Cách đổi tên người dùng trên Reddit bằng điện thoại, máy tính (Username)

Gần đây đã tham gia Reddit và tên Username người dùng đã được tự động chọn cho bạn? Tìm hiểu cách thay đổi nó nhanh chóng và dễ dàng từ mọi thiết bị và đeo tên người dùng của bạn làm nickname trên Reddit.

Trong thời đại ngày nay của các thuật toán phân loại nội dung và quản lý nội dung đó cho bạn theo hành vi trong ứng dụng của bạn, Reddit là nền tảng cuối cùng vẫn cho phép kiểm soát tương đối chi tiết hơn đối với việc quản lý nguồn cấp dữ liệu.

Reddit cũng hơi cũ khi nói đến tên người dùng nếu bạn đã tạo tài khoản Reddit bằng địa chỉ email của mình và chọn tên người dùng cho chính mình tại thời điểm tạo, nó sẽ gắn với tài khoản đó vĩnh viễn. và không có cách nào để thay đổi nó.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đã đăng ký bằng tùy chọn ‘Continue with Google’ hoặc ‘Continue with Apple’, bạn sẽ được chỉ định một tên người dùng tạm thời mà bạn chắc chắn có thể thay đổi.

Nếu bạn đã tạo tài khoản bằng dịch vụ của bên thứ ba, dưới đây là các bước về cách bạn có thể nhanh chóng thay đổi tên người dùng của mình.

Thay đổi tên người dùng Reddit trên thiết bị di động

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn đã tạo tài khoản bằng tùy chọn ‘Continue with Google’ hoặc ‘Continue with Apple’, bạn sẽ được chỉ định một tên người dùng tạm thời mà bạn có thể thay đổi theo ý thích của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thay đổi tên người dùng một lần và sau khi đã thay đổi một lần thì không thể thay đổi hoặc chỉnh sửa sau đó.

Để thay đổi tên người dùng tạm thời, hãy truy cập ứng dụng Reddit từ màn hình chính hoặc thư viện ứng dụng trên thiết bị của bạn.

Sau đó, nhấn vào Avatar tài khoản của bạn ở góc trên cùng bên trái của màn hình. Thao tác này sẽ mở rộng một phần ở bên trái màn hình của bạn.

Từ phần đã mở rộng, tìm và nhấp vào tùy chọn ‘Hồ sơ của tôi’. Thao tác này sẽ hiển thị lời nhắc trên màn hình của bạn.

Lời nhắc sẽ yêu cầu bạn thay đổi tên người dùng hoặc giữ tên bạn hiện đã được chỉ định. Nhấn vào tùy chọn ‘Thay đổi tên người dùng’ có trên lời nhắc.

Bây giờ, hãy nhập tên người dùng mà bạn chọn hoặc chọn một tên từ các đề xuất. Sau đó, nhấn vào nút ‘Tiếp theo’ để xác nhận và lưu các thay đổi.

Cuối cùng, nhấn vào nút ‘Lưu tên người dùng’ có trên lời nhắc để xác nhận các thay đổi của bạn.


Thay đổi tên người dùng Reddit trên máy tính để bàn

Nếu phần lớn quá trình duyệt Reddit của bạn diễn ra trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể thay đổi tên người dùng của mình ngay từ đó. Trên thực tế, việc thay đổi tên người dùng Reddit trên máy tính để bàn cũng dễ dàng như đối tác trên thiết bị di động nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Trước tiên, hãy truy cập reddit.com bằng trình duyệt ưa thích trên thiết bị Windows hoặc macOS của bạn.

Sau đó, nhấp vào ô hình đại diện tài khoản của bạn hiện ở góc trên cùng bên phải của trang web và nhấp vào tùy chọn ‘Hồ sơ’ có trong danh sách. Thao tác này sẽ đưa một ngăn lớp phủ lên màn hình của bạn.

Từ ngăn lớp phủ, nhấp vào tùy chọn ‘Thay đổi Tên người dùng’ để tiếp tục.

Sau đó, bạn có thể nhập lựa chọn tên người dùng ưa thích của mình vào hộp văn bản hoặc bạn có thể chọn một từ các đề xuất. Nếu tên người dùng đã nhập có sẵn, hãy nhấp vào nút ‘Tiếp tục’ để thay đổi tên người dùng.

Sau đó, nhấp vào nút ‘Lưu tên người dùng’ từ ngăn lớp phủ để xác nhận thay đổi.


Đây là những cách bạn có thể thay đổi tên người dùng Reddit của mình nếu bạn vẫn đang sử dụng tên người dùng tạm thời đó. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đã thực hiện chuyển đổi và vẫn muốn thay đổi tên người dùng, bạn sẽ phải tạo một tài khoản mới để đạt được điều đó.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo