Cách tạo hiệu ứng tông màu nude trong Photoshop

Nếu bạn đang hay lướt Instagram, Pinterest hoặc nếu bạn thường xuyên đọc các blog thời trang, bạn có thể nhận thấy rằng tông màu Nâu và Màu be có mặt trong hầu hết các hình ảnh. Những tông màu này, hiện đang hợp thời trang, là hoàn hảo để đạt được vẻ tự nhiên và mềm mại trong khi vẫn có cảm giác tối giản. Nếu muốn chuyển đổi bất kỳ hình ảnh nào sang giao Nude Tone thượng này trong Photoshop thì rất dễ dàng và chỉ yêu cầu bạn đã cài đặt Camera RAW Filter. Mặc dù các giá trị chúng tôi sẽ sử dụng để tạo hiệu ứng tông màu nude trong hướng dẫn này có thể không hoàn hảo cho hình ảnh cụ thể, nhưng chúng có thể được sử dụng làm cơ sở tốt cho bất kỳ hình ảnh nào và sau đó bạn có thể điều chỉnh từng giá trị đó để tinh chỉnh kết quả cuối cùng bởi vì chúng tôi sẽ sử dụng một quy trình không phá hủy.

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, và nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn này chính xác như được mô tả, vui lòng tải xuống ảnh nội thất trong nhà được lấy làm mẫu từ Pexels: Download

Bước 1

Mở hình ảnh trong Photoshop.

Bước 2

Đi tới Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object. Lưu ý: Chúng tôi chỉ thực hiện việc này trong trường hợp bạn muốn quay lại và thay đổi một số cài đặt sau khi hiệu ứng đã được áp dụng.

Bước 3

Đi tới Filter > Camera Raw Filter.

Bước 4

Mở rộng tab Basic và áp dụng các giá trị sau.

Bước 5

Chuyển đến tab Curve, và trong tab Point Curve, thêm 3 điểm đường cong phụ như được hiển thị.

Bước 6

Chọn từng điểm trong đường cong và áp dụng các giá trị cơ bản sau.

Bước 7

Tiếp theo, nhấp vào từng kênh Red, Blue và Grenn và cộng thêm 1 điểm với các giá trị sau.

Bước 8

Chuyển đến tab Detail và áp dụng các giá trị sau.

Bước 9

Bây giờ, hãy mở rộng tab Color Mixer và trong “All”, hãy áp dụng các giá trị sau.

Bước 10

Mở rộng tab Color Grading, chọn Shadows và áp dụng các giá trị sau.

Bước 11

Vẫn trong tab Color Grading, hãy chọn Highlights và áp dụng các giá trị sau.

Bước 12

Mở rộng tab Calibration và áp dụng các giá trị sau.

Bước 13

Cuối cùng, và nếu bạn định sử dụng hiệu ứng này trên các bức ảnh khác nhau, bạn nên lưu nó dưới dạng cài đặt trước. Để làm điều đó, chỉ cần chuyển đến tab Presets, nhấp vào biểu tượng “More Preset Options” và chọn “Create Preset”. Đặt tên cho giá trị đặt trước và nhấp vào OK.

Bước 14

Lần tiếp theo bạn muốn sử dụng hiệu ứng này trên ảnh, chỉ cần mở ảnh, đi tới Camera Raw Filter, chuyển đến tab Presets  và trong “User Presets”, hãy nhấp vào cài đặt trước được tạo mới để áp dụng nó như tôi đã làm trong cái sau.

Một số lưu ý cuối cùng:

Nếu bạn muốn chỉnh sửa các giá trị Camera RAW, trong Bảng Layers, hãy mở rộng hiệu ứng lớp và nhấp đúp vào Camera Raw Smart Filter. Khi ở trong cửa sổ Camera Raw, hãy điều chỉnh các giá trị theo ý muốn và nhấp vào nút OK.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo