Hướng dẫn cách tự vẽ hình xoắn ốc trong Illustrator

Vẽ hình xoắn ốc trong Illustrator rất dễ dàng nhờ công cụ Spiral theo mặc định. Nhưng công cụ này chỉ cho phép tạo hình xoắn ốc theo cấp số nhân. Nếu bạn muốn tạo một đường xoắn ốc tuyến tính thì phải sử dụng một phương pháp khác với các công cụ khác nhau. Hôm nay, bạn sẽ học cách dễ dàng tạo một đường xoắn ốc tuyến tính trong Illustrator để sử dụng cùng với bất kỳ thiết kế nào của bạn bằng một phương pháp rất đơn giản.

Bước 1

Mở Illustrator và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này là 1800 x 1200 px.

Bước 2

Chọn Polar Grid Tool và nhấp một lần vào Artboard để mở cửa sổ Polar Grid Tool Options.

Bước 3

Trong bảng Polar Grid Tool Options, hãy áp dụng các giá trị sau và bấm OK.
Lưu ý: Đặt số lượng Concentric Dividers gấp đôi mà bạn muốn cho hình xoắn ốc cuối cùng của mình. Trong trường hợp này, nếu muốn hình xoắn ốc cuối cùng của mình có 9 vòng xoáy thì sẽ đặt số lượng là 18.

Bước 4

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và chọn các điểm neo ở giữa dưới cùng như được hiển thị.

Bước 5

Đi tới Edit > Cut.

Bước 6

Đi tới Edit > Paste in Front.

Bước 7

Chọn công cụ Selection Tool (V), giữ phím Shift và kéo hình đã dán sang bên phải cho đến khi điểm neo đầu tiên bắt vào điểm neo thứ hai của hình trên cùng như được hiển thị.

Bước 8

Đi tới Select > All.

Bước 9

Đi tới Object > Path > Join.

Bước 10

Chọn công cụ Scissors Tool (C) và nhấp vào 2 điểm neo ở giữa của cây cầu đường thẳng đã hình thành ngay giữa hình dạng.

Bước 11

Với công cụ Selection Tool (V), chọn đường cầu và hình xoắn ốc trên cùng và nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn để hoàn thành đường xoắn ốc tuyến tính mới của chúng ta.

Một số lưu ý cuối cùng

Bây giờ bạn đã biết cách tạo đường xoắn ốc Tuyến tính trong Illustrator, bạn có thể thay đổi chiều rộng nét vẽ, các đường mũ, biên dạng, tạo các đường đứt nét hoặc bất kỳ biến đổi nào khác mà bạn muốn như trong các ví dụ sau.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo