Cách sửa lỗi thiếu file ‘Vcruntime140.dll not found’ trên Windows 11 hoặc 10

Thiếu file DLL là một rắc rối của người dùng máy tính. Chúng dường như xuất hiện từ hư không và có thể khiến công việc dừng lại theo hướng của nó. Có một thông báo lỗi khá phổ biến đối với người dùng Windows, đó là thông báo lỗi “VCRUNTIME140.dll is missing”.

Toàn bộ thông báo lỗi có nội dung như sau: The code execution cannot proceed because VCRUNTlME140.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem (Không thể tiếp tục thực thi mã vì không tìm thấy VCRUNTlME140.dll. Cài đặt lại chương trình có thể sữa lỗi này). Vì nhiều ứng dụng phụ thuộc vào thư viện thời gian chạy của Microsoft Visual Studio, nên việc nhận được lỗi “Vcruntime140.dll is missing” có thể là vấn đề. 

Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể sử dụng để khắc phục lỗi này và quay lại chương trình của mình một lần nữa.

Nguyên nhân gây ra lỗi “Vcruntime140.dll not found”?

File Dynamic Link Libraries (DLL) chứa mã mà chương trình yêu cầu để chạy đúng cách. Nếu chúng bị hỏng hoặc mất, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề. Các ứng dụng được phát triển trong Visual Studio 2015-2019 cần thư mục runtime để truy cập các mã này. 

Nhận được thông báo lỗi có nghĩa là các file thư mục vô tình bị xóa, bị hỏng hoặc không hoạt động vì một số lý do khác. Phần mềm độc hại và vi rút là những nguyên nhân phổ biến cho điều này, nhưng bản cập nhật Windows cũng có thể tạo ra các lỗi khiến file DLL bị lỗi.

Người dùng cũng đã báo cáo rằng gặp phải lỗi “Vcruntime140_1.dll is missing” (Vcruntime140_1.dll bị thiếu) tương tự. Điều này dành cho những người đã cài đặt bản cập nhật 2019. Nếu Visual C ++ vẫn là 2015, bạn có thể chỉ gặp lỗi “Vcruntime140.dll”. 

Cách khắc phục lỗi “Vcruntime140.dll not found” trên PC Windows

Dưới đây là một số cách để khắc phục lỗi “Vcruntime140.dll not found”.

Phương pháp # 01: Sửa chữa Microsoft Visual C++  2015-2019 redistributable

Để sửa chữa Microsoft Visual C++  2015-2019 redistributable, trước tiên hãy nhấn Win + I để mở menu cài đặt. Sau đó nhấp vào Apps trong bảng điều khiển bên trái.

Sau đó nhấp vào Apps & features.

Tìm kiếm ‘Visual C ++’.

Bạn có thể nhận được một số phiên bản Visual C ++. Nhưng chúng tôi đang tìm kiếm Microsoft Visual C ++ 2015-2019 Redistributable (x64) và (x86). 

Chúng tôi sẽ sửa đổi cả hai điều này. Đầu tiên, nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải của phiên bản x64. 

Chọn Modify.

Sau đó nhấp vào Repair.

Sau khi thiết lập hoàn tất, hãy nhấp vào Close.

Bây giờ làm tương tự cho phiên bản x86. Sau khi thiết lập xong, hãy khởi động lại PC một lần và thử chạy chương trình đang tạo ra thông báo lỗi. 

Phương pháp # 02: Cài đặt lại Visual C ++ Redistributable cho Visual Studio 2015 (cả x64 và x86)

Một cách khác để thoát khỏi thông báo lỗi là gỡ cài đặt và cài đặt lại Visual C ++ Redistributable cho Visual Studio 2015-2019. Đây là cách để làm như vậy:

Đi tới cài đặt ứng dụng tương tự như được hiển thị trước đó và tìm kiếm Visual C ++. Ở đây chúng tôi cũng đang tìm kiếm các phiên bản Visual C ++ 2015-2019 có thể phân phối lại (x64) và (x86). 

Trước tiên, hãy nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh phiên bản (x64). 

Chọn Uninstall.

Nhấp vào Uninstall một lần nữa.

Khi thiết lập mở ra, hãy nhấp vào Gỡ cài đặt .

Sau khi quá trình gỡ cài đặt hoàn tất, hãy thực hiện tương tự đối với phiên bản Visual C ++ 2015-2019 (x86).

Bây giờ, đã đến lúc cài đặt hai phiên bản này từ trang web của Microsoft. Thực hiện theo liên kết tải xuống được cung cấp dưới đây cho cùng một.

DownloadMicrosoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 RC

Nhấp vào nút Download trên trang được liên kết ở trên.

Bây giờ, hãy đảm bảo rằng bạn chọn cả hai phiên bản, x64 và x86. Sau đó nhấp vào Next.

Sau khi hai file được tải xuống, hãy chạy từng file một.

Trong phần thiết lập, hãy đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó nhấp vào Install.

Sau khi thiết lập hoàn tất, hãy khởi động lại hệ thống và kiểm tra xem thông báo lỗi có biến mất hay không.

Phương pháp # 03: Run the SFC scan

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh trình kiểm tra file hệ thống để sửa lỗi. Đây là cách thực hiện:

Nhấn Start, nhập cmd và nhấp vào Run as administrator

Bây giờ gõ lệnh sau:

sfc /scannow

Sau đó nhấn Enter. Chờ cho quá trình quét hệ thống hoàn tất.

Tất cả các file bị hỏng bây giờ sẽ được sửa. Nếu trước đây file vcruntime140.dll bị hỏng thì bây giờ file cũng sẽ được sửa. 

Phương pháp # 04: Cài đặt lại chương trình bị ảnh hưởng 

Đôi khi, bạn có thể được yêu cầu gỡ cài đặt và cài đặt lại chương trình bị ảnh hưởng. Có thể chương trình không được tải xuống hoặc cài đặt đúng cách. Các chương trình có xu hướng có bản sao riêng của các file Vcruntime140.dll có thể giúp giải quyết vấn đề, miễn là chúng được tải xuống và cài đặt đúng cách. 

Để gỡ cài đặt, hãy nhấn Win + I để mở cài đặt. Sau đó nhấp vào Apps trong bảng điều khiển bên trái. 

Nhấp vào Apps & features.

Tìm kiếm ứng dụng bị ảnh hưởng, sau đó nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh ứng dụng đó và chọn Uninstall.

Thực hiện quá trình gỡ cài đặt, sau đó tải xuống lại và cài đặt lại chương trình. 

Phương pháp # 05: Tải xuống file DLL theo cách thủ công

Đối với những người không biết, bạn có thể tải xuống các file DLL ngay lập tức và sửa hầu hết các lỗi ứng dụng. Trước tiên, hãy truy cập dll-files.com và tra cứu “VCRUNTIME100.dll”. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết này để đến trang trực tiếp. Bây giờ, hãy tải xuống file cho hệ thống 32 bit hoặc 64 bit. Nhấp vào Download để lưu file vào máy tính.

Nó sẽ tải xuống một file Zip. Bên trong kho lưu trữ Zip, bạn sẽ có file DLL cùng với file văn bản readme.

Di chuyển file DLL đến thư mục cài đặt của file đang gặp lỗi file DLL. 

Phương pháp # 06: Cập nhật driver

Việc không cập nhật driver có thể khiến bạn bị ảnh hưởng, bao gồm cả lỗi file DLL ngẫu nhiên. Trong trường hợp này, bạn phải đi tới Device Manager và cập nhật tất cả các driver theo cách thủ công. Đầu tiên, nhấn Windows + R và chạy lệnh devmgmt.msc.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến Device Manager. Bây giờ, hãy mở rộng bất kỳ nhánh nào và nhấp chuột phải vào thành phần phần cứng mà bạn muốn sửa đổi. Tiếp theo, nhấp vào Update driver.

Sau đó, đi tới Browse my computer for drivers.

Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào Let me pick from a list of available drivers on my computer.

Windows sẽ tra cứu driver và cung cấp cho bạn một danh sách. Nhấp vào driver bạn muốn cài đặt và nhấp vào Next.

Nó sẽ được cài đặt ngay lập tức. Làm điều này cho tất cả các driver đáng ngờ và sau đó thử lại.

Phương pháp # 07: Kiểm tra các mục đã cách ly trong Windows Defender

Windows Defender tự quét hệ thống để tìm các file có khả năng gây hại, đặc biệt nếu không có chương trình chống virus trên hệ thống. Có thể trình bảo vệ cửa sổ đã cách ly file Vcruntime140.dll.

Để kiểm tra xem có đúng như vậy không, hãy nhấn Start, nhập Windows Security, sau đó chọn ứng dụng.

Nhấp vào Virus & threat protection.

Nếu bộ bảo vệ cửa sổ đã quét và cách ly các file, bạn sẽ thấy Quarantined threats. Nếu file ở đây, hãy chọn nó và sau đó chọn Restore.

Phương pháp # 08: Cập nhật Windows

Nếu nguồn gốc của sự cố là lỗi, cập nhật Windows là một giải pháp tiềm năng. Để kiểm tra các bản cập nhật, hãy nhấn Win + I để mở cài đặt và nhấp vào Windows Update ở ngăn bên trái.

Sau đó nhấp vào Check for updates.

Nếu có bất kỳ bản cập nhật nào có sẵn, hãy cài đặt chúng và khởi động lại PC. Sau đó, kiểm tra xem chương trình bị ảnh hưởng có hoạt động trở lại hay không. 

Phương pháp # 09: Thực hiện khôi phục hệ thống

Khôi phục hệ thống không dễ thực hiện, đặc biệt là khi thời gian là quan trọng. Tất cả những gì bạn cần là một Restore Point (điểm khôi phục) và Windows sẽ có thể tự quay trở lại thời điểm trước khi thực hiện các thay đổi. Điểm khôi phục có thể được thực hiện tự động hoặc thủ công. Nói chung, mọi bản cập nhật Windows khá lớn đều tạo một điểm khôi phục, có nghĩa là quay lại bản dựng trước đó sẽ không quá khó khăn. 

Trong tất cả các khả năng, một trong chín phương pháp này có thể giúp bạn khắc phục thông báo lỗi “ Vcruntime140.dll is missing ”. Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích và có thể chạy lại chương trình của mình. 

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo