Cách đặt và đổi tên nhóm Chat trên iPhone

Nếu là người dùng iPhone, bạn có thể tham gia vào các nhóm chat lớn thông qua ứng dụng iMessage. Mặc dù ứng dụng có vẻ đơn giản, nhưng có một số tính năng ẩn mà nhiều người dùng không tận dụng, đặc biệt là đặt tên tùy chỉnh cho các cuộc Group Chat.

Nếu bạn đang tham gia nhiều cuộc Group Chat với những người tham gia chồng chéo, có thể rất khó để giữ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đặt tên tùy chỉnh cho cuộc Group Chat giúp bạn nhớ những ai đang tham gia và cuộc chat nhằm mục đích gì, đồng thời bạn có thể đặt tên cho cuộc chat chỉ bằng một vài thao tác chạm trên điện thoại.

Những điều cần biết trước khi đặt tên một cuộc chat

Bạn nên nhớ một số điều trước khi đặt tên tùy chỉnh cho Group Chat trong iMessage.

Đầu tiên, bạn có thể đặt tên tùy chỉnh cho các Group Chat chỉ bao gồm những người dùng iMessage khác. Nếu ai đó đang nhắn tin từ thiết bị Android hoặc thông qua một dịch vụ khác, bạn sẽ không thể đặt tên cho cuộc chat. Bạn không thể đặt tên tùy chỉnh cho tin nhắn nhóm MMS và SMS.

Thứ hai, mọi người trong cuộc chat sẽ có thể thấy tên của cuộc chat và ai đã thay đổi nó. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên sử dụng tên thích hợp cho các nhóm.

Cách đặt tên cho các Group Chat trên iPhone

Đặt tên cho cuộc Group Chat là một trong những điều dễ dàng nhất bạn có thể làm. Theo mặc định, cuộc chat bao gồm tên của bất kỳ địa chỉ liên hệ nào tham gia vào cuộc chat. Nếu một trong các bên tham gia không được liệt kê trong danh bạ, cuộc chat thay vào đó sẽ hiển thị số của họ. 

  • Mở tin nhắn.
  • Mở cuộc chat bạn muốn đặt tên. 
  • Nhấn vào Info.
  • Nhấn vào Change name and photo.
  • Nhập tên nhóm và nhấn vào Done.

Ở cuối cuộc chat, một thông báo sẽ bật lên cho biết You named the conversation “Name.”. Ngoài ra, khi bạn thay đổi tên, bạn có thể chọn một hình ảnh tùy chỉnh hoặc chụp ảnh để sử dụng làm biểu tượng trong Group Chat cụ thể đó. 

Hãy thoải mái thay đổi tên của nhóm nếu bạn muốn và hãy ghi nhớ tên. Bạn có thể nhắn tin trực tiếp bằng cách sử dụng Siri. Chỉ cần nói, “Hey Siri, message [group chat name]”. Nó hoạt động giống như gửi tin nhắn văn bản cho một người bằng Siri. 

Cách đặt tên cho Group Chat trên Facebook trên iPhone

Mặc dù không thể đổi tên các cuộc chat SMS và MMS, nhưng nếu bạn sử dụng ứng dụng Facebook Messenger, bạn có thể đổi tên các cuộc chat tương tự như iMessage.

  • Mở ứng dụng Facebook Messenger .
  • Chọn cuộc chat bạn muốn đổi tên. 
  • Nhấn vào Edit.
  • Nhấn vào Change Chat Name.
  • Nhập tên chat mới và nhấn OK.

Đổi tên các Group Chat trên Facebook phục vụ một mục đích tương tự như đổi tên chúng trong điện thoại. Nhiều tính năng chat không được sử dụng nhưng hãy tận dụng tối đa những gì iMessage và Facebook Messenger cung cấp để tận dụng tối đa trải nghiệm. 

Lưu ý cuối cùng, trang Info trong iMessage cũng cho phép bạn xem nhanh mọi hình ảnh, liên kết hoặc file đã được chia sẻ trong cuộc chat. Nếu bạn thường xuyên trao đổi file, chẳng hạn như cho một dự án công việc thì tính năng này có thể giúp tìm tài liệu dễ dàng hơn đáng kể. 

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo