Cách tạo hiệu ứng chữ bong bóng nước trong Photoshop

Bạn thích hiệu ứng chữ bong bóng nước? Trong hướng dẫn này, tôi sẽ đưa ra những điều cơ bản về cách hợp nhất văn bản với nền. Kỹ thuật bạn sẽ thấy bên dưới sẽ làm cho văn bản có vẻ bị bóp méo bởi bong bóng nước.

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, và nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn này chính xác như được mô tả, vui lòng tải xuống hình ảnh Bong bóng nước sau: Tải xuống .

Bước 1

Mở hình ảnh bong bóng nước trong Photoshop.

Bước 2

Nhấn “Ctrl + J” trên bàn phím của bạn để sao chép lớp nền.

Bước 3

Đi tới Image > Adjustments > Desaturate.

Bước 4

Đi tới Image > Adjustments > Levels. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.
Lưu ý: chìa khóa ở đây là phải có độ tương phản tốt làm hài hòa nền và bong bóng, giữ một số tông màu xám nhạt giữa (không phải màu đen và trắng thuần túy).

Bước 5

Đi tới Filter> Blur> Gaussian Blur. Đặt Radius thành 3 pixel và nhấp vào OK.

Bước 6

Lưu file ở bất kỳ đâu trên máy tính của bạn với tên “Displacement Map.PSD”.

Bước 7

Chọn Công cụ Loại ngang (T) và nhập văn bản của bạn bằng bất kỳ phông chữ nào bạn thích. Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng “Heavitas”.

Bước 8

Với lớp văn bản được chọn, đi tới Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object.

Bước 9

Đi tới Filter > Distort > Displace. Áp dụng các giá trị sau và nhấp vào OK.

Bước 10

Chọn “Displacement Map.PSD” mà chúng tôi đã lưu trước đó và nhấp vào Mở.

Bước 11

Đi tới Filter > Noise > Median. Đặt Radius thành 5 pixel và nhấp vào OK.

Bước 12

Đi tới Filter> Blur> Gaussian Blur. Đặt Radius thành 0,5 pixel và nhấp vào OK.

Bước 13

Đi tới Layer> New Fill Layer> Solid Color. Đặt tên lớp này là “Text Color”, hãy nhớ chọn tùy chọn “Use Previous Layer to Create Clipping Mask” và nhấp vào OK.

Bước 14

Trong cửa sổ Bộ chọn màu, đặt màu thành bất kỳ màu nào bạn muốn và bấm OK.

Bước 15

Chọn bản sao chưa bão hòa của lớp Nền và đi tới Layer > Arrange > Bring to Front..

Bước 16

Cuối cùng, đặt chế độ hòa trộn thành Multiply và giảm opacity xuống khoảng 15%.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo