ADMX Templates trên Windows 11 là gì ? Cách thiết lập chúng

Tìm hiểu cách sử dụng ADMX Templates để triển khai Windows 11 cho người dùng tên miền.

Windows 11 hiện đang được tung ra. Các thiết bị đủ điều kiện sẽ bắt đầu nhận được tùy chọn nâng cấp miễn phí từ Windows 10 lên Windows 11 thông qua các kênh khác nhau. Đối với người dùng cá nhân, nâng cấp lên Windows 11 là một kỳ công dễ dàng. Nhưng khi triển khai Windows 11 cho tổ chức, mọi thứ lại khác.

Một trong những công cụ có sẵn để triển khai Windows 11 là ADMX Templates. File ADMX là các Administrative Templates được administrator trong các tổ chức sử dụng để cung cấp cho người dùng các chính sách nhất định. Chúng là một tính năng Group Policy giúp quản lý máy móc và người dùng trong môi trường Active Directory. File ADMX khác với file ADML dành riêng cho ngôn ngữ; cả hai đều là một phần của các Administrative Template.

Trước khi tải xuống file ADMX, hãy đảm bảo bạn có quyền chạy Group Policy Management Editor (gpme.msc) hoặc Group Policy Object Editor (gpedit.msc).

Tải xuống ADMX Templates

Bạn có thể tải xuống các ADMX Templates cho bản phát hành Windows 11 tháng 10 từ trang tải xuống của Microsoft . Nhấp vào nút ‘Tải xuống’ để tải xuống file .msi có chứa các file .admx.

File ADMX được hỗ trợ trên các hệ điều hành sau: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2.

Chạy file .msi từ các bản tải xuống. Cửa sổ Trình cài đặt Administrative Templates sẽ mở ra. Nhấp vào tùy chọn ‘Next’ để tiếp tục.

Quảng cáo
Cảm ơn đã đọc bài viết tại saohaivuong .com, mời bạn theo dõi những tin tức mới nhất trên FB

Sau đó, chọn cách bạn muốn cài đặt Administrative Templates. Nếu bạn không muốn thay đổi bất kỳ tùy chọn nào, chỉ cần nhấp vào ‘Next’. Chỉ có một tính năng phụ trong gói và nó đã được chọn nên bạn không phải lo lắng về điều đó. Nhưng bạn có thể thay đổi vị trí nơi tính năng sẽ được cài đặt. Mặc dù bạn nên để mọi thứ không thay đổi, vì MSI đã giải nén chúng đến đúng vị trí.

ADMX Templates sẽ cài đặt. Nhấp vào ‘Finish’ để hoàn tất cài đặt.

Sao chép các Administrative Templates vào Central Store

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, tất cả những gì bạn cần làm là sao chép các file ADMX vào Central Store cho Active Directory. Nếu bạn không có Central Store, bạn cần tạo một Store trong thư mục sysvol của bộ điều khiển tên miền (domain) của mình để tận dụng các ADMX Templates. Công cụ Group Policy kiểm tra các file trong Central Store theo mặc định và sử dụng tất cả các file .admx có trong Central Store. Sau đó, tất cả bộ domain controller trong miền sao chép các file trong Central Store.

Nếu bạn không có Central Store, tức là bạn đang nhập file ADMX lần đầu tiên, hãy tạo Central Store. Đi tới vị trí sau và tạo một thư mục mới với tên ‘PolicyDefinitions’

Quảng cáo
\\<domainname.com>\SYSVOL\domainname.com\policies\

Nếu một thư mục cho Central Store đã tồn tại cho một Central Store đã được xây dựng trước đó, bạn có thể truy cập nó tại vị trí này.

\\<domainname.com>\SYSVOL\domainname.com\policies\PolicyDefinitions

Trong trường hợp này, hãy tạo bản sao lưu các file .admx đã có trong thư mục này trước khi tiếp tục hoặc sử dụng một thư mục mới mô tả phiên bản hiện tại, chẳng hạn như:

\\<domainname.com>\SYSVOL\domainname.com\policies\PolicyDefinitions-21H2

Khi bạn đã tạo thư mục Central Store trong bộ domain controller, bạn cần sao chép tất cả các file trong thư mục PolicyDefinitions của máy tính nguồn (nơi bạn đã tải xuống và trích xuất ADMX Templates) vào thư mục PolicyDefinitions mới mà bạn vừa tạo trong miền bộ điều khiển.

Bạn có thể tìm thấy vị trí của thư mục PolicyDefinitions trên máy tính nguồn tại:

Xem thêm :

C:\Program Files (x86)\Microsoft Group Policy\Windows 11 October 2021 Update (21H2)\PolicyDefinitions

Khi sử dụng phương pháp tạo thư mục dành riêng cho phiên bản, bạn cần đổi tên thư mục hiện tại thành phiên bản cũ hơn sau khi sao chép file ADMX. Sau đó, đổi tên thư mục mới thành thư mục PolicyDefinitions tiêu chuẩn. Microsoft đề xuất phương pháp này để bạn có thể quay lại thư mục cũ trong trường hợp xảy ra sự cố với các file mới.

Đó là triết lý giống như tạo một bản sao lưu của thư mục. Bạn có thể đi theo một trong hai cách tiếp cận. Nếu không có vấn đề gì xảy ra với các file mới, bạn có thể lưu trữ phiên bản cũ hơn của thư mục PolicyDefinitions vào một vị trí bên ngoài thư mục sysvol.

Quảng cáo

Đó là tất cả những gì bạn cần để thiết lập ADMX Templates cho Windows 11. Giờ đây, bạn có thể truy cập chính sách nhóm mới bằng Group Policy Editor (gpme.msc hoặc gpedit.msc) và triển khai Windows 11 cho người dùng trong miền.

Nhận decor tiệc sinh nhật theo yêu cầu

Xem thêm về:

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo