Cách tạo hiệu ứng chữ nghệ thuật, hiệu ứng nổi vật thể trong Photoshop

Trong Photoshop có nhiều tùy chọn để tạo hiệu ứng như dập nổi giấy (debossing) và dập chìm. Thường được sử dụng trên danh thiếp, những hiệu ứng này nên có trong hộp công cụ của mọi nhà thiết kế đồ họa. Tất nhiên, bạn có thể sao chép hiệu ứng này từ đầu mỗi khi bạn cần, nhưng để tiết kiệm thời gian, bạn nên có sẵn hiệu ứng này chỉ bằng một cú nhấp chuột bằng cách tạo một Layer Style. Vì vậy, hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể hiệu ứng chữ nghệ thuật, hiệu ứng nổi vật thể trong Photoshop để bạn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào trên bất kỳ ảnh đồ họa nào bạn cần mà không cần phải thiết lập hiệu ứng nổi mỗi lần.

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ thiết lập của tôi thành 1800 x 1200 px.

Bước 2

Đi tới File > Place. Tìm file “letterpress-paper-1.jpg” trên máy tính của bạn và nhấp vào Place.

Bước 3

Sắp xếp kết cấu để bao phủ toàn bộ bảng vẽ của bạn và nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn để thực hiện các thay đổi.

Bước 4

Chọn công cụ Loại (T) và nhập bất kỳ văn bản nào bằng bất kỳ phông chữ nào bạn muốn. Ở đây, tôi sẽ chỉ đơn giản viết “Emboss” bằng cách sử dụng phông chữ Bahnschrift ở 400 pt.

Bước 5

Với lớp văn bản được chọn, đặt Fill Opacity trong Bảng Layers thành 0%.

Bước 6

Vào Layer> Layer Style> Bevel & Emboss effect và áp dụng các cài đặt sau.
Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh Shadow Opacity tùy ý tùy thuộc vào mức độ đáng chú ý mà bạn muốn hiệu ứng.

Bước 7

Kiểm tra hiệu ứng Contour và nhấp vào hình thu nhỏ của đường viền để chỉnh sửa nó.

Bước 8

Trong Contour Editor, hãy thêm một điểm neo mới bằng cách nhấp vào bất kỳ đâu trên đường cong. Đặt Giá trị đầu vào thành 50%, Giá trị đầu ra thành 70% và nhấp vào OK.

Bước 9

Kiểm tra hiệu ứng Inner Shadow và áp dụng các giá trị sau.

Bước 10

Bây giờ, chọn hiệu ứng Drop Shadow và áp dụng các giá trị sau.
Lưu ý: Tại đây bạn có thể điều chỉnh Opacity, Distance và Size theo ý muốn tùy thuộc vào mức độ gây chú ý mà bạn muốn hiệu ứng.

Bước 11

Nhấp vào dấu “+” của hiệu ứng Drop Shadow để thêm thể hiện bóng đổ mới và áp dụng các cài đặt sau.
Lưu ý: Một lần nữa, bạn có thể điều chỉnh Opacity, Distance và Size theo ý muốn tùy thuộc vào mức độ đáng chú ý mà bạn muốn hiệu ứng.

Bước 12

Một lần nữa, nhấp vào dấu “+” của hiệu ứng Drop Shadow để thêm một thể hiện bóng đổ mới và áp dụng các cài đặt sau.

Bước 13

Cuối cùng, và để hoàn thành hiệu ứng dập nổi của chúng ta, hãy nhấp lại vào dấu “+” của hiệu ứng Drop Shadow để thêm một thể hiện bóng đổ mới và áp dụng các cài đặt sau.

Bước 14

Trước khi nhấp vào Ok để áp dụng hiệu ứng dập nổi cho văn bản của chúng tôi, một ý tưởng hay là lưu kiểu dập nổi mà chúng tôi vừa tạo (để sau này chúng tôi có thể sử dụng nó trên bất kỳ văn bản hoặc đồ họa nào khác mà không cần thiết lập lại kiểu lớp), để làm điều đó, nhấp vào nút “New Style”. Đặt tên cho kiểu và bấm OK trong cửa sổ New Style. Giờ đây, Style hiệu ứng nghệ thuật dập nổi hiện diện trên Styles Panel sẵn sàng được sử dụng sau này chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản.

Bước 15

Bây giờ, nhấp vào OK trong cửa sổ Layer Style để áp dụng hiệu ứng dập nổi vừa tạo cho văn bản của chúng ta.

Vài lời cuối cùng

Như bạn có thể thấy, tạo hiệu ứng chữ nghệ thuật, hiệu ứng nổi vật thể trong Photoshop thực sự đơn giản bằng cách sử dụng các kiểu lớp. Và phần tốt nhất của nó là sau này bạn có thể sử dụng hiệu ứng này trên bất kỳ văn bản hoặc đồ họa nào khác mà bạn muốn chỉ bằng cách chọn lớp tương ứng.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo