Nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram ? Cách khắc phục Suspicious Login Attempt

Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đang gia tăng, nhưng vi phạm bảo mật cũng ngày càng gia tăng. Đôi khi, người dùng báo cáo nhiều loại vấn đề khác nhau như sự cố khi đăng nhập Instagram, lỗi trong tài khoản, sự cố liên quan đến máy chủ, v.v. Một trong những sự cố thường được báo cáo là lỗi Suspicious Login Attempt – Nỗ lực đăng nhập đáng ngờ Instagram. Mặc dù có nhiều lý do gây ra sự cố này, nhưng nó có thể được khắc phục trong một vài bước đơn giản. Giả sử, bạn đang nghỉ ngơi sau nhiều giờ làm việc và sau đó, khi bạn cố gắng mở tài khoản Instagram của mình, màn hình hiển thị rằng đã có một nỗ lực đăng nhập đáng ngờ vào tài khoản. Chúng tôi hiểu rằng bạn sẽ lo lắng nếu lỗi cụ thể này được thông báo.

Cách khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

Có nhiều phương pháp khác nhau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đã nêu. Nhưng trước khi đi sâu vào các giải pháp, chúng tôi sẽ hiểu lý do gây ra lỗi này.

Nguyên nhân của việc cố gắng đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

 • Lỗi Instagram – Ứng dụng Instagram nhận được các bản cập nhật liên tục. Tuy nhiên, nếu có lỗi trong bất kỳ bản cập nhật nào, thì nó có thể gây ra sự cố đã nói. Cài đặt lại ứng dụng sẽ khắc phục được sự cố.
 • Thay đổi mạnh mẽ trong địa chỉ IP –Đôi khi có sự thay đổi qua đêm của Địa chỉ IP, thuật toán Instagram có thể nghi ngờ có hành vi hack và chặn bạn đăng nhập vào tài khoản. Ví dụ: bạn đang đi du lịch từ Mumbai đến Miami và khi đến đó, bạn không thể mở tài khoản của mình vì nó cho thấy một nỗ lực đăng nhập đáng ngờ do lỗi Instagram. Nguyên nhân là do sự thay đổi mạnh mẽ trong Địa chỉ IP.
 • Ủy quyền – Nếu bạn cố gắng đăng nhập vào nhiều thiết bị bằng cùng một chi tiết tài khoản thì có thể gây ra lỗi đã nêu. Ví dụ: nếu bạn vừa đăng nhập vào điện thoại của mình và cũng đang cố gắng mở cùng một tài khoản trên laptop của mình, thì bạn có thể không thực hiện được. Vì sự thay đổi đột ngột của thiết bị khiến thuật toán Instagram coi nó là đáng ngờ và do đó là lỗi.

Bây giờ, chúng ta sẽ chia nhỏ từng vấn đề thành các giải pháp với các bước dễ thực hiện. Bạn có thể sử dụng các ảnh chụp nhanh đính kèm làm đá hướng dẫn.

Phương pháp 1: Sữa lỗi cơ bản

Làm theo các bước cơ bản sau có thể giúp bạn giải quyết vấn đề cố gắng đăng nhập đáng ngờ trên Instagram:

1. Thử khởi động lại ứng dụng Instagram .

2. Cập nhật ứng dụng Instagram thông qua Cửa hàng Play.

3. Cố gắng đăng nhập từ một thiết bị khác để sữa lỗi.

Quảng cáo

Phương pháp 2: Đặt lại mật khẩu

Tất cả chúng ta đều đã thay đổi mật khẩu của mình ít nhất một lần. Các bước để làm tương tự được đưa ra dưới đây:

1. Mở ứng dụng Instagram trên thiết bị.

2. Trên Trang Đăng nhập, chạm vào Nhận trợ giúp Đăng nhập.

3. Bây giờ, hãy điền Tên người dùng, ID E-Mail hoặc Số điện thoại đã xác minh . Tham khảo pic bên dưới.

 • Nếu bạn nhập tên người dùng của mình , thì màn hình tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn để truy cập vào tài khoản của mình.
 • Nếu bạn nhập id e-mail của mình , thì một OTP sẽ được gửi cho bạn, qua đó bạn có thể đăng nhập lại vào Instagram một cách an toàn.
 • Nếu bạn nhập số điện thoại của mình , thì một mã xác nhận sẽ được gửi cho bạn để đăng nhập lại vào tài khoản.

Lưu ý: Bạn nên nhập tên người dùng của mình để đặt lại mật khẩu.

ứng dụng instagram tìm bạn tùy chọn tài khoản, nhập email hoặc số điện thoại. Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

4. Tại đây, chọn phương pháp mà bạn muốn đặt lại mật khẩu của mình.

4A. Nếu bạn nhấn vào Gửi Email , thì một liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ E-mail.

Quảng cáo
Nếu bạn nhấn vào Gửi Email, thì một liên kết trên Địa chỉ E-Mail sẽ được gửi để đặt lại mật khẩu.

4B. Nếu bạn nhấn vào Gửi SMS , thì bạn sẽ nhận được một liên kết trên tin nhắn văn bản để đặt lại nó.

Xem thêm :

Nếu bạn nhấn vào Gửi SMS, thì bạn sẽ nhận được một liên kết trên tin nhắn văn bản sẽ giúp bạn đặt lại mật khẩu một cách thoải mái. Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram
Cảm ơn đã đọc bài viết tại saohaivuong .com, mời bạn theo dõi những tin tức mới nhất trên FB

5. Nhấn vào liên kết đặt lại (từ thư / văn bản) và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu của mình từ ứng dụng di động, hãy thử sử dụng phiên bản web Instagram để thay thế.

Quảng cáo

Phương pháp 3: Thay đổi vị trí qua VPN

Như đã đề cập ở trên, sự thay đổi vị trí đột ngột có thể gây ra lỗi cố gắng đăng nhập đáng ngờ Instagram. Vì vậy, nếu một bot tự động đã chặn bạn, nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi vị trí. Bạn có thể thử hoàn nguyên thay đổi này thông qua VPN để khắc phục lỗi này, như sau:

1. Mở Cửa hàng Play trên điện thoại Android.

Mở Cửa hàng Play trên điện thoại Android | Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

2. Tìm kiếm Turbo VPN , như được hiển thị.

Tìm kiếm Turbo VPN trong Cửa hàng Play. Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

3. Mở Turbo VPN và chọn vị trí VPN của bạn .

4. Khởi động lại Instagram để kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.

Phương pháp 4: Cài đặt lại Instagram

Việc cài đặt lại ứng dụng sẽ khắc phục mọi sự cố liên quan. Làm theo các bước đã cho để làm như vậy:

1. Nhấn và giữ ứng dụng Instagram trên thiết bị và nhấn Gỡ cài đặt , như được mô tả.

Xem thêm :

Quảng cáo
Nhấn và giữ ứng dụng Instagram trên thiết bị và nhấn vào Gỡ cài đặt.

2. Bây giờ, hãy mở Cửa hàng Play và tìm kiếm trên Instagram .

tìm kiếm instagram trong google play store. Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

3. Tiếp theo, chạm vào Cài đặt.

cài đặt ứng dụng instagram trong cửa hàng google play

4. Sau khi cài đặt, hãy nhấp vào Mở để khởi chạy nó. Đăng nhập vào tài khoản Instagram của bạn mà không sợ những nỗ lực đăng nhập đáng ngờ như vậy.

Cách ngăn chặn nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

Các phương pháp ngăn chặn nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram trong tương lai được liệt kê trong phần này.

Phương pháp 1: Làm mới địa chỉ IP

Vì vậy, nỗ lực đăng nhập đáng ngờ vào sự cố Instagram cũng có thể xảy ra khi người dùng có kết nối internet khác nhau hoặc khi có sự cố trong Địa chỉ IP mà họ hiện đang sử dụng. Để giải quyết vấn đề này,

1. Làm mới Địa chỉ IP của thiết bị đăng nhập bằng cách điều chỉnh giữa dữ liệu di động và WiFi như hình minh họa.

Cố gắng chuyển đổi giữa dữ liệu và kết nối không dây. Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

2. Bạn có thể làm điều tương tự bằng cách liên hệ với ISP hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet.

Quảng cáo

3. Hơn nữa, nếu kết nối WiFi có giới hạn trên cho số lượng thiết bị được kết nối, hãy thử đăng nhập từ một thiết bị mỗi lần để tránh hoàn toàn vấn đề này.

Phương pháp 2: Thiết lập xác thực hai yếu tố

Nếu bạn đã bật tùy chọn Xác thực Hai yếu tố, thì một mã đặc biệt sẽ được gửi đến thiết bị được xác thực khi ai đó cố gắng đăng nhập vào tài khoản từ một thiết bị khác. Làm theo các bước đã cho để kích hoạt nó và ngăn chặn nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram:

1. Khởi chạy ứng dụng Instagram và chuyển đến menu Cài đặt , như trước đó.

Chuyển đến menu Cài đặt

2. Bây giờ, hãy nhấn vào Bảo mật .

Nhấn vào Bảo mật. Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

3. Tại đây, hãy nhấn vào Xác thực hai yếu tố.

Nhấn vào Xác thực hai yếu tố.

4. Nhấn vào Bắt đầu , như được hiển thị.

Nhấn vào tùy chọn Bắt đầu. Khắc phục nỗ lực đăng nhập đáng ngờ trên Instagram

5. Chọn phương pháp khôi phục bạn muốn sử dụng.

Quảng cáo
 • Bạn có thể gửi mã xác thực trên ứng dụng của bên thứ ba (Ví dụ: Google Authenticator).
 • Bạn cũng có thể chọn nhận mã qua SMS hoặc WhatsApp.

Phương pháp 3: Sử dụng mật khẩu mạnh

Khi một mật khẩu khá đơn giản và dễ đoán, thì bạn có thể gọi nó là một mật khẩu yếu. Vì vậy, bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh hơn sẽ giúp bạn tránh được các sự cố đăng nhập đáng ngờ vào Instagram trong tương lai. Cần lưu ý những điểm sau để tạo mật khẩu mạnh.

 • Mật khẩu phải có cả bảng chữ cái viết hoa và viết thường,  ví dụ: Damp
 • Nó phải bao gồm Bảng chữ cái, Số và các ký tự đặc biệt . Vì mật khẩu sẽ có tên tổng thể, nên sẽ khó đoán hơn cho bất kỳ ai, ví dụ: 12DA ##
 • Hầu hết các ứng dụng, bao gồm cả Instagram, yêu cầu mật khẩu phải dài từ 8-16 chữ cái .
Nhận decor tiệc sinh nhật theo yêu cầu

Xem thêm về:

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo