Lỗi Error 1001 DNS resolution error là gì ? Và cách khắc phục

Với nhiều người, bắt gặp Lỗi Error 1001 DNS resolution error là điều thường xuyên gặp phải khi sử dụng dịch vụ Cloudflare (dịch vụ bảo mật, cân bằng tải Web và chống DDOS). Hôm nay, chúng ta hãy thảo luận về một số mẹo để khắc phục Lỗi Error 1001 DNS resolution error.

Nguyên nhân gây ra lỗi Error 1001 DNS resolution error ?

Lỗi 1001 thường được kích hoạt khi Cloudflare hiện không thể giải quyết miền được yêu cầu. Điều này có thể xảy ra do một số lý do. Một số trong số chúng để liệt kê là:

  • Một yêu cầu web đã được gửi đến địa chỉ IP Cloudflare cho miền Cloudflare không tồn tại.
  • Đích của bản ghi CNAME DNS không phân giải.
  • Bản ghi CNAME trong ứng dụng Cloudflare DNS của bạn yêu cầu giải quyết thông qua nhà cung cấp DNS hiện đang offline.
  • Luôn online được bật cho miền Tên máy chủ tùy chỉnh (SSL cho SaaS).
  • Nếu chủ sở hữu vừa đăng ký Cloudflare, có thể mất vài phút để thông tin của trang web được phân phối đến mạng toàn cầu của chúng tôi.

Người dùng có thể thấy thông báo lỗi như sau:

Cách sửa lỗi Error 1001 DNS resolution error

Bây giờ chúng ta hãy xem xét chi tiết một số lý do hàng đầu và cách khắc phục chúng:

Thiếu bản ghi DNS

Người dùng thường quên thêm các bản ghi DNS của các tên miền phụ tại Cloudflare end. Do đó, trong khi truy cập chúng, họ gặp phải lỗi Cloudflare 1001. Ví dụ: nếu test.example.com là tên miền phụ của example.com, thì ứng dụng Cloudflare DNS phải chứa các bản ghi DNS cho test.example.com cùng với ví dụ. .com.

Nếu bạn đã thiết lập CNAME, hãy đảm bảo các bản ghi DNS của bạn cũng tồn tại trong máy chủ định danh có thẩm quyền của bạn.

Trễ lan truyền DNS

Hầu hết các bản ghi DNS sẽ mất khoảng 24-48 giờ để phổ biến trên toàn cầu. Do đó, một yêu cầu được đưa ra trong khoảng thời gian này có thể không đạt được kết quả dự kiến ​​một cách chính xác. Do đó, nếu gần đây bạn đã thay đổi DNS thành Cloudflare hoặc đã xóa nó khỏi Cloudflare, nó có thể dễ dàng kích hoạt lỗi Cloudflare 1001.

Lỗi này sẽ tự khắc phục sau thời gian lan truyền. Một phương pháp khác sẽ là giảm giá trị TTL để chúng ta có thể giảm độ trễ thời gian truyền.

DNSSEC không bị tắt 

Cloudflare không thể cung cấp độ phân giải DNS có thẩm quyền cho miền khi DNSSEC được bật tại công ty đăng ký miền của bạn. Bạn có thể bật lại DNSSEC sau khi miền  Hoạt động trên Cloudflare nhưng phải định cấu hình DNSSEC bằng cách sử dụng  các  yêu cầu DNSSEC của Cloudflare  .DNSSEC chỉ phải được tắt cho các miền trên Thiết lập đầy đủ nơi máy chủ định danh của Cloudflare sẽ có thẩm quyền.

Các triệu chứng có thể xảy ra khi DNSSEC được bật tại tổ chức đăng ký tên miền bao gồm:

  • DNS không phân giải sau khi chuyển sang máy chủ định danh của Cloudflare.
  • Trạng thái phản hồi truy vấn DNS là  SERVFAIL .
  • Miền vẫn ở   trạng thái Đang chờ xử lý trong ứng dụng Tổng quan về Cloudflare.

Máy chủ tên không còn trỏ đến Cloudflare

Nếu bạn quản lý bản ghi DNS thông qua ứng dụng DNS trong Bảng điều khiển của Cloudflare và miền của bạn ngừng trỏ tới máy chủ định danh của Cloudflare, thì khả năng phân giải DNS sẽ bị phá vỡ. Điều này có thể xảy ra nếu công ty đăng ký tên miền của bạn chuyển đổi máy chủ định danh cho miền của bạn để trỏ đến máy chủ định danh mặc định của họ. Để xác nhận xem đây có phải là vấn đề hay không, hãy kiểm tra xem miền của bạn có sử dụng máy chủ định danh của Cloudflare hay không.

Địa chỉ IP chưa được giải quyết

Trong một số trường hợp hiếm hoi, trình phân giải DNS trong ứng dụng khách yêu cầu URL có thể không phân giải được bản ghi DNS thành địa chỉ IP hợp lệ. Tải lại trang sau một thời gian ngắn chờ xem sự cố có biến mất hay không. Vấn đề này không liên quan đến Cloudflare, nhưng sử dụng trình phân giải DNS của Cloudflare có thể hữu ích.

Luôn online được bật cho Tên máy chủ tùy chỉnh

Tính năng Luôn online của Cloudflare đảm bảo quyền truy cập cho khách truy cập đối với một phần trang web hỗ trợ Cloudflare của bạn ngay cả khi máy chủ web gốc của bạn offline. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng tính năng này với Tên máy chủ tùy chỉnh (SSL cho SaaS), Nếu nó được bật, nó có thể gây ra lỗi 1001.

Phần kết luận

Tóm lại, lỗi Error 1001 DNS resolution error kích hoạt do lỗi trong bản ghi DNS được thêm vào miền.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo