Cách tạo texture, thêm chất liệu giấy trong Photoshop

Trong Photoshop, có nhiều cách khác nhau để đạt được cùng một kết quả và việc tạo texture – thêm chất liệu để tạo hiệu ứng như trên giấy từ đầu không phải là ngoại lệ của quy tắc đó. Tất nhiên, chúng ta có thể tái tạo nhiều loại giấy khác nhau, nhưng quá trình này không thay đổi quá nhiều từ loại giấy này sang loại giấy khác.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo một kết cấu giấy đơn giản từ đầu chỉ bằng các công cụ và bộ lọc mặc định của Photoshop, với một vài chỉnh sửa để làm cho nó trông thú vị hơn.

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng canvas 1800 x 1200 px.

Bước 2

Đi tới Layer> New Fill Layer> Solid Color. Đặt tên của lớp này thành “Paper Color” và nhấp vào OK.

Bước 3

Trong cửa sổ Bộ chọn màu, đặt màu thành #f5f5f5 và nhấp vào OK.

Bước 4

Đi tới Layer> New> Layer. Đặt tên của lớp này thành “Texture” và nhấp vào OK.

Bước 5

Đặt Màu nền trước thành #f8f8f8 và đi tới Edit > Fill. Trong cửa sổ Tô màu, đặt Nội dung thành “Foreground Color” và nhấp vào OK.

Bước 6

Với lớp “Texture” được chọn, vào Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object.

Bước 7

Đi tới Filter > Filter Gallery. Trong Texture, chọn “Texturizer”, áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 8

Trong Bảng Layers, nhấp đúp vào biểu tượng tùy chọn pha trộn bộ lọc. Trong cửa sổ Blending Options, đặt Opacity thành 50% và bấm OK.

Bước 9

Một lần nữa, vào Filter> Filter Gallery. Trong Brush Strokes, chọn “Spatter”, áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 10

Trong Bảng Layers, nhấp đúp vào biểu tượng tùy chọn pha trộn bộ lọc đầu tiên. Trong cửa sổ Blending Options, đặt Opacity thành 50% và bấm OK.

Bước 11

Với lớp Texture vẫn được chọn, vào Filter> Noise> Add Noise. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 12

Trong Bảng Layers, nhấp đúp vào biểu tượng tùy chọn pha trộn bộ lọc đầu tiên. Trong cửa sổ Blending Options, đặt Mode thành Linear Burn, giảm Opacity xuống 30% và bấm OK.

Bước 13

Cuối cùng, đặt chế độ hòa trộn của lớp “Texture” thành Multiply.

Bước 14

Nếu bạn muốn thay đổi màu giấy, chỉ cần nhấp đúp vào hình thu nhỏ của lớp “ Paper Color ”, chọn bất kỳ màu nào bạn muốn và nhấp vào OK.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo