Cách vừa chia sẻ màn hình vừa quan sát học sinh trên Google Meet

Trong số những công cụ giúp cho việc dạy và học trực tuyến giữa giáo viên và học sinh, sinh viên như hiện nay thì Google Meet là một trong những ứng dụng được nhiều người quan tâm. Google Meet cung cấp cho bạn khả năng “trình bày” với các thành viên khác trong lớp học của bạn. Trình bày trong Google Meet về cơ bản là chia sẻ màn hình và cho phép bạn chia sẻ toàn bộ màn hình của mình hoặc một cửa sổ cụ thể trong lớp học.

Bằng cách này, các thành viên trong lớp học của bạn có thể xem tài liệu, bản trình bày, bảng tính hoặc trang web mà bạn đang xem và làm việc để cộng tác dễ dàng hơn.

Cách vừa chia sẻ màn hình vừa quan sát học sinh trên Google Meet

1. Tham gia Google Meet.

2. Nhấp vào “trình bày ngay bây giờ”, nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp
Thanh dưới cùng trong cửa sổ Google Meet của bạn cho phép bạn kiểm soát một số cài đặt, bao gồm cả phụ đề.

3. Trong menu phụ xuất hiện, chọn xem bạn muốn chia sẻ “toàn bộ màn hình của bạn”, “cửa sổ” hay “Tab Chrome”.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp
Ba tùy chọn này cho phép bạn tùy chỉnh số lượng và phần màn hình của bạn được chia sẻ với nhóm.

Nếu bạn dùng giao diện tiếng Việt sẽ thấy 3 tùy chọn :

  • Toàn bộ màn hình của bạn
  • Một cửa sổ
  • Một thẻ

Để vừa chia sẻ màn hình vừa quan sát học sinh trên Google Meet thì nên chọn 1 cửa sổ hoặc một thẻ.

4. Chọn vùng màn hình mà bạn muốn chia sẻ trong cửa sổ bật lên.

5. Nhấp vào “chia sẻ”.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp
Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình chia sẻ màn hình và lớp học của bạn sẽ không thể nhìn thấy bạn nữa.

6. Để dừng trình bày, hãy chọn “dừng trình bày” ở giữa màn hình hoặc “dừng chia sẻ” ở cuối màn hình.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp
Thao tác này sẽ hoàn nguyên màn hình của bạn về hướng bình thường, nơi các thành viên cuộc họp có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn.

Cách trình bày trong Google Meet bằng thiết bị di động

1. Tham gia Google Meet của Google.

2. Nhấn vào biểu tượng có ba chấm dọc nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

3. Trong menu xuất hiện, hãy nhấn vào “chia sẻ màn hình”.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp
Cửa sổ này cũng có các điều khiển cho tin nhắn trong cuộc gọi và chú thích.

4. Nhấn vào “bắt đầu chia sẻ”.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp
Điều này sẽ cung cấp cho người xem khả năng xem mọi thứ trên màn hình của bạn, bao gồm cả thông báo.

5. Một cửa sổ bật lên có thể xuất hiện giải thích những rủi ro khi chia sẻ màn hình của bạn với người khác. Chọn “bắt đầu ngay bây giờ” để xác nhận.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp
Nếu bạn muốn tiếp tục, bạn xác nhận rằng Gmail có thể nắm bắt thông tin nhạy cảm hiển thị trên màn hình của bạn hoặc phát từ thiết bị của bạn.

6. Màn hình của bạn bây giờ sẽ hiển thị cho các thành viên khác trong lớp học và bạn có thể tiếp tục với bản trình bày của mình.

7. Để ngừng trình bày, hãy chọn “dừng chia sẻ” trong menu Google Meet nằm trong menu có dấu chấm dọc.

Cách trình bày trong Google Meet để chia sẻ màn hình máy tính hoặc điện thoại của bạn với các thành viên trong cuộc họp

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo