Cách nén một hoặc nhiều file trên Windows 11

Nén file đã là một truyền thống lâu đời mà nhiều người dùng Windows đã quen thuộc. Nó giúp bạn giải phóng dung lượng, lưu trữ file và quan trọng nhất là chuyển dữ liệu dễ dàng mà không có nguy cơ bị hỏng. Windows 11 mang đến một số thay đổi đáng chú ý cho giao diện người dùng, nhưng điều này cũng gây khó khăn cho việc tìm các tùy chọn và tính năng cũ hơn.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi nén file trên Windows 11 thì bạn có thể sử dụng hướng dẫn toàn diện bên dưới của chúng tôi.

Liên quan: Cách giải nén file trên Windows 11

Cách nén file Zip trên Windows 11

Bạn có thể ZIP các file theo nhiều cách trong Windows 11. Bạn có thể sử dụng công cụ gốc tích hợp sẵn trong Windows hoặc chọn công cụ của bên thứ ba dựa trên sở thích. Chúng tôi khuyên bạn nên thử công cụ gốc nếu bạn chỉ muốn nén một vài file. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn tạo nhiều kho lưu trữ, thì chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tiện ích của bên thứ ba để nén mạnh mẽ hơn. Thực hiện theo một trong các hướng dẫn bên dưới tùy thuộc vào yêu cầu hiện tại. 

Phương pháp # 01: Sử dụng Windows Explorer

Công cụ nén gốc của Windows hiện đã ăn sâu hơn vào giao diện người dùng Windows 11 mới với các tùy chọn chuyên dụng có sẵn trong dải băng File Explorer mới. Bạn có thể sử dụng một trong các hướng dẫn bên dưới tùy thuộc vào số lượng file bạn muốn nén. 

Zip một file duy nhất bằng Windows Explorer (3 cách)

Tùy chọn # 1: Sử dụng menu ‘Mới’

Điều hướng đến file liên quan và nhấp và chọn nó. 

Bây giờ hãy nhấp vào ‘Mới’ và chọn ‘Thư mục được nén (nén)’.

Nhập tên cho thư mục nén mới và nhấn Enter trên bàn phím. 

Bây giờ bạn sẽ có một thư mục lưu trữ .ZIP mới chứa file bạn đã chọn. 

Tùy chọn # 2: Sử dụng menu ‘More’

Chọn file bạn muốn nén trên bộ nhớ cục bộ của mình bằng cách nhấp vào file đó. 

Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng menu ‘3 chấm’ ở góc trên cùng bên phải và nhấp vào ‘Nén thành file .ZIP’. 

File bây giờ sẽ được nén thành format .ZIP. Nhập tên có liên quan cho file và nhấn Enter trên bàn phím sau khi bạn hoàn tất. 

Và đó là nó! Bây giờ bạn sẽ tự nén file thay vì một thư mục chứa file. 

Tùy chọn # 3: Sử dụng menu ngữ cảnh nhấp chuột phải

Tìm file liên quan mà bạn muốn nén trên bộ nhớ cục bộ của mình và nhấp chuột phải vào file đó. 

Chọn ‘Nén thành file ZIP’. 

Nhập tên mong muốn cho kho lưu trữ mới và nhấn Enter trên bàn phím sau khi bạn hoàn tất. 

Bây giờ bạn sẽ nén file mong muốn. 

Zip nhiều file bằng Windows Explorer (3 cách)

Bạn có thể nén nhiều file theo nhiều cách khác nhau. Sử dụng một trong các phương pháp mong muốn được liệt kê bên dưới. 

Tùy chọn # 1: Sử dụng menu ‘New’

Chọn tất cả các file bạn muốn nén từ bộ nhớ cục bộ của mình và nhấp vào ‘Mới’ ở góc trên cùng bên trái. 

Nhấp vào ‘Thư mục nén (nén)’. 

Một kho lưu trữ thư mục mới chứa tất cả các file đã chọn bây giờ sẽ được tạo ở cùng một vị trí. Nhập tên mong muốn và nhấn Enter trên bàn phím. 

Một kho lưu trữ thư mục chứa tất cả các file đã chọn bây giờ sẽ có sẵn ở cùng một vị trí. 

Tùy chọn # 2: Sử dụng menu ‘More’

Điều hướng đến thư mục chứa tất cả các file bạn muốn nén và chọn chúng.

Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng menu ‘3 chấm’ ở góc trên cùng bên phải và chọn ‘Compres to ZIP file’. 

Một file ZIP mới bây giờ sẽ được tạo. Nhập tên mong muốn cho nó để lưu nó vào bộ nhớ cục bộ.

Tùy chọn # 3: Sử dụng menu ngữ cảnh nhấp chuột phải

Điều hướng đến vị trí mong muốn trên bộ nhớ cục bộ và chọn tất cả các file bạn muốn nén. 

Nhấp chuột phải vào bất kỳ file đơn nào và chọn ‘Nén thành file ZIP’. 

Nhập tên mong muốn cho kho lưu trữ và nhấn Enter khi bạn đã hoàn tất. 

Một kho lưu trữ chứa tất cả các file đã chọn bây giờ sẽ được tạo ở cùng một vị trí.

Sử dụng các công cụ của bên thứ ba:

Nhiều công cụ phổ biến của bên thứ ba có thể giúp bạn tạo kho lưu trữ ZIP trên Windows 11. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một thay thế khác, bạn có thể chọn một từ phần dành riêng ở cuối bài đăng này. Chọn tiện ích bên thứ ba ưa thích và làm theo các bước liên quan để bắt đầu. 

Phương pháp # 02: Sử dụng 7-Zip

7-Zip – đối với chúng tôi – là phần mềm của bên thứ ba tốt nhất giúp bạn nén và giải nén các tệp trên Windows 11. 7-Zip nổi tiếng với việc giới thiệu format nén 7z nhưng tương thích với hầu hết các format phổ biến hiện có. Tải xuống và cài đặt 7-Zip bằng liên kết bên dưới trên hệ thống và làm theo một trong các hướng dẫn có liên quan bên dưới để bắt đầu. 

Zip một file duy nhất bằng 7-Zip

Với 7-Zip được cài đặt trên hệ thống, hãy điều hướng đến file bạn muốn nén và nhấp chuột phải vào file đó. 

Chọn ‘Hiển thị thêm tùy chọn’. 

Chọn ‘7-Zip’. 

Nhấp vào ‘Thêm vào “ABC.ZIP” trong đó ABC là tên của file bạn đã chọn để nén. 

Một kho lưu trữ mới có cùng tên sẽ được tạo tự động. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt tên khác cho kho lưu trữ thì hãy chọn ‘Thêm vào kho lưu trữ’. 

Nhập tên mong muốn và lưu vị trí ở trên cùng. 

Chọn ‘ZIP’ làm ‘Format lưu trữ’. 

Bạn cũng có thể đặt mật khẩu cho kho lưu trữ tại thời điểm này nếu cần. 

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào ‘Ok’. 

Và đó là nó! Bây giờ bạn sẽ nén một file duy nhất bằng 7-Zip. Sử dụng hướng dẫn bên dưới nếu bạn muốn nén nhiều file. 

Zip nhiều file bằng 7-Zip

Cài đặt 7-Zip bằng liên kết ở trên và chọn tất cả các file bạn muốn nén. 

Nhấp chuột phải vào bất kỳ file nào và chọn ‘Hiển thị thêm tùy chọn’. 

Nhấp vào ‘7-Zip’. 

Bây giờ hãy nhấp vào ‘Thêm vào “ABC.ZIP”’ để tạo một kho lưu trữ với tên của thư mục hiện tại.

Một kho lưu trữ bây giờ sẽ được tạo với tất cả các file đã chọn. 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thêm tên tùy chỉnh, hãy nhấp vào ‘Thêm vào kho lưu trữ’.

Bây giờ, hãy nhập tên tùy chỉnh cho file lưu trữ ở trên cùng. 

Chọn ‘ZIP’ làm ‘Format lưu trữ’. 

Nhập và đặt mật khẩu cho kho lưu trữ nếu cần. 

Nhấp vào ‘Ok’ khi bạn đã hoàn tất. 

Và đó là nó! Bây giờ bạn sẽ nén nhiều file vào một kho lưu trữ .ZIP bằng cách sử dụng 7-Zip.  

Phương pháp # 03: Sử dụng WinRAR

WinRAR là một tiện ích mã nguồn mở lâu đời khác dành cho Windows từ WinZip. WinRAR hỗ trợ nhiều format nén, lưu trữ tự giải nén, file được bảo vệ bằng mật khẩu và hơn thế nữa. Điều này làm cho nó trở thành một tiện ích nén đáng tin cậy cho người dùng Windows. Làm theo hướng dẫn bên dưới để sử dụng WinRAR thành file ZIP trên PC.

Nén một file duy nhất bằng WinRAR

Để nén một file duy nhất, hãy điều hướng đến file liên quan trên bộ nhớ cục bộ và nhấp chuột phải vào file đó. 

Chọn ‘Hiển thị thêm tùy chọn’.

Nhấp vào danh sách ‘Thêm vào kho lưu trữ’ của WinRAR trong menu ngữ cảnh. 

Nhập tên tùy chỉnh cho file lưu trữ ở trên cùng. Bạn cũng có thể chọn một thư mục lưu tùy chỉnh cho kho lưu trữ bằng cách nhấp vào ‘Duyệt qua’. 

Chọn ZIP làm phương pháp nén. 

Nhấp vào ‘Đặt mật khẩu’ và làm theo hướng dẫn trên màn hình nếu bạn muốn đặt mật khẩu cho kho lưu trữ. 

Nhấp vào ‘Ok’ khi bạn đã hoàn tất. 

WinRAR bây giờ sẽ nén file đã chọn và tạo một kho lưu trữ cho file đó ở vị trí hiện tại cho file gốc.

Zip nhiều file bằng WinRAR

Điều hướng đến bộ nhớ cục bộ và chọn tất cả các file bạn muốn nén. 

Nhấp chuột phải vào chúng và chọn ‘Hiển thị thêm tùy chọn’. 

Bây giờ hãy nhấp vào ‘Thêm vào kho lưu trữ’. 

Nhập tên tùy chỉnh nếu cần và sau đó chọn ZIP làm format nén. 

Nhấp vào ‘Đặt mật khẩu’ và làm theo hướng dẫn nếu bạn muốn thêm mật khẩu vào kho lưu trữ mới. 

Nhấp vào ‘Ok’ sau khi hoàn tất. 

Kho lưu trữ mới bây giờ sẽ được tạo và sẽ có sẵn cho bạn ở cùng một vị trí. 

.ZIP là gì?

ZIP là một format nén để nén dữ liệu không mất dữ liệu đã được sử dụng rộng rãi từ những ngày đầu của Windows. Nó giúp bạn nén các file, thư mục, thư mục và hơn thế nữa. Sau đó, các file này có thể được giải nén ở bất kỳ nơi nào bạn muốn để truy xuất các file gốc của mình. Nó thường sử dụng thuật toán nén DEFLATE để nén file ở chế độ nền, tuy nhiên, nhiều thuật toán có thể được sử dụng khi nén file ở format ZIP. 

Thay thế cho Zip

Có rất nhiều format nén khác có thể giúp bạn đạt được tốc độ nén cao hơn, giảm kích thước file nén hơn nữa và nén các file không được hỗ trợ. Bạn có thể đã gặp một số format nén phổ biến này khi duyệt web. Dưới đây là một số format khác mà chúng tôi khuyên bạn nên thử thay thế cho format ZIP. 

  • 7z
  • RAR
  • tar
  • bzip2
  • gzip

Các công cụ của bên thứ ba khác mà bạn có thể thử

Ngoài 7-Zip và WinRAR, có rất nhiều công cụ nén khác mà bạn có thể dùng thử miễn phí trong trường hợp hai công cụ này dường như không phù hợp với yêu cầu. Dưới đây là các công cụ nén file thay thế hàng đầu của chúng tôi dành cho Windows 11. 

Ngoài các tiện ích được liên kết khác, có rất nhiều công cụ nén chuyên dụng có sẵn trong trình duyệt cũng như các tiện ích mở rộng. Bạn có thể chọn các tiện ích mở rộng như vậy trong trường hợp bạn đang sử dụng trình duyệt dựa trên Chromium như Google Chrome hoặc Microsoft Edge. 

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn ở trên đã giúp bạn dễ dàng nén ZIP cho 1 hoặc nhiều file trên Windows 11. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào cho chúng tôi, vui lòng liên hệ bằng cách sử dụng phần nhận xét bên dưới. 

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo