Cách sửa lỗi Outlook liên tục yêu cầu mật khẩu (Need password)

Outlook là một dịch vụ hữu ích cho tất cả người dùng Windows. Tuy nhiên, một số người dùng đã gặp lỗi trong đó Outlook liên tục yêu cầu mật khẩu. Trong lỗi này, một người được nhắc nhập mật khẩu cho hầu hết mọi hành động. Lỗi này là do một trong hai lý do sau đây:

  • Cài đặt Outlook được định cấu hình để nhắc nhập mật khẩu.
  • Hồ sơ Outlook bị hỏng.
  • Mật khẩu Outlook không chính xác được lưu trữ trong Windows Credential.

Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê một số phương pháp tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để khắc phục lỗi này trên PC của mình.

Khắc phục sự cố MS Outlook liên tục yêu cầu mật khẩu

Trước khi bắt đầu với các phương pháp kỹ thuật, chúng ta hãy xem xét một số phương pháp cơ bản có thể khắc phục lỗi này.

  1. Cập nhật phiên bản Outlook.
  2. Kiểm tra kết nối mạng.
  3. Đăng xuất và đăng nhập lại vào tài khoản Outlook.

Tắt tùy chọn nhắc cho thông tin đăng nhập.

Bước 1- Khởi chạy Outlook trên thiết bị.

Bước 2- Tại đây, điều hướng đến File >> Account Settings >> Account Settings.

Bước 3- Bây giờ, chọn tài khoản trao đổi và nhấp vào nút Change.

Cách sửa lỗi Outlook liên tục hỏi mật khẩu

Bước 4- Chọn More Settings từ hộp thoại xuất hiện trên màn hình.

Bước 5- Một hộp thoại Microsoft Exchange sẽ xuất hiện trên màn hình. Tại đây, hãy chuyển đến tab Security.

Bước 6- Bỏ chọn hộp kiểm Always prompt for logon credentials mà bạn sẽ tìm thấy trong phần nhận dạng người dùng.

Phương pháp 2: Đặt lại đăng nhập cài đặt cho Outlook

Bước 1- Khởi chạy Control Panel trên PC.

Bảng điều khiển

Bước 2- Nhấp vào User Accounts từ danh sách các tùy chọn. Sau đó, nhấp vào  tùy chọn Credential Manager.

Đặt lại Cài đặt Đăng nhập cho Outlook

Bước 3- Cài đặt đăng nhập của Outlook được lưu trữ trong  tab Windows Credential. Vì vậy, hãy nhấp vào nó.

Bước 4- Chọn thông tin đăng nhập có từ Outlook và nhấp vào Details.

Bước 5- Bây giờ, hãy nhấp vào Erase và sau đó xác nhận hành động.

Sau đó, chọn tất cả các thông tin đăng nhập tương tự khác và xóa chúng khỏi tab thông tin đăng nhập Windows.

Bây giờ, hãy khởi chạy Outlook và kiểm tra xem lỗi đã được sửa chưa. Nếu không, hãy tiếp tục với phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 3: Bật ghi nhớ mật khẩu

Outlook có một tính năng có sẵn có thể ghi nhớ mật khẩu. Bật tính năng này sẽ khắc phục được lỗi này trong PC.

Bước 1- Khởi chạy Control Panel trên PC.

Bước 2- Tại đây, điều hướng đến User Accounts >> Mail.

Bước 3- Một hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình. Tại đây, hãy nhấp vào  tùy chọn Email Accounts.

Bước 4- Bây giờ, chọn tài khoản email Outlook từ danh sách, sau đó nhấp vào tùy chọn Change.

Bước 5- Một hộp thoại khác sẽ xuất hiện trên màn hình. Tại đây, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Remember Password mà bạn sẽ tìm thấy trong phần thông tin đăng nhập.

Bước 6- Cuối cùng, nhấp vào Next để lưu các thay đổi mà bạn vừa thực hiện.

Cuối cùng, hãy khởi chạy Outlook và kiểm tra xem lỗi đã được sửa chưa. Nếu không, hãy tiếp tục với phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 4: Tạo hồ sơ mới

Nếu không có cách nào ở trên được liệt kê bên dưới có thể khắc phục lỗi Outlook liên tục hỏi mật khẩu, thì có thể hồ sơ Outlook bị hỏng.

Trong trường hợp đó, bạn có thể tạo hồ sơ Outlook mới bằng cách sử dụng các bước được liệt kê bên dưới.

Bước 1- Khởi chạy Control Panel trên PC.

Bước 2- Tại đây, nhấp vào Mail từ danh sách các tùy chọn.

Bước 3- Bây giờ, nhấp vào Show Profiles >> Add.

Bước 4- Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên hồ sơ của mình. Sau khi nhập xong, bấm vào OK .

Bước 5- Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên và id email — Nhấn NextFinish sau khi nhập các thông tin cần thiết.

Bước 6- Cuối cùng, điều hướng trở lại cửa sổ chính. Tại đây, chọn hồ sơ mới trong hộp thoại Always use this profile và nhấp vào OK để thiết lập hồ sơ mới trên Outlook.

Kết luận

MS Outlook liên tục hỏi lỗi mật khẩu khiến bạn khá bực bội. Bất cứ khi nào bạn sử dụng Outlook, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu của mình. Nếu bạn gặp phải lỗi này, tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện các phương thức được liệt kê ở trên. 

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo