Cách tìm xem, lấy lại Product Key trên Windows 11 để sao lưu, cài lại máy tính

Windows Activation Key hoặc Product Key là sự kết hợp của các chữ cái và số giúp xác minh tính xác thực của giấy phép Windows. Mục đích của Product Key trên Windows là để củng cố rằng hệ điều hành không được sử dụng trên nhiều máy tính như đã nêu trong điều khoản và điều kiện của Microsoft. Hệ điều hành yêu cầu Product Key mỗi khi bạn thực hiện cài đặt Windows mới.

Bạn nhận được khóa Product Key của Windows khi mua phần mềm từ các nguồn đã được xác minh như trang web của Microsoft hoặc bất kỳ nhà bán lẻ nào. Khi bạn kích hoạt Windows của mình bằng Product Key nó cũng được lưu cục bộ trên máy tính. Nếu vì lý do nào đó mà bạn bị mất chìa khóa gốc, đừng lo lắng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể dễ dàng tìm thấy Product Key Windows 11 của mình bằng các phương pháp nhanh chóng và đơn giản.

Vì Product Key không dùng để chia sẻ, nên không có nơi nào rõ ràng để tìm thấy nó. Nhưng với Command Prompt hoặc Windows PowerShell, bạn có thể tìm thấy nó rất dễ dàng.

Cách tìm Product Key Windows 11 bằng Command Prompt

Đầu tiên, gõ ‘CMD’ hoặc ‘Command Prompt’ trong phần tìm kiếm trong Start Menu và chọn nó từ kết quả tìm kiếm.

Trên cửa sổ Command Prompt, sao chép và dán văn bản sau vào bên trong dòng lệnh, sau đó nhấn Enter.

wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

Sau khi bạn nhấn enter, Product Key sẽ xuất hiện trong dòng lệnh bên dưới. Hãy nhớ ghi nó xuống một nơi an toàn.

Lưu ý: Phương pháp này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đã kích hoạt Windows bằng Product Key. Nếu bạn đã sử dụng giấy phép kỹ thuật số (digital license) để kích hoạt Windows, giấy phép đó sẽ không xuất hiện ở đây.


Tìm Product Key Windows 11 qua Registry

Windows Registry chứa các file và thư mục hệ thống quan trọng. Do đó, rõ ràng là có thể dễ dàng tìm thấy Product key tại đây. Đầu tiên, hãy tìm kiếm ‘Registry Editor’ trong tìm kiếm trong Menu Start và chọn nó từ kết quả tìm kiếm.

Sau khi cửa sổ Registry Editor mở ra, hãy sao chép và dán địa chỉ sau vào trong thanh địa chỉ và nhấn Enter. Nó sẽ đưa bạn đến thư mục lưu Product Key.

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform

Khi bạn ở trên thư mục này, hãy tìm ‘BackupProductKeyDefault’ trong phần Tên. Bạn sẽ thấy Product Key của mình được liệt kê trong cùng một hàng trong phần Dữ liệu.


Khôi phục Product Key bằng Windows PowerShell

Bạn có thể sử dụng Windows PowerShell để khôi phục Product Key Windows bị mất của mình. Để bắt đầu, hãy nhập ‘PowerShell’ trong tìm kiếm trên Start Menu, nhấp chuột phải vào nó và chọn ‘Chạy với tư cách administrator’.

Trên Cửa sổ PowerShell, sao chép & dán dòng lệnh sau và nhấn Enter. Sau đó, nó sẽ hiển thị Product Key trong dòng lệnh sau.

powershell "(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey"

Lưu ý: Tương tự như phương pháp Command Prompt, phương pháp này cũng chỉ hoạt động nếu bạn đã kích hoạt Windows bằng Product Key thay vì khóa cấp phép kỹ thuật số.


Sử dụng phần mềm của bên thứ ba để tìm Product Key Windows 11

Nếu bạn không muốn thực hiện quá trình tìm Product Key Windows 11 của mình theo cách thủ công, bạn có thể chỉ cần sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba. Có rất nhiều ứng dụng mà bạn có thể cài đặt, ứng dụng này sẽ tự động khôi phục Product Key cho bạn.

ShowKeyPlus và Windows 10 OEM Product Key tool là hai phần mềm của bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng dễ dàng để tìm Product Key Windows 11 của mình. Quá trình này cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tải xuống trình cài đặt từ trang web và chạy ứng dụng.


Đây là những phương pháp bạn có thể sử dụng để tìm Product Key Windows 11 của mình.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo