Cách chỉnh màn hình chính trên iPhone | Edit Home Screen chạy iOS 15

Phiên bản iOS 15 mang theo một loạt các tính năng giúp cải thiện năng suất và đồng thời nâng cao vẻ ngoài của iPhone. IOS mới nhất cho phép bạn thực hiện các thay đổi nhanh chóng đối với Màn hình chính vì bạn có thể sắp xếp lại các trang trên Màn hình chính và xóa chúng tùy ý bất cứ khi nào bạn muốn.

iOS 15: Cách chỉnh sửa trang màn hình chính

Bên cạnh các tùy chọn tùy chỉnh đã có sẵn, giờ đây bạn có thể chỉnh sửa Màn hình chính theo cách mà bạn có thể sắp xếp lại các trang, ẩn / hiện một số trang khỏi màn hình chính và xóa hoàn toàn một trang.

Để bắt đầu chỉnh sửa màn hình chính trên iOS 15, hãy chạm và giữ vào một khoảng trống trên Màn hình chính.

Khi Màn hình chính chuyển sang chế độ lắc lư, hãy nhấn vào hàng dấu chấm ở cuối màn hình.

Bây giờ bạn sẽ thấy tất cả các màn hình chính xuất hiện ở format lưới.

1. Sắp xếp các trang trên màn hình chính 

Để sắp xếp các trang theo cách của riêng bạn, hãy giữ và kéo một trong các trang của Màn hình chính đến vị trí mong muốn. Nếu có một loạt trang bạn muốn xuất hiện đầu tiên, hãy kéo chúng đến hàng đầu tiên và di chuyển phần còn lại của các trang dưới hàng đó. 

Bạn có thể lặp lại điều này để sắp xếp các trang khác nhau trên màn hình chính theo cách bạn muốn.

Khi bạn đã thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết trên màn hình này, hãy nhấn vào ‘Hoàn tất’ ở trên cùng bên phải.

Màn hình chính bây giờ sẽ xuất hiện theo cách bạn đã định cấu hình. 

2. Ẩn / Hiện một trang khỏi màn hình chính

iOS cho phép bạn tạm thời ẩn một hoặc nhiều trang khỏi màn hình chính để nó vẫn bị ẩn và không thể truy cập được trong một thời gian. 

Khi truy cập màn hình chính của mình ở format lưới, bạn có thể ẩn một số trang mà bạn có thể đã tạo trên đó bằng cách nhấn vào Dấu chọn ở cuối hình thu nhỏ của trang để bỏ chọn. Khi bạn đã thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết trên màn hình này, hãy nhấn vào ‘Hoàn tất’ ở trên cùng bên phải.

Bạn có thể làm điều này cho các trang khác mà bạn không muốn xem trong một thời gian mà không cần xóa nội dung của nó. 

3. Xóa một trang khỏi màn hình chính

Nếu bạn không muốn truy cập một trang từ màn hình chính của mình nữa và muốn xóa nó khỏi iOS hoàn toàn, bạn có thể xóa nó. Apple chỉ cho phép bạn xóa các trang không hoạt động khỏi màn hình chính – tức là các trang bạn đã ẩn trên iOS.

Để xóa một trang khỏi màn hình chính, trước tiên, hãy ẩn nó rồi nhấn vào biểu tượng ‘-‘ ở góc trên cùng bên trái của trang bạn muốn xóa. 

Bây giờ, bạn sẽ được nhắc xác nhận xem bạn có muốn xóa màn hình đã chọn hay không. Nhấn vào ‘Xóa’ để tiếp tục. 

Trang đã chọn bây giờ sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi màn hình chính iPhone. 

Cách chuyển ứng dụng từ Spotlight sang Màn hình chính

iOS 15 cũng cung cấp khả năng di chuyển ứng dụng trực tiếp từ Spotlight sang Màn hình chính, có nghĩa là bạn không còn phải truy cập Thư viện ứng dụng mỗi khi muốn thêm ứng dụng vào Màn hình chính. Chúng tôi đã chuẩn bị hướng dẫn từng bước về cách chuyển ứng dụng từ Spotlight sang Màn hình chính trong bài đăng mà chúng tôi đã cung cấp trong liên kết bên dưới. 

▶ iOS 15: Cách chuyển ứng dụng từ Tìm kiếm tiêu điểm sang Màn hình chính

Bạn có thể tạo các trang màn hình chính tùy chỉnh cho các chế độ ‘Tập trung’ khác nhau không?

Tùy chọn Focus mới của Apple là một tính năng nói chính trên iOS 15 vì nó thay đổi cách bạn sử dụng chức năng Không làm phiền trên iPhone của mình. Ngoài việc cho phép bạn tạo một loạt các quy trình dựa trên trạng thái bạn yêu cầu, phiên bản iOS mới nhất cho phép bạn đặt Màn hình chính tùy chỉnh để chỉ một trang hoặc tập hợp các trang cụ thể xuất hiện khi ‘Tập trung’ được kích hoạt.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ có các màn hình chính khác nhau khi chuyển đổi giữa các quy trình khác nhau trên Focus. Nếu bạn muốn tạo các trang màn hình chính tùy chỉnh bằng Focus, hãy đọc bài đăng chuyên sâu mà chúng tôi đã liên kết bên dưới. 

▶ Cách tạo và sử dụng Màn hình chính tùy chỉnh lấy nét trên iPhone trên iOS 15

Đó là tất cả những gì bạn cần biết về cách chỉnh sửa màn hình chính trên iOS 15.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo