Cách xem lại tất cả những ứng dụng trên Android 12

Nếu gần đây bạn đã cập nhật lên Android 12 và không thể truy cập màn hình ‘Tất cả ứng dụng’ từ trình khởi chạy của mình, thì đừng lo lắng. Nó không phải là một lỗi, cũng không phải là một vấn đề thực sự. Dưới đây là những điều bạn cần biết để truy cập màn hình Tất cả ứng dụng trên Android 12 một cách dễ dàng.

Bạn có thể xem tất cả các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của mình trên Android 12 bằng cử chỉ vuốt lên thông thường trên màn hình chính. Trong khi thực hiện thao tác này, hãy cẩn thận thực hiện cử chỉ vuốt lên từ khu vực màn hình chính, tránh thanh điều hướng.

Nếu bạn vuốt lên từ thanh điều hướng, bạn sẽ nhận được màn hình Trình chuyển đổi ứng dụng, không phải màn hình Tất cả ứng dụng. Do đó, nếu bạn nhìn thấy màn hình Trình chuyển đổi ứng dụng khi cố gắng truy cập màn hình Tất cả ứng dụng, chỉ cần thực hiện cử chỉ vuốt lên theo đúng cách từ khu vực màn hình chính, tránh thanh điều hướng.

Trên màn hình chính, bạn có thể thực hiện cử chỉ vuốt lên trên bất kỳ khu vực nào, cho dù khu vực đó trống hay có biểu tượng ứng dụng hoặc tiện ích ở đó. Cử chỉ vuốt lên sẽ hoạt động ở mọi nơi trên màn hình chính, bất kể trường hợp nào.

Trên trình khởi chạy tùy chỉnh (như trình khởi chạy Nova), bạn có thể nhận được biểu tượng Tất cả ứng dụng để dễ dàng nhấn vào biểu tượng đó và truy cập Tất cả ứng dụng.

Ngoài ra , nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng một ứng dụng có tên là Simple App Launcher (Play Store link) để truy cập tất cả các ứng dụng chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Đối với điều này, hãy cài đặt ứng dụng ‘Trình khởi chạy ứng dụng đơn giản’, thêm biểu tượng của nó vào màn hình chính theo cách thủ công nếu nó không tự động thêm và sau đó khởi chạy ứng dụng để xem tất cả các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị.

Nhận decor tiệc sinh nhật theo yêu cầu

Xem thêm về:

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo