6 cách tắt tin nhắn trực tiếp (DM) trên Instagram

Không có cách nào trực tiếp để tắt hoàn toàn tin nhắn trên Instagram. Tuy nhiên, bạn có thể tắt chúng cho những người bạn không biết. Ngoài ra, còn tồn tại nhiều cách giải quyết khác nhau để hạn chế việc nhắn tin trên Instagram. Hãy cùng kiểm tra cách tắt DM trên Instagram. Xin lưu ý rằng ảnh chụp màn hình được chụp trên điện thoại Android nhưng các bước này có thể áp dụng cho cả Android và iPhone.

Cách tắt tin nhắn trên Instagram

1. Tắt tin nhắn trực tiếp từ người lạ

Theo mặc định, tin nhắn từ những người theo dõi bạn mà bạn không theo dõi cũng như những người không có trong những người theo dõi hoặc danh sách theo dõi của bạn sẽ đến trong thư mục yêu cầu tin nhắn Instagram. Nếu bạn không muốn nhận yêu cầu tin nhắn từ những người ngẫu nhiên, Instagram cung cấp một cách dễ dàng để vô hiệu hóa chúng và kiểm soát ai có thể nhắn tin cho bạn.

1. Mở ứng dụng Instagram và chuyển đến màn hình hồ sơ.

2 . Nhấn vào biểu tượng ba thanh và chọn cài đặt từ menu.

Instagram Tắt Cài đặt Tin nhắn

3. Đi tới Privacy > Messages.

Instagram Tắt yêu cầu tin nhắn

4. Nếu bạn không muốn nhận tin nhắn từ những người theo dõi mình, hãy nhấn vào Your followers on Instagram và chọn không nhận yêu cầu.

Instagram Tắt Tin nhắn Yêu cầu Người theo dõi

Mẹo: Nếu tin nhắn Facebook và Instagram của bạn được liên kết, bạn có thể tùy chỉnh người có thể nhắn tin cho bạn trong kết nối tiềm năng.

Quay lại và bạn sẽ tìm thấy phần những người khác với People on Facebook và Others on Instagram. Thay đổi giá trị của chúng thành không nhận yêu cầu.

Instagram Tắt tin nhắn Yêu cầu Người theo dõi Người khác

Bây giờ bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn từ những người mà bạn đang theo dõi.

2. Tắt tiếng liên hệ

Nếu bạn muốn dừng tin nhắn từ một số liên hệ đã chọn, bạn có thể tắt tiếng chuỗi chat của họ. Ngay cả khi họ gửi tin nhắn, bạn sẽ không được thông báo về điều đó. Nhưng nếu trạng thái hoạt động của bạn đang bật, họ có thể thấy trạng thái online trên chuỗi chat của bạn.  

Để tắt tiếng một số liên lạc, hãy mở chuỗi tin nhắn của họ và nhấn vào tên của họ ở trên cùng. Bật nút gạt bên cạnh Mute message. Bạn cũng có thể tắt tiếng thông báo cuộc gọi. Người khác sẽ không biết rằng bạn đã tắt tiếng họ.

Instagram Tắt tin nhắn Bỏ qua mọi người

3. Tắt thông báo

Nếu không muốn nhận tin nhắn từ bất kỳ ai, bạn có thể tắt hoàn toàn thông báo tin nhắn thay vì chỉ ẩn một vài người. Để làm như vậy, hãy chuyển đến Instagram Settings > Notifications. Bật nút gạt bên cạnh Pause all nếu bạn muốn tạm dừng tất cả các loại thông báo trên Instagram, chẳng hạn như nhận xét, người theo dõi, trực tiếp và tin nhắn.

Instagram Tắt Thông báo Tin nhắn Tạm dừng

Để chỉ tắt thông báo tin nhắn, hãy nhấn vào Messages and Calls. Chọn tắt trong Message requests và Messages. Bây giờ, khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn, bạn sẽ không nhận được thông báo cho tin nhắn đó. Tin nhắn sẽ âm thầm đến hộp thư đến của bạn.

Instagram Tắt Thông báo Tin nhắn

Xin lưu ý rằng cài đặt thông báo của bạn được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị mà bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản Instagram. Nghĩa là, nếu bạn tắt thông báo tin nhắn cho tài khoản của mình trên một thiết bị, bạn sẽ không nhận được chúng trên một thiết bị khác.

4. Tắt tin nhắn trên Instagram Story

Khi bạn chia sẻ một câu chuyện, mọi người có thể trả lời câu chuyện đó và phản hồi sẽ được gửi đến tin nhắn Instagram Direct của bạn. Bạn có thể tắt tính năng trả lời tin nhắn trên Instagram story để không ai có thể trả lời chúng.

Để làm như vậy, hãy chuyển đến Instagram Settings > Privacy > Story. Chọn tắt hoặc những người bạn theo dõi tùy thuộc vào yêu cầu của bạn trong Allow message replies.

Instagram Tắt Tin nhắn Trả lời Câu chuyện

5. Hạn chế người dùng

Hạn chế người dùng cũng hữu ích nếu bạn muốn ngừng nhận tin nhắn từ họ. Đó là một hình thức để chặn ai đó.

Nói một cách đơn giản, bất kỳ thư mới nào từ một số liên lạc bị hạn chế sẽ được chuyển đến thư mục yêu cầu thư thay vì thư mục thông thường. Do đó, bạn sẽ không được thông báo về bất kỳ tin nhắn mới nào từ họ. Cách giải quyết này có hai ưu điểm bổ sung. Người khác sẽ không biết rằng bạn đã hạn chế họ và họ sẽ không thể thấy trạng thái online của bạn.

Để hạn chế ai đó, hãy mở chuỗi chat của họ và nhấn vào tên. Nhấn vào Restrict, sau đó là Restrict account. Ngoài ra, hãy đi tới Settings > Privacy > Restricted accounts để hạn chế mọi người.

Instagram Tắt Hạn chế Tin nhắn

6. Chặn người dùng

Cuối cùng, bạn cũng có thể thực hiện một bước nghiêm ngặt là chặn người dùng nếu bạn muốn ngừng nhận tin nhắn từ họ. Để làm như vậy, hãy nhấn vào tên của họ ở đầu cuộc chat của họ. Nhấn vào Block.

Instagram Tắt Chặn Tin nhắn

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Bạn có thể tắt xác nhận đã đọc trên Instagram không

Bạn không thể tắt xác nhận đã xem hoặc đã đọc trong tin nhắn Instagram.

Ai đó có thể gửi tin nhắn cho tôi nếu tôi có tài khoản Instagram riêng không

Đặt tài khoản Instagram của bạn ở chế độ riêng tư không có bất kỳ tác động nào đến tin nhắn. Mọi người vẫn có thể thấy tùy chọn gửi tin nhắn dưới biểu tượng dấu ba chấm. Bạn sẽ cần phải tắt các thông báo như được hiển thị trong phương pháp 1 ở trên.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo