Cách bọc văn bản xung quanh bất kỳ đối tượng nào trong Photoshop

Bạn muốn bọc chữ dạng dài (Wrap Text Around) của mình xung quanh một đối tượng (hình ảnh, layer, text …) để các từ vừa vặn và trông vẫn hấp dẫn mà không gặp rắc rối khi điều chỉnh từng từ trên mỗi dòng? Sau đó, hãy đọc tiếp khi tôi hướng dẫn bạn thủ thuật đơn giản để quấn văn bản hiệu quả xung quanh bất kỳ đối tượng nào trong Photoshop dưới 5 phút!

Bước 1

Mở hình ảnh của bạn trong Photoshop.

Bước 2

Chọn công cụ Lasso Tool (L) và vẽ một vùng chọn thô trên vùng mà bạn muốn viết văn bản của mình.

Bước 3

Đi tới Window> Paths và nhấp vào biểu tượng “Make Work Path From Selection”.

Bước 4

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) và nhấp vào bất kỳ đâu bên trong khu vực đường dẫn.

Bước 5

Sử dụng bất kỳ phông chữ nào, ở bất kỳ kích thước nào và với bất kỳ màu nào, hãy nhập văn bản của bạn như bạn thường làm trong Photoshop.

Bước 6

Nếu bạn muốn điều chỉnh tốt vùng loại, hãy chọn Công cụ chọn trực tiếp (A) và sau đó chỉ cần sắp xếp các điểm neo khác nhau của đường dẫn theo ý muốn của bạn.

Bước 7

Vì văn bản bên trong đường dẫn vẫn hoàn toàn có thể chỉnh sửa được, bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước phông chữ, màu sắc và kiểu chữ như bạn thường làm với bất kỳ văn bản nào trong Photoshop.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo