Cách chia sẻ máy in qua mạng LAN và WiFi trên Windows 11

Trong Windows 11, bạn có thể thêm một máy in mới và chia sẻ máy in đó với những người khác trên cùng một mạng, cho dù ở nhà hay tại văn phòng.

Có hai phương pháp mà người ta có thể sử dụng để chia sẻ máy in. Nếu bạn có một máy in hỗ trợ in qua mạng WiFi và được kết nối với mạng của bạn qua router hoặc bộ chuyển mạch, thì tất cả các PC sẽ có thể kết nối trực tiếp với máy in và thêm nó riêng lẻ.

Nếu máy in không phải là máy in hỗ trợ share qua mạng WiFi, mà máy in được gắn hoặc cài đặt trực tiếp vào một PC trong nhà, thì bạn có thể chia sẻ nó trên PC được kết nối với các PC khác trong nhà hoặc văn phòng. Để những người khác thêm và in vào máy in, hãy đảm bảo máy in được kết nối không dây với PC chính hoặc bằng cáp USB, sau đó bật máy in.

Đồng thời đảm bảo rằng PC chính đã được bật, được kết nối với máy in và được kết nối với mạng. Khi tất cả các yêu cầu được chọn ở trên, hãy sử dụng các bước bên dưới để chia sẻ máy in để người khác có thể in với máy in đó.

Cách chia sẻ máy in qua mạng LAN và WiFi trên Windows 11

Một lần nữa, người ta có thể chia sẻ máy in được kết nối với PC với những người dùng khác trong mạng gia đình hoặc văn phòng. Bạn sẽ cần biết tên của PC chính (PC được kết nối với máy in).

Để chia sẻ một máy in, nó phải được cài đặt và kết nối với PC chính. Nếu bạn chưa cài đặt máy in, hãy sử dụng bài đăng dưới đây để tìm hiểu cách cài đặt thêm máy in vào Windows 11.

Vào Cài đặt hệ thống, Start ==> Settings ==>  Bluetooth & devices, sau đó chọn  Printers & scanners trên ngăn bên phải của màn hình hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

windows 11 thêm máy quét mới

Tiếp theo, nhấp vào ô của máy in bạn muốn chia sẻ. Nếu bạn đã cài đặt nhiều máy in trên PC của mình, tất cả chúng sẽ được liệt kê trong ngăn này.

windows 11 chia sẻ máy in với người khác

Khi ngăn chi tiết máy in mở ra, hãy chọn ô Printer Properties như được tô sáng bên dưới.

windows 11 chia sẻ ngăn thuộc tính máy in

Trên cửa sổ bật lên, dưới tùy chọn Sharing tab, bấm Change Sharing như được tô sáng bên dưới.

windows 11 thay đổi tùy chọn chia sẻ 1

Cuối cùng, chọn hộp bên cạnh: Share this printer để chia sẻ máy in. Trong hộp Tên chia sẻ, nhập tên được chia sẻ mà các PC khác sẽ thấy khi kết nối với máy in. Tên có thể được mô tả để xác định máy in cụ thể.

windows 11 chia sẻ cài đặt máy in này

Nếu bạn muốn, hãy chỉnh sửa tên chia sẻ của máy in. Bạn sẽ sử dụng tên này để kết nối với máy in từ PC phụ. Máy in phải được chia sẻ và sẵn sàng cho các PC khác kết nối và thêm nó vào.

Cách share kết nối với máy in dùng chung trên Windows 11

Bây giờ máy in đã được chia sẻ ở trên, nếu bạn muốn in máy in từ một PC khác trong cùng một mạng, hãy làm theo các bước bên dưới.

  • Nếu bạn không thấy máy in mình muốn, hãy chọn The printer that I want isn’t listed
  • Trong hộp thoại Add printer, hãy chọn  Select a shared printer by name, sau đó nhập tên máy tính hoặc thiết bị của PC chính và tên chia sẻ của máy in bằng một trong các format sau:
    • \\computername\printername
    • http://computername/printername/.printer
  • Khi được nhắc cài đặt driver máy in, hãy chọn  Next  để hoàn tất cài đặt.
windows 11 chia sẻ máy in theo tên

Theo mặc định, bạn cần tên người dùng và mật khẩu của PC chính để truy cập máy in.

Sau khi tất cả được kết nối và thêm vào, bạn sẽ có thể in tới máy in từ các PC phụ trên mạng của mình.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo