Hướng dẫn tải và lựa chọn cài đặt Update cần thiết trên Windows 11

Tìm các bản cập nhật quan trọng và loại bỏ không quan trọng trên Windows 11 để tránh tạo gành nặng lên máy tính.

Trong Windows 11, các bản cập nhật tùy chọn hiện có phần riêng của chúng trong cài đặt Windows Update. Các bản cập nhật tùy chọn bao gồm các driver khác nhau cho các thành phần bạn có trên máy tính của mình, bản cập nhật gói cho phần mềm của bên thứ ba, v.v.

Các bản cập nhật tùy chọn hầu như không cần thiết cho hệ thống. Mặc dù, đôi khi bất kỳ phần cứng nào không phản hồi hoặc không hoạt động bình thường, bạn có thể thử cài đặt các bản cập nhật tùy chọn này để loại bỏ sự cố.

Tải xuống các bản cập nhật tùy chọn của Windows 11

Bắt đầu bằng cách mở ứng dụng Cài đặt bằng cách nhấn Windowsi trên bàn phím hoặc bằng cách tìm kiếm ứng dụng trong tìm kiếm của Windows.

Để truy cập menu Cập nhật tùy chọn, trước tiên, hãy nhấp vào ‘Windows Update’ từ bảng điều khiển bên trái, sau đó chọn ‘Advanced options’ từ menu Windows Update ở bên phải.

Sau đó, nhấp vào ‘Optional updates’.

Bạn sẽ thấy tất cả các bản cập nhật tùy chọn được liệt kê ở đây. Trong trường hợp này, 3 bản cập nhật driver của Logitech có sẵn trong phần ‘Driver updates’.

Để tải xuống bất kỳ bản cập nhật nào trong số này, hãy chọn hộp trước bản cập nhật, sau đó nhấp vào nút ‘Download & install’.

Nó sẽ đưa bạn đến trang cài đặt Windows Update chính và bạn sẽ thấy rằng quá trình tải xuống đã bắt đầu.

Tùy thuộc vào bản cập nhật, bạn có thể phải khởi động lại máy tính của mình. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút ‘Restart now’ để khởi động lại PC ngay lập tức và cài đặt bản cập nhật.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo