Cách tạo hiệu ứng chữ 3D cực đẹp lên ảnh trong Illustrator

Khi bạn nghĩ về việc tạo hiệu ứng Chữ 3D, suy nghĩ đầu tiên có thể là tạo hiệu ứng đó trong Photoshop. Nhưng hiệu ứng này cũng có thể được thực hiện trong Illustrator, và đôi khi nhanh hơn và dễ dàng hơn so với trong Photoshop! Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể dễ dàng tạo ra một hiệu ứng chữ 3D cực đẹp lên ảnh trong Illustrator mà không sử dụng các công cụ mặc định.

Bước 1

Mở Illustrator và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ làm cho của tôi ở 1800 x 1200 px.

Bước 2

Chọn công cụ Type Tool (T) và nhập từ đầu tiên. Tôi sẽ chỉ đơn giản viết “lorem” bằng cách sử dụng phông chữ Heavitas.

Bước 3

Bây giờ, hãy nhập từ thứ hai khác với từ đầu tiên. Tôi sẽ gõ “ipsum” bằng cách sử dụng phông chữ Heavitas.

Bước 4

Chọn công cụ Ellipse Tool (U) và vẽ một vòng tròn ở giữa bản vẽ.

Bước 5

Chọn công cụ Knife Tool và cắt hình tròn thành 2 hình như hình minh họa.

Bước 6

Chọn phần dưới cùng và di chuyển nó xuống một chút để tạo sự phân tách rõ ràng giữa các hình dạng.

Bước 7

Chọn văn bản đầu tiên (trong trường hợp này là “Lorem”) và trong khi giữ phím Shift trên bàn phím, hãy chọn phần trên cùng của hình cắt.

Bước 8

Đi tới Object> Envelope Distort> Make with Top Object.

Bước 9

Bây giờ chọn văn bản thứ hai, giữ phím Shift và chọn phần dưới cùng của hình dạng.

Bước 10

Một lần nữa, vào Object> Envelope Distort> Make with Top Object.

Bước 11

Đi tới Select > All, sau đó đi tới Object > Expand và nhấp vào OK trong cửa sổ Expand.

Bước 12

Với tất cả các phần tử đã chọn, hãy chuyển đến Object > Group.

Bước 13

Đi tới Edit > Copy và đến Edit > Paste in Place.

Bước 14

Đi tới Object > Transform > Scale. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 15

Chọn màu đậm hơn cho văn bản nhỏ hơn và đi tới Object > Arrange > Send to Back.

Bước 16

Chọn tất cả các phần tử và đi tới Object> Blend> Blend Options. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 17

Cuối cùng, để hoàn thành hiệu ứng, vào Object> Blend> Make.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo