Cách tạo Texture trong Photoshop dạng sọc ngang vân sóng

Đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để cố gắng tìm ra kết cấu phù hợp nào sẽ áp dụng cho một dự án thiết kế mà chúng ta có. Sau đó, có những lúc chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy đúng nhưng sau đó biết được rằng nó không phù hợp với kích thước hoặc màu sắc mà chúng ta đang tìm kiếm. Thật may mắn cho chúng ta, Photoshop có tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra hầu hết mọi kết cấu Texture mà chúng ta có thể nghĩ đến, bao gồm cả Texture dạng sọc hoặc các vân sóng – Cardboard Texture! Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách bạn có thể tạo kết cấu các vân sóng hoàn hảo trong Photoshop.

Nhưng trước khi chúng tôi bắt đầu, và nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn này chính xác như được mô tả, vui lòng tải xuống bộ Subtle Noise Effects sau đây từ Link 1 hoặc Link 2

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một tài liệu mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng 1800 x 1200 px với nền trắng.

Bước 2

Đặt màu Nền trước thành #7a603b và màu Nền thành #c7a576.
Lưu ý: Bạn có thể chọn bất kỳ sự kết hợp màu nào khác mà bạn muốn cho các tông của mình.

Bước 3

Đi tới Filter> Render> Clouds.

Bước 4

Đi tới Filter > Noise > Add Noise. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 5

Đi tới Filter > Filter Gallery. Trong Texture, chọn hiệu ứng Texturizer, áp dụng các cài đặt sau và bấm OK.

Bước 6

Đi tới Layer> New> Layer. Đặt tên lớp này là “Halftone” và nhấp vào OK.

Bước 7

Chọn công cụ Paint Bucket Tool (G) và tô lớp “Halftone” bằng màu Foreground.

Bước 8

Đi tới Filter > Filter Gallery. Trong Sketch, chọn hiệu ứng Halftone Pattern, áp dụng các cài đặt sau và bấm OK.

Bước 9

Đặt chế độ hòa trộn lớp “Halftone” thành Darken và giảm Opacity xuống 80%.

Bước 10

Đi tới Layer> Duplicate Layer. Đặt tên lớp này là “Ripple” và nhấp vào OK.

Bước 11

Đặt chế độ hòa trộn lớp “Ripple” trở lại Bình thường và giảm Opacity xuống 65%.

Bước 12

Đi tới Filter > Distort > Ripple. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 13

Đi tới Layer> Duplicate Layer. Đặt tên lớp này là “High Pass” và nhấp vào OK.

Bước 14

Đi tới Filter > Other > High Pass. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 15

Đặt chế độ hòa trộn của layer “High Pass” thành Soft Light và tăng Opacity lên 85%.

Bước 16

Đi tới Layer> New> Layer. Đặt tên lớp thành “Dark Noise”, giảm Opacity xuống 30% và nhấp vào OK.

Bước 17

Chọn Công cụ Brush (B), đặt màu Foreground thành Đen và từ bảng điều khiển cọ (nằm ở thanh công cụ trên cùng) chọn bất kỳ cọ nào trong số các cọ Subtle Noise đã tải xuống.

Bước 18

Với Công cụ Brush được chọn, nhấp một lần vào canvas để áp dụng bàn chải nhiễu tinh tế.

Bước 19

Một lần nữa, vào Layer> New> Layer. Đặt tên lớp thành “Light Noise”, giảm Opacity xuống 20% ​​và nhấp vào OK.

Bước 20

Chọn công cụ Brush Tool (B), đặt màu Foreground thành White và từ bảng brush (nằm ở thanh công cụ trên cùng) chọn bất kỳ cọ nào trong số các cọ Subtle Noise đã tải xuống.

Bước 21

Cuối cùng, với công cụ Brush Tool đã chọn, hãy nhấp một lần lên canvas để áp dụng brush nhiễu tinh tế và hoàn thành Texture các vân sóng của chúng ta.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo