Cách blend màu Vintage trong Photoshop (Retro 90’s Photo Effect)

Xu hướng blend màu Vintage từ khi những năm 90 đang trở lại, nhiều nghệ sĩ muốn tái hiện lại diện mạo của những năm 90 trong các dự án của họ. Nhờ có Photoshop, bạn có thể hoàn thành diện mạo những năm 90 đó. Trong khi một số phương pháp tốn thời gian, có những phương pháp khác nhanh chóng như phương pháp mà tôi sẽ chỉ cho bạn hôm nay.

Blend màu Vintage sẽ không chỉ mang lại cho bạn một kết quả chuyên nghiệp mà còn có cơ hội thay đổi các thông số sau khi thực hiện hiệu ứng để sử dụng nó nhiều lần tùy thích mà không cần phải thực hiện lại toàn bộ. Xin lưu ý rằng mỗi hình ảnh là duy nhất, vì vậy các cài đặt tôi sẽ hiển thị cho bạn ở đây phải được lấy làm cơ sở cho tất cả các hình ảnh của bạn và nó có thể yêu cầu một số giá trị khác nhau trên mỗi cài đặt tùy thuộc vào ảnh của bạn.

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, và nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn này chính xác như được mô tả, vui lòng tải xuống hình ảnh người mẫu miễn phí sau từ Pexels: Tải xuống .

Bước 1

Mở hình ảnh của bạn trong Photoshop.

Bước 2

Đi tới Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object.

Bước 3

Đi tới Filter > Camera Raw Filter.

Bước 4

Trong cửa sổ Camera Raw, hãy mở rộng tab Basic và áp dụng các cài đặt sau.

Bước 5

Mở rộng tab Curve. Đảm bảo chọn tùy chọn tham số Curve và áp dụng các giá trị sau.

Bước 6

Vẫn trong tab Curve, chọn Point Curve. Thêm 2 điểm neo mới bằng cách nhấp vào bất kỳ đâu trên đường cong và sau đó áp dụng các giá trị sau cho mỗi điểm:

 1. 0-0
 2. 70-65
 3. 145-130
 4. 255-210

Bước 7

Bây giờ chọn Kênh màu đỏ. Thêm 4 điểm neo mới bằng cách nhấp vào bất kỳ đâu trên đường cong và sau đó áp dụng các giá trị sau cho mỗi điểm:

 1. 0-0
 2. 45-15
 3. 75-50
 4. 130-135
 5. 210-215
 6. 255-255

Bước 8

Bây giờ chọn Kênh màu xanh lá cây. Thêm 4 điểm neo mới bằng cách nhấp vào bất kỳ đâu trên đường cong và sau đó áp dụng các giá trị sau cho mỗi điểm:

 1. 0-0
 2. 35-10
 3. 80-65
 4. 135-150
 5. 210-215
 6. 255-255

Bước 9

Bây giờ chọn Kênh màu xanh biển. Thêm 4 điểm neo mới bằng cách nhấp vào bất kỳ đâu trên đường cong và sau đó áp dụng các giá trị sau cho mỗi điểm:

 1. 0-0
 2. 40-10
 3. 90-80
 4. 128-150
 5. 210-220
 6. 255-255

Bước 10

Tiếp theo, mở rộng tab Detail và áp dụng các giá trị sau.

Bước 11

Bây giờ hãy mở rộng tab Color Mixer và áp dụng các giá trị sau.

Bước 12

Mở rộng tab Color Grading, chọn tùy chọn Highlights  và áp dụng các giá trị sau.

Bước 13

Tiếp theo, mở rộng tab Effects  và đặt giá trị Grain thành 10.

Bước 14

Cuối cùng, mở rộng tab Calibration  và áp dụng các giá trị sau.

Mẹo cuối cùng

Nếu sau đó bạn muốn điều chỉnh một số cài đặt hiệu ứng, chỉ cần nhấp vào mũi tên xuống của lớp hình ảnh để hiển thị các hiệu ứng lớp và sau đó nhấp đúp vào “Camera Raw Filter” để mở cửa sổ Camera Raw, thực hiện các điều chỉnh của bạn và sau đó nhấp vào Ok trong cửa sổ Camera Raw.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo