Cách thay đổi quốc gia trong Microsoft Store trên Windows 11

Microsoft Store sử dụng cài đặt khu vực trên máy tính để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa hơn, để cung cấp cho bạn các ứng dụng hoặc phương thức thanh toán có thể chỉ khả dụng ở quốc gia. Do đó, điều quan trọng là phải chọn cài đặt khu vực thích hợp để có trải nghiệm tốt nhất với Microsoft Store.

Mặt khác, một số ứng dụng hoặc game có thể không khả dụng ở quốc gia do các bộ lọc nội dung theo khu vực. Nếu bạn muốn tải xuống các ứng dụng đó thì bạn phải thay đổi khu vực Microsoft Store của mình. Bạn cũng có thể cần thay đổi khu vực Microsoft Store của mình nếu bạn đang di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Dù nhu cầu có thể là gì, hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể chuyển đổi quốc gia trong Microsoft Store của mình trong vài phút.

Thay đổi Quốc gia hoặc Khu vực trong Cài đặt Windows

Để thay đổi quốc gia trong Microsoft Store, bạn cần đi tới cài đặt Ngôn ngữ và khu vực. Đầu tiên, khởi chạy menu Cài đặt bằng cách tìm kiếm nó trong tìm kiếm trên Start Menu hoặc bằng cách nhấn Windowsi trên bàn phím.

Để đến cài đặt khu vực, hãy nhấp vào ‘Time & language’ từ bảng điều khiển bên trái và chọn ‘Language & region’ từ bảng điều khiển bên phải.

Bây giờ, nếu bạn cuộn xuống, trong phần Khu vực, bạn sẽ thấy một cài đặt được gắn nhãn là Quốc gia hoặc khu vực với menu thả xuống. Menu chứa danh sách tất cả các khu vực cửa hàng có sẵn.

Cảm ơn đã đọc bài viết tại saohaivuong .com, mời bạn theo dõi những tin tức mới nhất trên FB
Quảng cáo

Nhấp vào menu thả xuống đó và chọn vùng quốc gia mới từ danh sách.

Sau khi bạn thay đổi khu vực, Microsoft Store sẽ tự làm mới và bạn có thể xác nhận sự thay đổi khu vực bằng cách xem đơn vị tiền tệ đang được hiển thị cho các ứng dụng phải trả phí. Bạn có thể thấy ở đây rằng nó đã được đổi thành USD.

Lưu ý: Khi bạn thay đổi khu vực Microsoft Store của mình, một số phương thức thanh toán có thể không khả dụng nữa và bạn sẽ không còn thanh toán bằng nội tệ của mình nữa. Điều này không áp dụng cho các ứng dụng miễn phí.


Đây là cách bạn thay đổi quốc gia trong Microsoft Store trên PC chạy Windows 11 của mình.

Nhận decor tiệc sinh nhật theo yêu cầu

Xem thêm về:

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo