Cách sửa lỗi Google Meet không thể hiệu ứng hình ảnh trình duyệt 32 bit khi thay đổi Background và dùng Snap Camera

Khá nhiều người dùng Google Meet hiện nay gặp lỗi ‘Máy tính của bạn không thể dụng hiệu ứng hình ảnh’ hoặc ‘Meet không thể cung cấp hiệu ứng hình ảnh trình duyệt 32 bit’ khi cần thay đồi nền mờ – Blur Background hoặc khi dùng Snap Camera.

Yêu cầu để sử dụng nền mờ và các hiệu ứng nền khác trong Google Meet là chạy phiên bản 64-bit của Google Chrome. Nếu không chạy phiên bản Chrome này, bạn sẽ không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng nền nào.

Cách sửa lỗi Google Meet không thể hiệu ứng hình ảnh trình duyệt 32 bit

Đầu tiên, nhập chrome://settings/help vào thanh địa chỉ của bạn trong Chrome và nhấn enter. Thao tác này sẽ tiết lộ phiên bản Chrome bạn đang sử dụng. Nếu nó hiển thị bạn đang chạy 32 bit, bạn cần cập nhật Chrome lên phiên bản 64 bit. Không cần gỡ cài đặt phiên bản Chrome 32 bit hiện tại của bạn.

Truy cập trang tải xuống Chrome và tải xuống phiên bản 64 bit.

Cài đặt bản tải xuống và quay lại chrome://settings/help để xác nhận rằng bạn hiện đang sử dụng Chrome 64 bit.

Tham gia cuộc gọi trong Google Meet và bạn sẽ có thể kích hoạt các hiệu ứng nền mờ và các hiệu ứng nền.

Xem thêm :

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo