Cách tạo hiệu ứng chữ trừu tượng trong Photoshop

Trở lại những năm 50, có một xu hướng nghệ thuật ở Hoa Kỳ được gọi là “OpArt”. Loại hình nghệ thuật này sử dụng các hiện tượng quang học để tạo ra các hình ảnh trừu tượng và tạo ra cảm giác chuyển động trên các bề mặt hai chiều. Bây giờ Op Art đã trở lại xu hướng, chúng ta có thể thấy loại hiệu ứng này cũng được sử dụng trên các văn bản.

Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn một cách đơn giản để tạo hiệu ứng chữ trừu tượng trong Photoshop, do đó không cần phải thực hiện lại toàn bộ quá trình cho một loại văn bản khác hoặc các dòng.

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Tôi sẽ tạo của tôi với kích thước 1800 x 1200 px bằng cách sử dụng màu Đen làm nền.

Bước 2

Chọn công cụ Line Tool (U). Đảm bảo rằng trong thanh công cụ trên cùng, chế độ được đặt thành Shape, Weight thành 7 px và đặt bất kỳ màu nào bạn muốn cho các đường của mình, trong trường hợp này, tôi sẽ thiết lập của tôi thành #e1dfbd. Vẽ một đường bên ngoài khu vực bảng vẽ từ trên xuống dưới như hình minh họa.

Bước 3

Nhấn Ctrl + J trên bàn phím của bạn để nhân đôi dòng và di chuyển nó sang phải khoảng 40 px.

Bước 4

Lặp lại bước cuối cùng này vượt quá diện tích bảng vẽ của bạn như được hiển thị.

Bước 5

Chọn tất cả các lớp ngoại trừ lớp Nền và đi tới Layer> Combine Shapes> Unite Shapes.

Bước 6

Với lớp đường được chọn, nhấn Ctrl + T trên bàn phím của bạn và trong khi giữ phím Shift, xoay lớp 45º như được hiển thị. Sau đó nhấn phím Enter để thực hiện các thay đổi.

Bước 7

Đi tới Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object.

Bước 8

Tạo một file mới có cùng kích thước mà chúng tôi đã sử dụng trên file dòng, nhưng hãy đảm bảo đặt Nền thành Màu trắng.

Bước 9

Chọn Công cụ Kiểu ngang (T) và nhập văn bản của bạn với màu đen. Trong trường hợp này, tôi chỉ cần gõ “MDL” bằng kiểu chữ đậm.

Bước 10

Với lớp văn bản được chọn, đi tới Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object.

Bước 11

Đi tới Filter> Blur> Gaussian Blur. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK. Lưu file ở bất kỳ đâu trên máy tính của bạn dưới dạng “Displacement Map.psd” và đóng file đó.
Lưu ý: Tùy thuộc vào kích thước văn bản của bạn, bạn có thể cần thay đổi giá trị này một chút. Nhằm tái tạo số lượng Làm mờ bạn thấy trên hình ảnh.

Bước 12

Quay lại file dòng, chọn lớp dòng và đi tới Filter > Distort > Displace. Áp dụng các giá trị sau và nhấp vào OK.

Bước 13

Tìm file “Displacement Map.psd” trên máy tính của bạn và nhấp vào Mở.

Bước 14

Đi tới File > Place. Một lần nữa, xác định vị trí file “Displacement Map.psd” trên máy tính của bạn và nhấp vào Vị trí. Nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn để xác nhận.

Bước 15

Cuối cùng, đặt chế độ hòa trộn của lớp bản đồ dịch chuyển thành Multiply và giảm độ mờ xuống khoảng 85%.

Lưu ý cuối cùng

Như chúng tôi đã thực hiện hiệu ứng này với các tầng layer, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các dòng và văn bản mà không cần phải thực hiện lại toàn bộ quy trình. Chỉ cần nhấp đúp vào hình thu nhỏ của đối tượng thông minh, thực hiện các thay đổi của bạn và lưu nó như bạn thường làm khi làm việc với các đối tượng thông minh.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo