Cách thay đổi kích thước nhiều ảnh cùng lúc trong Photoshop

Có rất nhiều tác vụ lặp đi lặp lại trong Photoshop tiêu tốn nhiều thời gian. Rất may, Photoshop có khả năng tạo một Action để tự động chạy cho bạn. Mặc dù điều này làm giảm một số thao tác đối với một lần nhấn nút, nhưng bạn vẫn có thể thấy mình đang chạy tự động hóa theo cách thủ công mỗi lần. Điều bạn có thể không nhận ra là Photoshop có một tính năng có thể tự động áp dụng một hành động trên quy mô lớn hơn. Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể thực hiện một tác vụ tốn thời gian, chẳng hạn như thay đổi kích thước hàng trăm hình ảnh, chỉ trong vài phút và không cần phải nhấp vào nút phát nhiều lần trong bảng tác vụ.

Bước 1

Thiết lập 2 thư mục ở bất kỳ đâu trên máy tính của bạn. Đặt tên một trong số chúng là “Originals” và tên còn lại là “Resized”.

Bước 2

Đặt tất cả các hình ảnh gốc của bạn vào thư mục “Originals”.

Bước 3

Mở bất kỳ hình ảnh nào từ thư mục “Originals” của bạn trong Photoshop.

Bước 4

Đi tới Window> Actions để mở Actions Panel.

Bước 5

Bấm vào biểu tượng “New Set”, đặt tên bộ là “Resizing” và bấm OK.

Bước 6

Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng “Create New Action”, đặt tên cho hành động là “Resize” và nhấp vào nút “Ghi”. Từ bây giờ, và cho đến khi chúng tôi nhấp vào biểu tượng “Dừng ghi”, mọi thứ chúng tôi làm trong Photoshop sẽ được ghi lại.

Bước 7

Đi tới Image > Size. Đặt kích thước bạn muốn để thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh trong thư mục của bạn và nhấp vào OK. Trong trường hợp này, tôi sẽ thiết lập mỏ được thay đổi kích thước ở chiều rộng 1200 px.

Bước 8

Đi tới File > Save As. Tìm thư mục “Resized” mà bạn đã tạo trên máy tính của mình và lưu hình ảnh của bạn trong thư mục này mà không thay đổi tên file.

Bước 9

Đi tới File> Close và sau đó nhấp vào biểu tượng “Dừng ghi” trong Bảng thao tác.

Bước 10

Với file đã được đóng, đi tới File > Automate > Batch.

Bước 11

Trong cửa sổ Batch, bên dưới “Play”, chọn tập hợp hành động mà chúng ta vừa tạo “Resizing”, sau đó trong tùy chọn Hành động, chọn hành động “Resize”.

Bước 12

Tiếp theo, trong “Source”, hãy chắc chắn đã chọn tùy chọn “Folder” và nhấp vào nút “Choose”. Tìm thư mục Nguồn “Originals” trên máy tính của bạn và nhấp vào nút “Choose Folder”.

Bước 13

Trong phần “Destination”, hãy nhớ chọn tùy chọn “Folder” và nhấp vào nút “Choose”. Tìm thư mục Đích “Resized” trên máy tính của bạn và nhấp vào nút “Choose Folder”.

Bước 14

Bây giờ, chỉ cần nhấp vào nút OK trong cửa sổ Batch và tất cả hình ảnh gốc của bạn sẽ được thay đổi kích thước ở kích thước bạn đã đặt trong hành động và tất cả chúng sẽ được lưu trên thư mục đích của bạn.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo