Cách tạo hiệu ứng kính mờ đơn giản trong Photoshop

Có rất nhiều hiệu ứng mà bạn có thể tìm thấy trong Photoshop và một trong số đó, hiệu ứng kính mờ – frosted glass effect, là những gì tôi sẽ dạy bạn hôm nay. Kỹ thuật này có thể hữu ích nếu bạn muốn thay đổi hình dạng kính hoặc muốn cường độ hiệu ứng mờ.

Bước 1

Mở hình ảnh của bạn trong Photoshop. Trong trường hợp này, tôi đang sử dụng một trong những “Liquid Gradient Poster Templates” mà bạn có thể tìm thấy ngay trên Google Search.

Bước 2

Với lớp Nền được chọn, đi tới Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object.

Bước 3

Nhấn Ctrl + J trên bàn phím của bạn để sao chép lớp Smart Object và đổi tên thành “Glass Effect”.

Bước 4

Với lớp Hiệu ứng kính được chọn, vào Filter> Blur> Gaussian Blur. Đặt Radius thành 8 px và nhấp vào OK.
Lưu ý: Tùy thuộc vào kích thước hình ảnh của bạn, bạn có thể cần thay đổi giá trị một chút.

Bước 5

Vào Filter> Filter Gallery và từ nhóm “Distort”, chọn hiệu ứng “Glass”, áp dụng các giá trị sau và nhấp vào OK.
Lưu ý: Một lần nữa, tùy thuộc vào kích thước hình ảnh của bạn, bạn có thể cần thay đổi các giá trị này một chút.

Bước 6

Sử dụng phương pháp ưa thích của bạn, vẽ bất kỳ hình dạng nào bạn muốn sử dụng làm hình dạng thủy tinh và đổi tên lớp thành “Glass Shape”. Trong trường hợp này, tôi sẽ chỉ vẽ một hình dạng trừu tượng bằng công cụ Pen Tool (P).

Bước 7

Đi tới Layer> Layer Style> Stroke. Áp dụng các giá trị sau và đảm bảo chọn White sang Transparent gradient.
Lưu ý: Tùy thuộc vào kích thước hình ảnh của bạn, bạn có thể cần thay đổi giá trị kích thước nét vẽ một chút.

Bước 8

Chọn hiệu ứng “Drop Shadow”, áp dụng các giá trị sau và nhấp vào OK.
Lưu ý: Hãy thoải mái thay đổi các giá trị tùy theo hiệu ứng mà bạn muốn đạt được.

Bước 9

Với lớp “Glass Shape” được chọn, đi tới Layer > Arrange > Send Backward để nó được đặt giữa 2 Đối tượng Thông minh.

Bước 10

Cuối cùng, chọn layer “Glass Effect” và đi tới Layer> Create Clipping Mask.

Một số lưu ý cuối cùng:

Bây giờ chúng ta đã hoàn thành hiệu ứng kính, bạn có thể di chuyển lớp Hình dạng kính của mình xung quanh thiết kế đến vị trí bạn muốn và hiệu ứng sẽ tuân theo vị trí hình dạng đó. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy rằng hiệu ứng kính cần một số điều chỉnh, bạn có thể mở rộng các bộ lọc thông minh của Hiệu ứng kính, nhấp đúp vào bất kỳ hiệu ứng nào trong số cả hai hiệu ứng mà chúng tôi đã sử dụng và điều chỉnh nó; sau đó chỉ cần nhấp vào OK và hiệu ứng sẽ được cập nhật trên thiết kế của bạn.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo