Cách khắc phục lỗi Use the PC Health Check App to Check Compatibility

Vâng, nếu bạn được yêu cầu chạy ứng dụng Kiểm tra sức khỏe PC trước để đảm bảo tính tương thích trong khi cài đặt Windows 11 thông qua ứng dụng ‘Hỗ trợ cài đặt Windows 11’, thì đây là cách sữa lỗi này.

Chúng tôi đã cung cấp liên kết tải xuống ứng dụng Kiểm tra sức khỏe PC bên dưới để bạn có thể tải xuống dễ dàng và chạy ngay. Sẽ chỉ mất một phút để cả hai biết liệu PC của bạn có đủ điều kiện hay không và khắc phục lỗi bằng Trợ lý cài đặt Windows 11.

Khắc phục Use the PC Health Check App to Check Compatibility

Chà, nếu Trợ lý cài đặt Windows 11 yêu cầu bạn kiểm tra ứng dụng Kiểm tra sức khỏe PC của Microsoft để biết liệu PC của bạn có đủ điều kiện hay không, thì trước tiên bạn cần thực hiện điều đó. Đây là cách thực hiện.

Thoát ứng dụng Hỗ trợ cài đặt Windows 11 bằng cách nhấp vào nút Thoát như hình trên.

Bây giờ, trước hết, hãy tải xuống ứng dụng Kiểm tra sức khỏe PC Windows 11 từ đây . Nó sẽ tự động bắt đầu tải xuống, nhưng nếu không, hãy nhấp vào nút Tải xuống ở trên cùng bên trái.

Nhấp đúp vào file đã tải xuống để chạy ứng dụng PC Health Check trên PC của bạn.

Nhấp vào nút “Kiểm tra ngay bây giờ”.

Nếu PC của bạn tương thích với Windows 11, bạn sẽ nhận được màn hình sau:

Tuy nhiên, nếu PC của bạn KHÔNG tương thích với Windows 11, bạn sẽ nhận được màn hình này:

Nếu PC của bạn đáp ứng các yêu cầu, hãy chạy lại file Hỗ trợ cài đặt Windows 11. Lần này, bạn sẽ không được yêu cầu ứng dụng Kiểm tra sức khỏe PC. Thay vào đó, bạn sẽ thấy nút “Chấp nhận và cài đặt” đáng thèm muốn đó. Nhấp vào nó để bắt đầu tải xuống và cài đặt Windows 11 trên PC của bạn.

Đó là tất cả.

Hãy cho chúng tôi biết trong khung bình luận bên dưới nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo