Cách ghim bài viết trên Facebook cá nhân / Group / Fanpage

Nếu bạn có một bài đăng quan trọng hoặc thú vị trên Facebook mà bạn muốn hiển thị trong vài ngày hoặc vài tuần, việc ghim bài đăng đó đảm bảo rằng khách truy cập sẽ thấy bài đăng đó khi họ truy cập hồ sơ, trang hoặc nhóm.

Khi bạn ghim một bài đăng, bài đăng đó sẽ nằm ở đầu dòng thời gian của tiểu sử, trang hoặc nhóm cho đến khi bạn bỏ ghim bài đăng đó. Ngay cả khi bạn xuất bản bài đăng mới trên trang hoặc nhóm, bài đăng được ghim sẽ vẫn ở đầu nguồn cấp dữ liệu.

Việc ghim một bài đăng cũng đảm bảo bài đăng đó nhận được nhiều sức hút hơn như tương tác, thích, nhấp chuột hoặc chia sẻ.

Bất kể lý do để ghim một bài đăng cụ thể, hướng dẫn này giải thích cách ghim một bài đăng trên hồ sơ, trang hoặc nhóm Facebook và tạo thêm sự chú ý cho bài đăng đó.

Cách ghim bài đăng trên hồ sơ Facebook

Nếu bạn muốn ghim một bài đăng cụ thể trên hồ sơ Facebook của mình để bài đăng đó hiển thị với bạn bè hoặc bất kỳ ai truy cập hồ sơ, bạn có thể thực hiện điều đó trong một vài bước đơn giản. 

Ghim một bài đăng trên hồ sơ Facebook trên máy tính (Windows PC / Mac)

 • Khởi chạy Facebook trên trình duyệt web, truy cập hồ sơ Facebook và tìm bài đăng bạn muốn ghim lên đầu. 
 • Chọn thêm (ba dấu chấm) bên cạnh bài đăng.
 • Tiếp theo, chọn Pin post.
 • Để bỏ ghim bài đăng, chạm vào Thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào Pin post.  

Ghim bài đăng trên hồ sơ Facebook trên thiết bị Android

 • Mở ứng dụng Facebook, đăng nhập, sau đó chọn menu (ba đường ngang) ở trên cùng bên phải của màn hình. 
 • Nhấn vào profile name của bạn . 
 • Tìm bài đăng bạn muốn ghim lên đầu hoặc tạo một bài đăng và nhấn vào thêm (ba dấu chấm).
 • Nhấn vào Pin post.
 • Để bỏ ghim bài đăng, chạm vào thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào Unpin post. 

Ghim bài đăng trên hồ sơ Facebook trên iPhone / iPad

 • Khởi chạy ứng dụng Facebook trên thiết bị iOS, chạm vào Menu (ba đường ngang) để mở hồ sơ Facebook và nhấn vào tên hồ sơ.
 • Tìm bài đăng bạn muốn ghim lên đầu hoặc tạo và xuất bản bài đăng mới, sau đó chọn thêm .
 • Nhấn vào Pin post.
 • Để bỏ ghim bài đăng, chạm vào thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào  Unpin post. 

Cách ghim một bài đăng trên trang Facebook

Nếu bạn quản lý trang Facebook cho thương hiệu của mình, một công ty khác hoặc tổ chức phi lợi nhuận và muốn quảng cáo một bài đăng cụ thể, bạn có thể ghim bài đăng đó lên đầu để tất cả những người theo dõi trang hiển thị. 

Lưu ý : Bạn phải có quyền quản trị trang hoặc người chỉnh sửa để ghim bài đăng trên trang Facebook.

Ghim bài đăng trên trang Facebook trên máy tính (PC / Mac)

Bạn có thể truy cập trang Facebook của mình từ trình duyệt web và chọn bài đăng bạn muốn ghim lên đầu. 

 • Mở Facebook và chọn Pages ở khung bên trái. 
 • Chọn trang có bài đăng bạn muốn ghim, sau đó tìm bài đăng hoặc tạo và xuất bản bài đăng để ghim lên đầu.
 • Chọn thêm ở trên cùng bên phải của bài đăng. 
 • Tiếp theo, chọn Pin to top of page.

Bài đăng sẽ chuyển lên đầu dòng thời gian trên Trang Facebook và biểu tượng ghim sẽ xuất hiện bên cạnh bài đăng để mọi người biết đó là bài đăng được ghim. 

 • Để bỏ ghim bài đăng, chạm vào thêm (ba chấm) bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào Unpin from top of page

Ghim bài đăng trên trang Facebook trên iPhone / iPad 

Trước khi ghim một bài đăng trên trang Facebook, hãy kiểm tra xem bạn có quyền của người chỉnh sửa hay administrator hay không rồi làm theo các bước bên dưới. 

 • Khởi chạy ứng dụng Facebook và nhấn vào Menu (ba dòng) ở góc dưới bên phải của màn hình. 
 • Nhấn vào Pages.
 • Truy cập trang Facebook và tìm bài đăng bạn muốn ghim lên đầu dòng thời gian của trang. Nhấn vào thêm (ba chấm) ở trên cùng bên phải của bài đăng.
 • Tiếp theo, chạm vào Pin to Top.
 • Bài đăng sẽ xuất hiện ở đầu dòng thời gian của trang với biểu tượng ghim cho những người theo dõi trang biết rằng đó là bài đăng được ghim.
 • Để bỏ ghim bài đăng, chạm vào thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào  Unpin from top

Ghim bài đăng trên trang Facebook trên thiết bị Android

 • Khởi chạy ứng dụng Facebook và nhấn vào Menu (ba dòng) ở trên cùng bên phải của màn hình. 
 • Nhấn vào Pages
 • Truy cập trang Facebook và tìm bài đăng bạn muốn ghim lên đầu dòng thời gian. Nhấn vào thêm (ba chấm) ở trên cùng bên phải của bài đăng.
 • Tiếp theo, chạm vào Pin to Top.
 • Bài đăng sẽ được ghim lên đầu dòng thời gian trên trang và biểu tượng ghim sẽ xuất hiện để cho những người theo dõi trang biết rằng đó là bài đăng được ghim.
 • Để bỏ ghim bài đăng, chạm vào thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào Unpin post

Cách ghim bài đăng trên nhóm Facebook

Nếu bạn quản lý một nhóm Facebook, bạn có thể ghim một bài đăng lên đầu trang của nhóm. Tuy nhiên, trong một nhóm, nó được gọi là thông báo, không phải là một bài đăng được ghim. Bạn sẽ nhận được các tùy chọn khác nhau trong menu bài đăng nhóm, nhưng bài đăng sẽ vẫn xuất hiện ở đầu nhóm trong phần thông báo. 

Lưu ý: Bạn có thể ghim tối đa 50 thông báo cùng một lúc trên một nhóm Facebook, nhưng bạn nên có một hoặc hai thông báo để tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, bạn phải là administrator nhóm để ghim bài đăng trên nhóm Facebook.

Ghim bài đăng trên nhóm Facebook trên máy tính

Bạn có thể dễ dàng ghim một bài đăng lên đầu nhóm Facebook của mình trên PC hoặc Mac trong một vài bước nhanh chóng. 

 • Khởi chạy Facebook từ trình duyệt web ưa thích và chọn Groups trong ngăn bên trái trên trang chủ. 
 • Chọn Groups mà bạn muốn ghim bài đăng, sau đó tìm hoặc tạo và xuất bản bài đăng. 
 • Tiếp theo, chọn thêm (ba chấm) bên cạnh bài đăng.
 1. Chọn Đánh dấu là Thông báo . 
 • Bài đăng sẽ xuất hiện ở đầu trang nhóm trong Thông báo (Announcements).
 • Để bỏ ghim bài đăng khỏi phần thông báo, hãy chạm vào thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào Remove Announcement

Ghim một bài đăng trên một nhóm Facebook trên thiết bị Android

 • Khởi chạy ứng dụng Facebook và nhấn vào Menu .
 • Nhấn vào Groups.
 • Tiếp theo, nhấn vào Groups
 • Trong Groups You Manage, hãy nhấn vào Group mà bạn muốn ghim bài đăng. 
 • Nhấn vào thêm (ba chấm) ở phía bên phải của bài đăng.
 • Tiếp theo, nhấn Mark as Announcement
 • Bài đăng sẽ được ghim lên đầu trang nhóm trong phần thông báo. 
 • Để bỏ ghim bài đăng khỏi phần thông báo, hãy chạm vào thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào Remove Announcement

Ghim một bài đăng trên một nhóm Facebook trên iPhone hay iPad

Bạn cũng có thể ghim một bài đăng trên nhóm Facebook từ iPhone hoặc iPad của mình.

 • Khởi chạy ứng dụng Facebook và điều hướng đến nhóm mà bạn muốn ghim bài đăng của mình.  
 • Tìm bài đăng bạn muốn ghim lên đầu hoặc tạo và xuất bản bài đăng mới, sau đó nhấn vào thêm . 
 • Nhấn vào Mark as Announcement.

Lưu ý : Bạn cũng có thể nhấn vào thêm một lần nữa và chọn ghim lên đầu để đảm bảo bài đăng luôn ở trên cùng. 

 • Để bỏ ghim bài đăng khỏi phần thông báo, hãy chạm vào thêm bên cạnh bài đăng, sau đó chạm vào Remove Announcement

Lưu ý : Khi bạn bỏ ghim một bài đăng, Facebook sẽ xóa bài đăng đó khỏi đầu phần thông báo nhóm và khôi phục bài đăng đó về vị trí ban đầu. 

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo