Cách lưu tin nhắn trên Google Chat

Google Chat là nền tảng giao tiếp của Google, trước đây được gọi là Google Hangouts hoặc Hangouts Chat. Google Chat là một không gian hiệu quả để chat riêng tư và nhóm. Người dùng cũng có thể tạo Không gian của riêng mình tại đây.

Tuy nhiên, đôi khi có một số tin nhắn bạn muốn lưu lại để xem sau này. Vậy làm cách nào để lưu tin nhắn trong Google Chat?

Lưu tin nhắn bằng tính năng ‘Forward to Inbox’ trong Google Chat

Trên Google Chat, bạn có thể chuyển tiếp một tin nhắn quan trọng đến hộp thư đến của ID Gmail đã đăng nhập của mình. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo về việc chuyển tiếp từ nền tảng e-mail của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể thêm dấu sao cho e-mail đó và lưu lại một thứ gì đó đáng nhớ, đáng nhớ hoặc quan trọng hơn những thư còn lại.

Chuyển tiếp tin nhắn văn bản tới hộp thư đến thật dễ dàng trên Google Chat. Quy trình có thể thay đổi một chút trên máy tính so với smartphone. 

Chuyển tiếp tin nhắn Google Chat tới hộp thư đến trên máy tính

Đầu tiên, hãy mở cuộc chat có chứa tin nhắn quan trọng và xác định vị trí của nó. Di con trỏ qua văn bản cụ thể đó để tìm hai tùy chọn ở ngoài cùng bên phải của văn bản. Một cái là mặt cười và cái kia là phong bì có mũi tên đi. Đây là nút Forward to inbox. Bấm vào nút này.

Bạn sẽ nhận được thông báo Forwarding ngắn gọn ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ Google Chat. Thông báo này sẽ sớm chuyển thành Message forwarded to inbox.

Bạn đã chuyển tiếp thành công một tin nhắn văn bản từ Google Chat đến hộp thư đến của mình bằng máy tính.

Chuyển tiếp tin nhắn Google Chat tới hộp thư đến trên smartphone

Chuyển tiếp tin nhắn đến hộp thư đến cũng là một quá trình gồm hai bước trên smartphone, với một số khác biệt nhỏ.

Ở đây cũng vậy, bước đầu tiên là điều hướng đến tin nhắn văn bản bạn muốn lưu (chuyển tiếp đến hộp thư đến). Nhấn và giữ tin nhắn đó để bật lên menu ngữ cảnh. Sau đó, chọn tùy chọn Forward to inbox từ menu.

Bạn sẽ ngay lập tức nhận được thông báo Forwarding ở cuối cửa sổ chat. Nó sẽ thay đổi thành Message forwarded to inbox sau vài giây.

Các tin nhắn đã chọn từ smartphone hiện được chuyển tiếp đến hộp thư đến. 


Tìm tin nhắn được chuyển tiếp ở đâu?

Trái ngược với máy tính, smartphone sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức khi nhận được một tin nhắn văn bản được chuyển tiếp. Nếu thông báo e-mail được bật trên máy tính, thì bạn cũng có thể nhận được chúng ở đây.

Đầu tiên, đăng nhập vào ID e-mail bạn đã sử dụng để đăng nhập vào Google Chat. Nếu gần đây bạn đã chuyển tiếp một thư, thì thư đó sẽ nằm ở đầu hộp thư đến. Về cơ bản, bạn sẽ tự gửi thư khi chuyển tiếp một tin nhắn từ Google Chat đến hộp thư đến của mình.

Nếu bạn muốn tăng thêm tầm quan trọng của các tin nhắn văn bản được chuyển tiếp, bạn cũng có thể gắn dấu sao cho các e-mail có chứa chúng.

Định vị tin nhắn được chuyển tiếp từ Google Chat giống nhau trên cả máy tính và smartphone.

bài viết, niềm vui với người thân

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo