Cách tạo Brush tia sáng, hào quang, tia nắng mặt trời trong Photoshop

Brush Photoshop có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi chỉnh sửa hoặc tăng cường nguồn sáng. Tuy nhiên, thông thường, bạn có thể không tìm được Brush hoàn hảo. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng tạo Light Ray Brushes của riêng bạn trong Photoshop chỉ bằng cách sử dụng các công cụ mặc định sau này có thể được sử dụng để chỉnh sửa bất kỳ hình ảnh nào.

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu và nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn này chính xác như được mô tả, vui lòng tải xuống hình ảnh miễn phí sau từ Pexels: Tải xuống

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một file mới với kích thước 4000 x 4000 px.

Bước 2

Đi tới Layer> New> Layer. Đặt tên cho lớp này là “Light Ray” và nhấp vào OK.

Bước 3

Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool (M) và vẽ một vòng tròn có kích thước xấp xỉ 1500 px trên đỉnh chính giữa của bảng vẽ như được hiển thị.

Bước 4

Đi tới Select > Modify > Feather. Đặt giá trị 150 px và nhấp vào OK.

Bước 5

Đi tới Filter> Render> Clouds.

Bước 6

Nhấn Ctrl + D trên bàn phím để bỏ chọn vòng kết nối.

Bước 7

Đi tới Image > Adjustments > Levels. Áp dụng các giá trị sau và nhấp vào OK.

Bước 8

Đi tới Filter> Blur> Radial Blur.

Bước 9

Kéo điểm làm mờ vào giữa trên cùng, áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 10

Nhấn Ctrl + A trên bàn phím để chọn tất cả và đi tới Edit > Define Brush Preset. Đặt tên cho Brush mới và nhấp vào OK. Bây giờ Brush có sẵn trên Bộ chọn cài đặt sẵn Brush.

Bước 11

Để kiểm tra Brush được tạo gần đây, hãy mở bất kỳ hình ảnh nào bạn muốn trong Photoshop.

Bước 12

Chọn Công cụ Brush (B) và chọn Brush mới từ Bộ chọn cài đặt sẵn trên thanh công cụ trên cùng.

Bước 13

Trong một lớp mới, nhấp một lần bằng cách sử dụng Brush Tia sáng với bất kỳ màu nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng Brush với màu được đặt thành #ffffe5.

Bước 14

Điều chỉnh kích thước, hình dạng và vị trí của lớp để phù hợp với nguồn sáng của hình ảnh.

Bước 15

Cuối cùng, giảm Opacity của lớp tia sáng theo ý muốn.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo