Cách xóa tài khoản người dùng (User) trên máy Mac

Trong hầu hết các trường hợp, bạn là người duy nhất sử dụng máy Mac của mình, vì vậy bạn sẽ không cần tạo một tài khoản người dùng khác. Tuy nhiên, nếu bạn chia sẻ máy Mac của mình với những người dùng khác, có một số lý do khiến bạn có thể muốn loại bỏ các tài khoản phụ đó.

Chẳng hạn, bạn có thể xóa một User trên máy Mac của mình để: 

 • Giải phóng dung lượng ổ đĩa có giá trị
 • Từ chối người dùng khác truy cập vào máy Mac của bạn
 • Chuẩn bị máy Mac của bạn khi bạn muốn thanh lý hoặc bán nó
 • Sữa lỗi thường gặp

Cho dù bạn muốn dọn dẹp máy tính của mình hay bạn đang chia sẻ nó với ai đó và muốn từ chối họ truy cập thêm, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa User khác trên Mac một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Cách xóa tài khoản người dùng (User) trên máy Mac

Nếu bạn đang thiết lập máy Mac lần đầu tiên, trợ lý thiết lập sẽ tự động tạo tài khoản administrator. Tài khoản này đi kèm với các đặc quyền cho phép nó sửa đổi hệ điều hành, bao gồm cài đặt ứng dụng, thêm các loại tài khoản người dùng khác nhau và truy cập các khu vực quan trọng trên máy Mac của bạn mà các loại tài khoản khác không thể. 

Các loại tài khoản khác bao gồm: 

 • Tài khoản tiêu chuẩn: Lý tưởng cho các mục đích sữa lỗi khi máy Mac của bạn hoạt động không ổn định, hoặc khi Safari gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động.
 • Tài khoản khách: Cấp quyền truy cập tạm thời cho người dùng khác mà không cần mật khẩu. Sau khi người dùng đăng xuất, tất cả thông tin trong thư mục chính của họ sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy Mac của bạn. 

Mặc dù bạn có thể xóa cả tài khoản người dùng tiêu chuẩn và khách trên máy Mac của mình, nhưng bạn không thể xóa tài khoản administrator mà không có quyền truy cập vào tài khoản administrator phụ.

Nhưng trước khi bạn xóa tài khoản người dùng trên máy Mac của mình, hãy nhớ lưu mọi tài liệu quan trọng được lưu trữ trong tài khoản đó vào đám mây hoặc ổ USB flash ngoài . 

Xóa người dùng tiêu chuẩn hoặc khách trên máy Mac

Nếu là administrator, bạn có thể xóa những người dùng khác trên máy Mac của mình, cùng với các nhóm người dùng mà bạn không muốn.

 • Chọn menu Apple > System Preferences . 
 • Tiếp theo, chọn Users & Groups
 • Chọn biểu tượng ổ khóa ở dưới cùng bên trái của màn hình Users & Groups và nhập mật khẩu quản trị của bạn để mở khóa ngăn tùy chọn. 
 • Tiếp theo, chọn người dùng hoặc nhóm bạn muốn xóa, sau đó chọn Remove (dấu trừ) trong Login Options.

Lưu ý : Bạn không thể chọn người dùng hiện đang đăng nhập vào máy Mac của mình.

Chọn một trong các tùy chọn sau: 

 • Lưu thư mục chính trong ảnh đĩa: Thao tác này lưu trữ thông tin và tài liệu của User / User / User đã xóa / để người dùng có thể được khôi phục sau này nếu cần.
 • Không thay đổi thư mục chính: Giữ nguyên thư mục chính của người dùng mà không xóa tài liệu và thông tin của họ. 
 • Xóa thư mục chính : Xóa thư mục chính của người dùng khỏi Mac cùng với tất cả thông tin người dùng và giải phóng không gian lưu trữ. 

Lưu ý : Đối với người dùng chỉ chia sẻ, không có thư mục chính nào được liên kết với người dùng đó.

 • Chọn Delete User.
 • Lặp lại các bước này cho tài khoản người dùng khách hoặc chỉ tắt tùy chọn người dùng khách bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Allow guests to log in to this computer. Bạn luôn có thể bật tài khoản khách sau này bằng cách chọn lại hộp khi bạn sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập vào máy Mac của mình với những người khác. 
 • Chọn lại biểu tượng ổ khóa để khóa và đóng cửa sổ Users & Groups.

Khôi phục người dùng đã xóa trên máy Mac

Nếu bạn vô tình xóa một người dùng trên máy Mac của mình, bạn có thể khôi phục họ. Tuy nhiên, điều đó sẽ phụ thuộc vào cách chúng được gỡ bỏ. 

Ví dụ: nếu bạn chọn tùy chọn Save the home folder as a disk image hoặc Don’t change the home folder, bạn có thể khôi phục người dùng đã xóa. Nếu không, tài liệu và thông tin của họ sẽ bị xóa trong quá trình xóa. 

Khôi phục một User thư mục trang chủ đã được lưu dưới dạng ảnh đĩa

Bạn có thể khôi phục người dùng đã xóa nếu bạn đã lưu thư mục chính của họ dưới dạng ảnh đĩa trong quá trình xóa. 

 • Chọn Go > Go to Folder .
 • Nhập /Users/Deleted Users.
 • Chọn Go.  
 • Mở tệp hình ảnh đĩa (DMG) cho thư mục chính của người dùng đã bị xóa. File bắt đầu bằng tên của chúng, ví dụ: alexia.dmg. Nội dung của thư mục sẽ xuất hiện trong một cửa sổ mới.
 • Chọn File > New Finder Window
 • Bấm đúp vào thư mục Users ở cuối cửa sổ trình tìm kiếm mới để mở nó.
 • Nhấn và giữ phím Option trên bàn phím của bạn trong khi kéo biểu tượng file DMG cho người dùng đã xóa vào thư mục Users. 
 • Nhập mật khẩu của bạn để tiếp tục. Thư mục chính hiện được sao chép vào thư mục Users.
 • Chọn Apple Menu > System Preferences > Users & Groups
 • Tiếp theo, chọn biểu tượng ổ khóa và nhập mật khẩu của bạn để mở khóa ngăn tùy chọn. 
 • Chọn biểu tượng thêm ( + ) trong tùy chọn đăng nhập ở dưới cùng bên trái của màn hình Users & Groups. 
 • Tiếp theo, chọn New Account và sau đó chọn type of user
 • Nhập tên đầy đủ của người dùng cùng tên với thư mục chính mà bạn đã khôi phục. 
 • Nhập mật khẩu vào cả hai trường Password và Verify và thêm Hint để giúp bạn nhớ mật khẩu sau này.
 • Chọn Create User và sau đó chọn Use Existing Folder.

Khôi phục Users đã xóa khỏi thư mục chính

Nếu bạn đã lưu thư mục chính của người dùng đã xóa, bạn có thể khôi phục hồ sơ của họ trên máy Mac của mình bằng các bước sau. 

 • Chọn Go > Go to Folder
 • Nhập /Users/Deleted Users và chọn Go.
 • Tìm deleted user’s home folder và nhấp đúp vào hình ảnh đĩa của tài khoản người dùng bị xóa, ví dụ: Alexia.dmg để mở nó.
 • Chọn Go > Go to Folder > /Users.
 • Nhấn và giữ phím Option trong khi kéo biểu tượng hình ảnh đĩa của người dùng đã xóa vào thư mục Users.
 • Nhập admin password của bạn để tiếp tục. Thư mục chính của người dùng đã xóa sẽ được sao chép vào thư mục Users.
 • Chọn Apple menu > System Preferences > Users & Groups.
 • Tiếp theo, chọn biểu tượng ổ khóa và nhập mật khẩu quản trị của bạn để mở khóa ngăn tùy chọn. 
 • Chọn dấu cộng ( + ) trong Login Options
 • Tiếp theo, chọn New Account và sau đó chọn loại người dùng. 
 • Nhập tên đầy đủ của User và sử dụng cùng tên trong trường Account name làm thư mục chính mà bạn đã khôi phục. Ví dụ: nếu tên thư mục chính là Alexia, hãy nhập tên đó vào trường tên tài khoản. 
 • Tiếp theo, nhập mật khẩu người dùng vào các trường Password và Verify, sau đó thêm Hint để giúp bạn nhớ mật khẩu sau này. 
 • Chọn Create User > Use Existing Folder

Lưu ý : Nếu bạn đã chọn tùy chọn xóa thư mục chính trong khi xóa, bạn sẽ không thể khôi phục tài khoản người dùng bằng các bước ở trên. Đó là bởi vì nó xóa thư mục chính, tài liệu và tất cả thông tin của người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng máy sao lưu thời gian để khôi phục tài khoản.

Xóa các tài khoản Mac bổ sung đó 

Bạn có thể có nhiều tài khoản User trên máy Mac của mình giống như trên hệ điều hành Windows và Linux, nơi họ có thể giữ các cài đặt và file riêng biệt. Khi bạn đã sẵn sàng xóa những người dùng đó trên máy Mac của mình, chỉ cần làm theo các bước được liệt kê ở trên.

Nếu bạn có PC chạy Windows, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách xóa hồ sơ người dùng trong Windows 10 và cách sửa hồ sơ người dùng bị hỏng trong Windows 10 để giúp bạn quản lý tài khoản người dùng.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo