Cách vẽ mẫu Pattern các hình vuông chồng lên nhau trong Illustrator

Một nhà thiết kế đồ họa có thể cần một (hoặc ba) mẫu pattern Photoshop đẹp. Đôi khi rất khó để tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo chính xác, vì vậy bạn cần phải tạo ra sự phù hợp của riêng mình. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo một mẫu Pattern trong Illustrator.

Có một vài điều phức tạp, nhưng hôm nay bạn sẽ hiểu rõ về cách thực hiện việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng, bằng cách sử dụng một số công cụ Illustrator “bí mật” sẽ hoàn toàn tăng tốc quy trình làm việc.

Bước 1

Mở Illustrator và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ tạo của tôi ở 800 x 800 px.

Bước 2

Đảm bảo đặt Fill thành “none” và Stroke thành màu đen. Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và nhấp một lần vào bảng vẽ. Đặt Chiều rộng và Chiều cao thành 100 px và nhấp vào OK.

Bước 3

Đi tới Window> Stroke và đặt Stroke Weight thành 20 pt.

Bước 4

Sao chép (Ctrl + C) và dán (Ctrl + F) hình vuông 4 lần nữa và đặt chúng như hình minh họa. Hãy chắc chắn rằng góc bắt vào góc của hình vuông tiếp theo.

Bước 5

Đi tới Object > Expand và nhấp vào OK trong cửa sổ Expand .

Bước 6

Đi tới Object > Path > Offset Path. Áp dụng các cài đặt sau trong cửa sổ Offset Path và bấm OK.

Bước 7

Đi tới Select > All.

Bước 8

Chọn Công cụ Shape Builder (Shift + M) và nhấp một lần vào các hình sau.

Bước 9

Đi tới Object> Ungroup.

Bước 10

Chọn tất cả các hình bên ngoài và nhấn phím xóa trên bàn phím.

Bước 11

Tiếp theo, chọn các hình dạng chúng ta đã tạo bằng Công cụ Shape Builder và nhấn phím xóa trên bàn phím.

Bước 12

Nhấn Ctrl + A trên bàn phím để chọn tất cả các phần tử và đi tới Object > Transform > Rotate. Đặt Angle thành 45º và nhấp vào OK.

Bước 13

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và xóa các điểm neo trên cùng, bên phải, bên dưới và bên trái như hình minh họa.

Bước 14

Nhấn Ctrl + A trên bàn phím để chọn tất cả các phần tử và đi tới Object > Pattern > Make.

Bước 15

Bây giờ chỉ cần nhấp vào “Done” trên thanh công cụ trên cùng.

Bước 16

Với mẫu của chúng ta đã được tạo, bây giờ chúng ta có thể thấy nó trên Bảng Swatches (Window> Swatches) đã sẵn sàng để được sử dụng.

Bước 17

Để kiểm tra cách nó hoạt động, hãy xóa tất cả các phần tử trong bảng vẽ và tạo bất kỳ hình dạng mới nào mà bạn muốn, trong trường hợp này, tôi sẽ tạo một hình vuông đơn giản.

Bước 18

Với hình vuông được chọn, chỉ cần nhấp một lần vào mẫu Pattern mới trong Bảng Swatches để áp dụng nó vào hình dạng của chúng ta.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo