệu trang tính hiện tại.

Giả sử bạn có danh sách liên hệ hoặc dữ liệu khách hàng chưa hoàn chỉnh và đồng nghiệp của bạn đã gửi cho bạn file CSV chứa phần còn lại của dữ liệu. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để kết hợp dữ liệu của đồng nghiệp vào cuối dữ liệu của bạn trong trang tính hiện tại.

Ví dụ: bạn có danh sách liên hệ không đầy đủ này trong bảng tính của mình:

Để nối file CSV vào trang tính hiện tại này, hãy chọn file CSV trong cửa sổ hộp thoại ‘Nhập dữ liệu’, chọn tùy chọn ‘Nối vào trang tính hiện tại’ cho Vị trí nhập và nhấp vào ‘Nhập dữ liệu’.

Thao tác này sẽ nối dữ liệu file CSV vào cuối tập dữ liệu của trang tính hiện tại như được hiển thị bên dưới.

 • Thay thế dữ liệu tại ô đã chọn – Tùy chọn này sẽ thay thế dữ liệu tại ô đã chọn bằng dữ liệu file CSV.

Để thực hiện việc này, trước tiên, hãy chọn ô hoặc dải ô mà bạn muốn thay thế dữ liệu.

Sau đó, chọn tùy chọn ‘Nhập’ từ trình đơn ‘File’ và chọn file CSV. Trong hộp thoại ‘Nhập file’, chọn ‘Thay thế dữ liệu tại ô đã chọn’ cho vị trí Nhập và chọn nút ‘Nhập dữ liệu’.

Điều này sẽ thay thế dữ liệu tại vị trí ô đã chọn bằng dữ liệu từ file CSV của bạn.

Nhập file CSV vào Danh bạ Google

Google chỉ chấp nhận file ‘.CSV’ hoặc file ‘Vcard’ để nhập danh sách liên hệ vào Danh sách liên hệ của Google. Nếu bạn muốn nhập danh sách liên hệ từ file CSV vào Danh sách liên hệ của Google, hãy làm theo các bước sau:

Đầu tiên, hãy mở Danh bạ Google bằng cách nhấp vào nút bánh quế trên trang Google và chọn ‘Danh bạ’ từ trình đơn thả xuống.

Trên trang Danh sách liên hệ của Google, nhấp vào nút ‘Nhập’ trên bảng điều hướng.

Cửa sổ Nhập danh bạ sẽ xuất hiện. Tại đó, nhấp vào nút ‘Chọn file’.

Sau đó, chọn file CSV của bạn trong cửa sổ Tải lên File và nhấp vào ‘Mở’

Sau khi file được tải lên, tên file CSV của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh nút ‘Chọn file. Sau đó, nhấp vào tùy chọn ‘Nhập’.

Danh sách liên hệ từ file CSV sẽ được nhập vào ứng dụng Danh bạ Google của bạn.

Hầu hết các ứng dụng bảng tính, chương trình cơ sở dữ liệu và các ứng dụng khác đều cung cấp tùy chọn nhập file CSV, nhưng các bước duy nhất để truy cập tùy chọn đó có thể hơi khác một chút. Bạn có thể tìm thấy tính năng Nhập trong menu ‘File’ của hầu hết các ứng dụng.

Đó là mọi thứ bạn cần biết về file CSV, cách tạo chúng, cách mở chúng cũng như cách nhập và sử dụng chúng.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo