Cách tạo kiểu chữ uốn cong, lượn sóng trong Illustrator

Nếu bạn cảm thấy việc tạo hiệu ứng chữ uốn cong dạng lượn sóng trong Illustrator là một công việc tẻ nhạt và tốn thời gian, thì tôi ở đây để cung cấp cho bạn một tin tốt là nó thực sự rất dễ thực hiện và có một số cách để thực hiện. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước về cách giữ cho văn bản của bạn có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong khi có hiệu ứng gợn sóng.

Bước 1

Mở Illustrator và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ thiết lập của tôi ở 1800 x 1200 px.

Bước 2

Chọn Công cụ Line Segment (\) và trong khi giữ phím Shift trên bàn phím, bạn tạo một đường như minh họa.

Bước 3

Đi tới Window> Stroke. Đặt nét vẽ thành 5 pt và chọn “Width Profile 2” trong menu thả xuống của cấu hình.

Bước 4

Vào Effect> Distort & Transform> Transform. Áp dụng các cài đặt sau và nhấp vào OK.

Bước 5

Đi tới Object> Envelope Distort> Make with Mesh, áp dụng các cài đặt sau và bấm OK.

Bước 6

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và chọn 4 điểm neo của cột 2, 4 và 6.

Bước 7

Kéo các điểm neo đã chọn xuống như được hiển thị.

Bước 8

Tiếp theo, chọn một số điểm neo và di chuyển chúng xung quanh để tìm hình dạng lượn sóng mà bạn thích.

Bước 9

Chọn Type Tool (T) và nhập văn bản của bạn bằng bất kỳ phông chữ nào bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ chỉ đơn giản viết “HI” bằng cách sử dụng phông chữ “Corpcharge” cho mục đích khử phân đoạn.

Bước 10

Cuối cùng đi tới Select > All và sau đó đi tới Object > Clipping Mask > Make.

Một số lưu ý cuối cùng

Bằng cách tạo hiệu ứng bằng kỹ thuật này, bạn vẫn có thể chỉnh sửa văn bản của mình chỉ cần nhấp đúp vào nó và thậm chí thay đổi hình dạng hiệu ứng lượn sóng giải phóng mặt nạ cắt, chỉnh sửa méo phong bì và áp dụng mặt nạ lại. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu nét viền trong Bảng điều khiển Swatches để bạn có được màu tô khác cho văn bản của mình và thậm chí cả độ đậm nhạt của nét vẽ để có được các đường nét nhạt hơn hoặc đậm hơn.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo